Asiakaslähtöistä työkyvyttömyysriskin hallintaa

Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan karkeasti sitä, että palvelut pyritään tuottamaan asiakkaan tarpeita vastaavasti. Eri toimialoilla asiakaslähtöisyydessä on omat erityispiirteensä, niin työeläkealallakin.

Asiakaslähtöisyyden ytimessä on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen. Jotta asiakkaan tarpeita työkyvyttömyysriskin hallinnassa voidaan ymmärtää, tarvitsemme näkemystä asiakkaan toimialasta ja strategiasta, suhdanteesta sekä yrityksen elinkaaren vaiheesta. Lisäksi tarvitsemme näkemystä siitä, minkälaisia työkykyyn liittyviä riskejä nämä tyypillisesti nostavat esiin.

Asiakkaat ovat eri vaiheissa omassa työkyvyttömyysriskin hallinnassaan. Toiset tekevät tärkeää pohjatyötä ja toiset etsivät viimeisiä hyötyjä toimintamalleja ja kumppanuuksia kehittämällä. Asiakkaan kehitysvaiheen ymmärtäminen on tärkeä osa asiakaslähtöisyyttä, sillä näin voidaan tarjota asiakkaan tilanteeseen sopivaa apua tai tukea.

Asiakkaat ovat eri vaiheissa omassa työkyvyttömyysriskin hallinnassaan

Asiakas ei aina itse välttämättä tunnista omia tarpeitaan. Eläkevakuuttajan asiantuntijan sparraus voi lisätä ratkaisevasti ymmärrystä. Datan ja työkalujen avulla voidaan saada lisävalaistusta työkyvyttömyysriskeistä tai toiminnan vaikuttavuudesta.

Asiakas ei aina osaa sanoittaa tarpeitaan. Työkykyjohtaminen ja työkyvyttömyysriskin hallinta sekä näihin liittyvä muu sanasto, saattavat olla vieraita käsitteitä. Tärkeä osa asiakaslähtöisyyttä on ymmärtää, millä sanoituksella työkyvyttömyysriskeihin liittyvät ongelmat asiakkaiden maailmassa ilmaistaan, ja oivallettava, mitkä työkyvyttömyysriskin hallinnan tavat niihin sopivat.

Työkykyjohtamisen palvelukehityksessä pyritään tuottamaan uusia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Jos ymmärrystä asiakkaan tarpeista ei ole, ratkaisu ei sovi asiakkaan arkeen tai tilanteisiin. Yhdessä asiakkaiden kanssa tapahtuvan yhteiskehittämisen eri menetelmät varmistavat sen, että kehitettävää palvelua peilataan asiakkaiden tarpeisin kehitystyön eri vaiheissa.

Asiakaslähtöisyyttä on myös sen toteaminen, että erityisiä riskejä ei tällä hetkellä ole

Regulaatio asettaa rajat eläkevakuuttajan toiminnalle työkyvyttömyysriskin hallinnassa. Asiakkaalla saattaa olla tarpeita, joita eläkevakuuttaja ei voi toteuttaa alan ohjeistuksesta ja määräyksistä johtuen. Silloin neuvomme ja ohjaamme asiakasta löytämään ratkaisu toisesta suunnasta. Työkyvyttömyysriskin hallinta on riskiperusteista toimintaa. Tämä tarkoittaa fokuksen suuntaamista sinne, missä on työkyvyttömyysriskiä ja missä sitä voidaan tehokkaasti alentaa.

Asiakaslähtöinen työkyvyttömyysriskin hallinta auttaa asiakasta ymmärtämään, missä riskit ovat ja minkä luonteisia ne ovat. Asiakaslähtöisyyttä on myös sen toteaminen, että erityisiä riskejä ei tällä hetkellä ole. Tällöin eläkevakuuttajan panokset voidaan kohdistaa niiden asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen, joilla riskejä on.

Blogi
Data tukee työkyvyttömyysriskin hallintaa
työelämä, työkykyjohtaminen 06.04.2020

Pauli Forma

Johtaja, Työkykypalvelut

Pauli Forma on työuransa aikana työskennellyt eri tehtävissä työeläkealalla ja tutkimusorganisaatioissa. Paulin keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet työkyky, työkyvyn tukeminen sekä toimintaympäristön muutos. Ajankohtaisia näkökulmia tällä hetkellä ovat megatrendien vaikutukset työelämään sekä työkyvyttömyysriskeihin ja niiden hallintaan. Työn ulkopuolella Pauli harrastaa liikuntaa, lukemista, kirjoittamista ja ruoanlaittoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä