Data tukee työkyvyttömyysriskin hallintaa

Datan hyödyntäminen on yksi työkyvyttömyysriskin hallinnan tärkeimmistä trendeistä. Data, ja siitä jalostunut tieto, on tärkeässä roolissa, jotta osataan seurata, analysoida ja ennakoida työkyvyttömyyttä ja sitä aiheuttavia tekijöitä.

Datan hyödyntämisen välttämätön edellytys on sen saatavuus. Ilman kokonaiskuvan hahmottamista työkyvyttömyysriskin hallinnan toimenpiteet ovat pistemäisiä ja niiden vaikuttavuus jää heikoksi.

Ilman kokonaiskuvan hahmottamista työkyvyttömyysriskin hallinnan toimenpiteet ovat pistemäisiä

Kokonaisuuden hahmottamista heikentää, että työkyvyttömyysriskin hallinnan kannalta olennainen data on lähtökohtaisesti eri siiloissa työnantajalla, työterveyshuollolla ja eläkevakuuttajalla. Olen kuullut asiakkaiden kuvaavan, kuinka esimerkiksi johdon raportteja leikataan ja liimataan eri lähteistä saatavista tiedoista.

Varma on viime aikoina tuonut asiakkaidensa hyödyksi useita mahdollisuuksia parantaa työkyvyttömyysriskin hallintaa.

Ensinnäkin, jo jokin aikaa sitten rakensimme dataintegraatiot kahden työterveystoimijan järjestelmiin. Näin eläkevakuuttajan tiedot ovat asiakkaalla aikaisempaa paremmin yhtenä kokonaisuutena hahmotettavissa. 

Toiseksi, tämän vuoden alussa lanseerasimme palvelun, joka hyödyntää työkyvyttömyyseläkkeitä ja ammatillista kuntoutusta koskevaa hakemusdataa. Uudessa palvelussamme asiakkaiden on mahdollista nähdä visuaalisesti, minkälaiset taustatekijät ja työolosuhteet korostuvat työkyvyttömyyseläkehakemuksissa. Tiedot voi nähdä koskien kaikkia hakemuksia, toimialoja tai omaa yritystä koskien. Omaa yritystä koskevat tiedot näkyvät, jos hakemuksia on riittävästi, eikä tietosuoja vaarannu.

Kolmanneksi, pari viikkoa sitten lisäsimme valikoimaamme uuden palvelun, rajapinnan, jonka avulla asiakkaan on mahdollista saada ammatillista kuntoutusta ja eläkepäätöksiä koskevat tiedot omaan HR-järjestelmäänsä.

Työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvä data on yleensä arkaluonteista sisältäen henkilöiden terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyvää tietoa. Siksi kaikissa dataan liittyvissä ratkaisuissa on varmistettava tietosuojan toteutuminen säännösten mukaisesti.

Eläkevakuuttajan on huolehdittava siitä, että visualisointipalveluissa koostetusti esitettävät tiedot näkyvät riittävän karkealla tasolla, jotta yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa.

Kaikissa dataan liittyvissä ratkaisuissa on varmistettava tietosuojan toteutuminen

Henkilötason tietoja käsittelevät Varmassakin vain ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisuprosessissa työskentelevät henkilöt. On myös varmistettava, että henkilötason tiedot näkyvät uusien palvelujen myötä asiakasyrityksissä vain sellaisille henkilöille, joilla on työroolinsa puolesta oikeus nähdä ne.

Varman avaukset osoittavat, että datan hyödyntäminen tulee aikaisempaa helpommaksi ja kokonaiskuva työkyvyttömyysriskin osalta on helpompi hahmottaa. Avausten jälkeen on hyvä jatkaa kehitystyötä kohti uusia ratkaisuja. Tietopohjan parantuessa myös toimenpiteiden vaikuttavuus ja seuranta on vakaammalla pohjalla.

 

Blogi
Miten varmistaa työkyvyttömyysriskin hallinnan pitkäjänteisyys?
työkykyjohtaminen 17.02.2020

Pauli Forma

Johtaja, Työkykypalvelut

Pauli Forma on työuransa aikana työskennellyt eri tehtävissä työeläkealalla ja tutkimusorganisaatioissa. Paulin keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet työkyky, työkyvyn tukeminen sekä toimintaympäristön muutos. Ajankohtaisia näkökulmia tällä hetkellä ovat megatrendien vaikutukset työelämään sekä työkyvyttömyysriskeihin ja niiden hallintaan. Työn ulkopuolella Pauli harrastaa liikuntaa, lukemista, kirjoittamista ja ruoanlaittoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä