Suru ei katso siviilisäätyä

Perhe-eläkelaki uudistui vuodenvaihteessa. Muutoksen tavoitteena on ollut vastata paremmin perheiden ja yhteiskunnan muuttuneisiin tarpeisiin. Uudistus näkyy jo nyt konkreettisesti myös meillä Varmassa, jossa ensimmäiset uuden lain mukaiset perhe-eläkepäätökset on juuri annettu.

Lakimuutos on tervetullut uudistus monelle, vaikka lähiomaisen menetystä ei kukaan omalle kohdalleen toivo. Suru saapuu usein yllättäen ja vie voimia. Kun pahin tapahtuu, eivät lakipykälät tai säädökset ole ensimmäisenä mielessä.

Perhe-eläkelaki liitettiin työeläkejärjestelmän eläke-etuihin jo vuonna 1967. Aluksi perhe-eläkkeeseen olivat oikeutettuja vain naislesket. Mieslesket saivat oikeuden perhe-eläkkeeseen vasta 1990-luvulla, jonka jälkeen muutoksia perhe-eläkejärjestelmään ei ole juurikaan tehty. Tuorein lakiuudistus laajentaa perhe-eläketurvaa tietyin edellytyksin nyt myös avoleskille.

Parannuksia lapsiperheiden asemaan

Toisen perheenhuoltajan kuolema aiheuttaa lähes aina loven perheen toimeentuloon, oli siviilisääty tai perhetilanne mikä tahansa. Perhe-eläkkeen alkuperäisenä tavoitteena onkin ollut turvata toimeentuloa sopeutumisvaiheessa – ei niinkään pysyvästi säilyttää totuttua ansiotasoa. Nyt voimaantulleella uudistuksella halutaan parantaa ensisijaisesti lasten ja lapsiperheiden asemaa. Kyse on myös tasa-arvosta, sillä perherakenteet ovat vuosien saatossa muuttuneet eivätkä vanhat säädökset sellaisenaan enää nykypäivään istu.

Jatkossa perhe-eläke voidaan myöntää myös avoleskelle, jos avopuolisoilla on yhteinen alaikäinen lapsi ja avopuolisoiden yhteisasuminen on jatkunut 5 vuoden ajan välittömästi ennen edunjättäjän kuolemaa. Avopuolison oikeudella leskeneläkkeeseen voi olla merkittävä vaikutus perheen talouteen, sillä aiemmin näissä tilanteissa ainoastaan alaikäisillä lapsilla on ollut oikeus perhe-eläkkeeseen – lesken osuutta ei saanut kukaan.

Jos leskeä ei ole, lesken laskennallinen perhe-eläkeosuus voidaan nyt tietyissä tilanteissa maksaa lapselle. Tämä on huima parannus lapsiperheen asemaan. Uusi laki vaikuttaa myös lapseneläkkeeseen kestoon. Sitä maksetaan jatkossa entistä pidempään eli aina 20 vuoden ikään saakka.

Vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille avioleskille leskeneläke myönnetään jatkossa enintään 10 vuoden määräajaksi tai siihen saakka, kunnes nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta. Tälläkin muutoksella perhe-eläketurvaa halutaan kohdentaa entistä enemmän lapsiperheille.

On tärkeää huomata, että vuoden alusta voimaan tulleet perhe-eläkelain muutokset eivät vaikuta jo aiemmin maksussa olleisiin leskeneläkkeisiin eivätkä ennen vuotta 1975 syntyneisiin avioleskiin. Muutokset eivät myöskään koske sellaisia leskiä, joiden puoliso on kuollut ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

Apunasi elämän suurissa muutoksissa

Jäikö jokin asia vielä mietityttämään tai kaipaatko tukea pohdinnoillesi? Kysymysten kanssa ei onneksi tarvitse jäädä yksin. Asiakaspalvelumme neuvoo mielellään ja on apunasi myös suurten elämänmuutosten hetkellä. Tavoitat meidät numerosta 010 192 100 (arkisin klo 9–15).

Tutustu myös verkkosivujemme kattavaan perhe-eläkeosioon. Sieltä löydät mm apurin, jolla voit selvittää oikeutesi perhe-eläkkeeseen sekä laskurin, jolla arvioida mahdollisen leskeneläkkeen määrää.

Katso tietoisku perhe-eläkeuudistuksesta

Minna Kaartinen

Palvelupäällikkö

Minna Kaartinen työskentelee palvelupäällikkönä Varman eläkepalveluissa.  Asiakaslähtöisyys ja yksilöllinen palvelu ovat hänen sydäntään lähellä. "Virkakieli ja lain koukerot taipuvat huonosti tavallisen ihmisen suuhun. Mutkikkailtakin tuntuvista asioista on voitava kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmiseltä ihmiselle."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä