Mieletön oppimisen polku

Nostaessamme kätemme pystyyn ja ilmaistessamme tahoillamme kiinnostuksemme Työkyky muuttuvassa työelämässä -opintopolkuun, emme oivaltaneet, millaiselle etuoikeutetulle oppimisen matkalle pääsemme. Heittäytyminen tarkastelemaan työkykyä on palkinnut oppijan uteliaisuuden.

Olemme yhteisen opintopolun aikana tarkastelleet työkyvyn syklisyyttä ja työkykyilmiöiden kirjavuutta, havainnoineet työkykytietoa ja varhaisia signaaleja sekä opetelleet valitsemaan toimivia työkaluja ja ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin.

Oman oppimispolkuni reflektoinnin lisäksi haastattelin tätä blogia varten opintopolulle mukaan lähtenyttä Merja Mäkelää, joka työskentelee henkilöstöpäällikkönä Vertex Systemsissä.

Pohdimme yhdessä Merjan kanssa, millaisia oivalluksia opintopolusta on tarttunut mukaan. Päädyimme yhdessä ainakin seuraaviin:

1. Uskallus uuden äärellä palkitsee

On virkistävää heittäytyä uuden äärelle niin opintopolun vetäjänä kuin osallistujana. Hektisessä (työ)elämässä on ollut palkitsevaa pysähtyä tarkastelemaan työkyvyn syklisyyttä ja hyvinvointia. Erityisesti oman ajan ottaminen tärkeälle aiheelle on ollut kaikessa kiireessä palkitsevaa. Mukaan heittäytyminen vaatii aikaa, panostusta, tahtoa ja priorisointia. Palkintona on mahdollisuus tehdä arjesta entistäkin sujuvampaa ja toimivampaa sekä vahvistaa organisaation keskustelevampaa toimintakulttuuria.

2. Yhteinen oppiminen ja kehittäminen tuo syvyyttä ja näkökulmia

Emmepä keksi muuta yhteyttä, jossa saisi tutustua näin laajasti erilaisten organisaatioiden tapoihin tarkastella työkykyä ja soveltaa työkaluja käytäntöön. Olemme ammentaneet työkyvyn tutkittua tietoa ja arjen osaamista toistemme hyödynnettäväksi. Yhteinen keskustelu ja näkemysten vaihto on antanut omaan työhön erilaisia näkökulmia ja ymmärrykseen syvyyttä.

3. Verkostoituminen ja sparrailu ovat kipinää uteliaisuudelle

Yhteiset keskustelut ja ryhmätyöt ovat olleet antoisia. Organisaatioiden tilanteiden moninaisuus innostaa peilailemaan työkyvyn havaintoja, ilmiöitä ja kokemuksia. Olemme yhdessä voineet oppia, syventää osaamistamme sekä verkostoitua.

4. Työssä oppiminen on parasta

Opintopolku on ollut antoisa kokonaisuus, oman työn tuunaamista ja mahdollisuus kehittää myös oman organisaation toimintaa. Oppiminen oman työn äärellä on palkitsevaa, kun oppiminen tukee ja sujuvoittaa arjen tekemistä sekä mahdollistaa organisaationkin kehittymistä työkykyasioiden eteenpäin viemisessä.

5. Palaute on arvokasta ja mahdollisuus kehittämiseen

Palaute on muokannut oppimisen matkaamme ja kehittänyt opintopolun sisältöä osallistujien tarpeisiin. Käytännön kokemukset ovat myös tärkeätä palautetta ratkaisujen löytymiseen. Myös organisaatioiden sisäinen palaute on kehittämisen polttoainetta.

Työkaluja organisaation arkeen ja henkilöstöammattilaisen työkalupakkiin

Millaisia konkreettisia asioita opintopolku on tuonut mukanaan osallistujan näkökulmasta? Merja Mäkelä kertoo saaneensa paljon uusia ideoita ja ajatuksia omaan työhön. Hän koki tärkeäksi jakaa mahdollisimman paljon oppimismatkastaan työyhteisölleen. Näin syntyi blogisarja, jota hän julkaisi matkan aikana yrityksen intranetissä. Blogisarjassa käsiteltiin opintopolun teemoja, kuten työkykyä muuttuvassa maailmassa, työkyvyn syklisyyttä ja oman työkyvyn tutkimista, ja jaettiin erilaisia työkykyvinkkejä arkeen.

Tiedon jakaminen ja työkykyasioiden tutuksi tekeminen sinällään oli tärkeää koko organisaation näkökulmasta. Omasta näkökulmastaan Merja koki erityisen hyväksi sen, että blogin kautta omaa oppimistaan pystyi reflektoimaan vähän erilaisella tavalla. Opintopolun teemoihin on mahdollista nyt myös palata helposti myöhemmin, kun omat oivallukset on kirjoittanut ylös blogimuodossa.

Merjan mukaan opintopolku tuotti myös hyviä työkaluja oman organisaation käyttöön. Syksyn 2021 kehityskeskusteluihin otettiin Vertexillä käyttöön opintopolulla jaossa ollut Työkyky-ympyrä. Varma Akatemiassa saatavilla olevan Työkyky-ympyrän avulla työkykyä voi tarkastella kahdeksasta erilaisesta näkökulmasta. Kehityskeskusteluissa jokainen työntekijä valitsi 1–2 ympyrän teemaa, joista halusi keskustella. Esihenkilöiden mukaan uudenlaiset teemat kehityskeskusteluissa tuottivat erilaisia keskusteluita kuin aiemmin ja päästiin oikeasti juttelemaan niistä henkilölle tärkeistä aiheista.

Henkilöstöammattilaisen työkalupakkiin kertyi opintopolulla useita eri työkaluja, joita mahdollista käyttää myös myöhemmin. Merja pohtii, ettei kaikkea oppimaansa ole vielä voinut edes ammentaa tai hyödyntää työssään, vaan osa uusista ideoista on vasta tulollaan, kun hetki on oikea. Tällä hetkellä uudistuksen alla on varhaisen välittämisen malli, johon opintopolulla sai niin ikään paljon ideoita ja oivalluksia.

 

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Varman opintopolkuvaihtoehdoista, jätä meille yhteystietosi.

Sonja Salo

Työkykykohtamisen kehityspäällikkö
Sonja Salo toimii Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Hämeen alueella. Sonjalla on pitkä kokemus työkykyjohtamisen hallinnan parissa. Sonjalla on aiempaa työkokemusta työterveyshuollosta, henkilöstöhallinnosta ja työkykyjohtamisen konsultoinnista. Asiakaslähtöisyys ohjaa hänen työtään. Sonja sparraa ja oivaltaa asiakkaiden kanssa tehokkaita ja kestäviä työkyvyn hallinnan prosesseja ja ratkaisuja, jotka ovat tavoitteellisia.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä