Luotettava ja analysoitu tieto auttaa ottamaan työkyvyttömyysriskit hallintaan

Kun henkilöasiakas saa Varmalta myönteisen päätöksen työkyvyttömyyteen liittyvästä etuudesta, on yrityksen ja eläkevakuuttajan näkökulmasta työkyvyttömyysriski toteutunut. Varman tehtävä eläkevakuuttajana on auttaa asiakasyrityksiä hallitsemaan työkyvyttömyydestä nousevia riskejä ennen kaikkea neuvonnan ja ohjauksen avulla.

Neuvonta ja ohjaus vaativat tehokasta tiedon tuotantoa Varmalta. Tiedon tuottaminen on kolmiosainen prosessi:

  1. työkyvyttömyydestä kerätty data muutetaan tilannetta kuvaaviksi mittareiksi, joista yksittäisiä henkilöasiakkaita ei voi tunnistaa
  2. mittarien analysointi syventää ymmärrystä ja paljastaa syy-yhteyksiä sekä
  3. analyysi mahdollistaa tilannetta muuttavien toimenpiteiden suunnittelun yrityksessä.

Neuvonta ja ohjaus ovat vaikuttavimmillaan silloin, kun tieto on helppo omaksua ja johtaa yritysasiakkaan oikeaan toimintaan.

Paras tilannetieto on tarkkaa ja luotettavaa. Varmassa olemme kehittäneet datapalveluitamme jo pitkään yhdessä yritysasiakkaiden kanssa. Pyöreiden pöytien, käyttäjätestien ja yhteiskehittämishaastatteluiden viesti on selkeä: Varman tulee paketoida tieto helposti ymmärrettäviksi ja analyyttisiksi kokonaisuuksiksi. Tyypillisiä tarpeita ovat työkyvyttömyystilanteen seuranta yrityksessä sekä tulevan työkyvyttömyyden ennakointi yritystasolla.

Tieto tulee paketoida helposti ymmärrettäviksi ja analyyttisiksi kokonaisuuksiksi

Tieto sinällään ei ole riittävää, vaan sen pitää ohjata analyysin perusteella toimintaan. Vertailutieto on ensiarvoisen tärkeää. Vain vertailun avulla yritys voi hahmottaa, kuinka se sijoittuu suhteessa samantyyppisiin yrityksiin. Eläkeyhtiö on ainoa toimija, joka tällaisen kokonaisnäkymän pysyvän työkyvyttömyyden syistä pystyy kokoamaan ja tarjoamaan.

Eläkeyhtiön ja yritysasiakkaan välinen vuorovaikutus rakentuu tiedon ympärille ja parhaimmillaan tiiviissä yhteistyössä. Tietoa analysoimalla voimme yhdessä tunnistaa mahdollisia toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi. Näin toteutuu Finanssivalvonnan ohjeistus työkyvyttömyysriskin hallinnan valistavasta ja ohjaavasta luonteesta. Tämä tukee myös Varman lakisääteisiä tehtäviä ammatilliseen kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyen. Digitaalisessa maailmassa analyysi ja siitä seuraavaa ohjaus on mahdollista automatisoida ja skaalata.

Aidosti älykäs palvelu tunnistaa datasta yritysasiakkaan tilanteen

Olemme julkaisseet täysin uudistuneen työkyvyn tiedolla johtamisen palvelun Varma Asiointi -palvelussamme. Varma oli ensimmäinen työeläkeyhtiö, joka tarjosi digitaalisen tilannekuvan vuonna 2013. Olemme jälleen ensimmäisenä tuomassa asiakkaillemme aidosti älykkään palvelun, joka tunnistaa datasta yritysasiakkaan tilanteen ja suosittelee jatkotoimia sen perusteella.

Sisältö pohjautuu samaan ryhmätason tietoon Varmassa käsitellyistä työkyvyttömyysetuuksista kuin edeltävä palvelukin. Esitystapa on päivittynyt ja yhtenäistynyt. Olemme myös lisänneet uusia analyyseja olemassa olevasta tiedosta. Tämä kasvojenkohotus jatkaa samaa korkeaa tietosuojan tasoa, johon perustuen olemme asiakkaille tietoa tuottaneet jo vuosikymmenen ajan.

Tiedolla johtamisen kannalta olennaisimmat asiat on kerätty asiakasta varten selkeiksi mittareiksi, joista asiakas näkee yhdellä silmäyksellä tärkeimmät kyseisen aihepiiriin tunnusluvut. Tunnusluvut tiivistävät asiakkaan työkykytilanteen nopeasti omaksuttavaksi ja helposti jaettavaksi kokonaisuudeksi. Uusina mittareina organisaatiot näkevät muun muassa arvion ammatillisen kuntoutuksen avulla säästetystä eläkemenosta, ajantasaisen näkymän käynnistymättömiin kuntoutuksiin sekä arvion henkilöstön vaihtuvuudesta.

Uudessa näkymässä Varman analytiikka ohjaa asiakasyritystä sen oman datan perusteella eteenpäin. Analytiikka syventää mittarien viestiä ja suosittelee seuraavaa toimenpidettä.

Esimerkkinä uudesta analytiikasta yhdellä kymmenestä Varman omavastuisesta yritysasiakkaasta on vastuullaan yksi tai useampi ammatillisen kuntoutuksen oikeuspäätös, joka on myönnetty hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen yhteydessä. Näissä tapauksissa henkilön tukeminen ammatilliseen kuntoutukseen on poikkeuksellisen tärkeää, jos se yksilöllisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Tällainen analytiikkaäly ei voi käsitellä yksilöllisten tilanteiden moninaisuutta, mutta automaattinen neuvonta auttaa lähtemään oikeaan suuntaan.

Täysin uudistetulla palvelulla me Varmassa takaamme työkykyjohtamisen edelläkävijöinä, että asiakkaidemme käytössä oleva analytiikka on luotettavaa, kattavaa ja yhteiselle kehittämistyölle perustuvaa.

Uutinen
Varma Asioinnin työkyvyn tiedolla johtaminen uudistui: Muodosta työkyvyn tilannekuva ja tee suositeltuja jatkotoimia
työkykyjohtaminen 28.11.2022

Riku Louhimo

Kehityspäällikkö
Riku Louhimo työskentelee Varmassa työkyvyttömyysriskin hallinnan datakyvykkyyden kehityspäällikkönä. Riku on työuransa aikana kehittänyt, rakentanut ja vetänyt datalähtöisiä digipalveluita sekä toiminut datatieteilijänä ja syöpätutkijana. Riku on kiinnostunut työkyvyttömyyden vähentämisestä luotettavan datan ja tulkittavan analytiikan avulla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä