Indeksit puhuttavat jälleen

On taas se aika vuodesta, jolloin työeläkkeiden indeksiasiat nousevat tapetille. Viime vuoden syksyä väritti uutinen työeläkkeiden historiallisen suuresta indeksikorotuksesta. Roima korotus sai tuolloin monet hyödyntämään tilanteen ja ryntäämään eläkkeelle ennen vuodenvaihdetta, jotta saisi tuntuvan indeksilisän tammikuussa maksettavaan eläkkeeseen.

Eläketurvakeskus julkaisi syyskuun puolivälissä tuoreimman ennusteen vuoden 2024 palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä. Työeläkeindeksin ennustetaan olevan palkkakerrointa suurempi myös ensi vuonna, mutta ero näiden kahden välillä jäänee aiempaa pienemmäksi. Ennusteen mukaan työeläkeindeksi nostaisi eläkkeitä vuoteen 2023 verrattuna 5,5 prosenttia ja palkkakerroin 5,1 prosenttia. Tänä vuonna työeläkeindeksin tuoma korotus eläkkeeseen oli 6,8 prosenttia ja palkkakertoimen 3,8.

Miten se indeksi vaikuttikaan?

Työeläkkeissä käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä. Palkkakerrointa käytetään tulevaa eläkettä laskettaessa, kun eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset palkat ja työtulot indeksoidaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Työeläkeindeksi puolestaan korottaa jo maksussa olevia eläkkeitä ja suojaa eläkettä kuluttajahintojen nousua vastaan.

Indeksien kehitys saattaa vaikuttaa jonkin verran siihen, milloin eläke kannattaa aloittaa. Jos työeläkeindeksi nousee palkkakerrointa huomattavasti suuremmaksi, eläkkeelle jääminen ennen vuodenvaihdetta antaa todennäköisesti suuremman eläkkeen kuin vuodenvaihteen jälkeen alkava.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan eläkkeelle jääminen viimeistään 1.12.2023 toisi suurin piirtein saman eläkkeen kuin 1.1.2024 alkava eläke.  

  • Jos jäät eläkkeelle 1.12.2023, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan vuoden 2023 palkkakertoimella. Vuoden 2024 työeläkeindeksi nostaa maksussa olevan eläkkeesi määrää 1.1.2024 alkaen.
  • Jos jäät eläkkeelle 1.1.2024, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan eläkettä laskettaessa vuoden 2024 palkkakertoimella. Vuoden 2024 työeläkeindeksiä ei tässä tapauksessa käytetä.

Lopulliset indeksiluvut selviävät lokakuun loppupuolella, kun sosiaali- ja terveysministeriö ne vahvistaa.

Maltti on valttia

Indeksiuutisointi on näkynyt vilkastuneina kysymyksinä myös asiakaspalvelussamme. Edellisvuodesta on opittu, ja indeksiasia on nyt tutumpi – aihe kiinnostaa ja siitä osataan myös kysyä.

Nyt kannattaa kuitenkin malttaa mielensä. Jos harkitset eläkkeelle siirtymistä, indeksit ovat vain yksi huomioon otettava asia muiden joukossa ja harvoin juuri se ratkaiseva tekijä. Eläkkeelle jäämisessä on kyse niin paljon muustakin. Sen sijaan että tarkastelisi tilannettaan yksinomaan indeksikorotuksen näkökulmasta, on tärkeää huomioida myös muut eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat asiat, kuten mahdollisen lykkäyskorotuksen ja verotuksen vaikutus eläkkeeseen. Palkka on yleensä myös aina suurempi kuin eläke, ja työssä jatkamalla eläkettä kertyy joka kuukausi lisää.

Indeksikorotus joka vuosi

Indeksien tarkoituksena on sopeuttaa palkkataso ja maksussa olevat eläkkeet ansiotason ja yleisen hintatason muutoksiin. Eläkkeitä tarkistetaan indeksillä joka vuosi tammikuun alussa – kyseessä ei siis ole uusi asia. Indeksikorotusta ei myöskään tarvitse erikseen hakea, vaan se tehdään automaattisesti kaikkiin maksussa oleviin eläkkeisiin.

Jos suunnittelit jääväsi eläkkeelle ja pohdit indeksikorotusten vaikutusta eläkkeesi alkamiseen, suosittelemme tekemään eläkearvion Varma Asiointi -palvelussamme. Indeksien muutokset huomioidaan asiointipalvelun eläkearvioissa siinä vaiheessa, kun lopulliset indeksit ensi vuodelle on vahvistettu.

 

Blogia on päivitetty 15.9.2023 ETK:n syyskuussa julkaiseman tuoreimman ennusteen mukaisilla työeläkeindeksin ja palkkakertoimen korotusprosenteilla.

Uutinen
Ennustetietoa vuodenvaihteen 2023–2024 indeksimuutoksista eläkkeisiin
eläketurva 16.08.2023

Minna Kaartinen

Palvelupäällikkö

Minna Kaartinen työskentelee palvelupäällikkönä Varman eläkepalveluissa.  Asiakaslähtöisyys ja yksilöllinen palvelu ovat hänen sydäntään lähellä. "Virkakieli ja lain koukerot taipuvat huonosti tavallisen ihmisen suuhun. Mutkikkailtakin tuntuvista asioista on voitava kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmiseltä ihmiselle."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä