Ennustetietoa vuodenvaihteen 2023–2024 indeksimuutoksista eläkkeisiin

Eläketurvakeskuksen syyskuussa julkaiseman viimeisimmän ennusteen mukaan ero vuoden 2024 työeläkeindeksin ja palkkakertoimen välillä olisi huomattavasti pienempi kuin tänä vuonna. Ensi vuoden indeksit vahvistetaan lokakuussa.

Eläketurvakeskus (ETK) julkaisi syyskuun puolivälissä tuoreimman ennusteen vuoden 2024 indekseistä. Työeläkeindeksin ennustetaan olevan hieman suurempi kuin palkkakerroin: työeläkeindeksi nostaisi eläkkeitä vuoteen 2023 verrattuna 5,5 prosenttia ja palkkakerroin 5,1 prosenttia. Tänä vuonna työeläkeindeksin tuoma korotus eläkkeeseen oli 6,8 prosenttia ja palkkakertoimen 3,8.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan eläkkeelle jääminen viimeistään 1.12.2023 toisi suurin piirtein saman eläkkeen kuin 1.1.2024 alkava eläke.  

  • Jos jäät eläkkeelle 1.12.2023, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan vuoden 2023 palkkakertoimella. Vuoden 2024 työeläkeindeksi nostaa maksussa olevan eläkkeesi määrää 1.1.2024 alkaen.
  • Jos jäät eläkkeelle 1.1.2024, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan eläkettä laskettaessa vuoden 2024 palkkakertoimella. Vuoden 2024 työeläkeindeksiä ei tässä tapauksessa käytetä.

Lopulliset indeksit ovat tiedossa loppusyksystä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa indeksit lokakuun loppuun mennessä.

Voit tehdä uusien indeksien mukaisen eläkkeen arviolaskelman Varma Asioinnissa indeksien vahvistamisen jälkeen loka–marraskuussa. Myös jo maksussa olevan eläkkeen indeksikorotuksen voit laskea varma.fi:n laskurilla sen jälkeen kun indeksit on vahvistettu.

Keitä valinnan mahdollisuus eläkkeelle jäämisen ajankohdasta koskee?

Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan valinta joulukuussa tai tammikuussa on mahdollista näissä tilanteissa:

Vanhuuseläke

Täytät alimman vanhuuseläkeikäsi viimeistään marraskuussa. Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää myös työsuhteen päättymistä. Ota siis huomioon irtisanoutumisaikasi, kun päätät eläkkeelle siirtymisestä. Yrittäjän ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaansa.

Osittainen vanhuuseläke

Täytät osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan viimeistään marraskuussa tai olet jo osittaisella vanhuuseläkkeellä ja haluat muuttaa eläkkeen määrän 25 prosentista 50 prosenttiin.

Työuraeläke

Täytät 63 vuotta viimeistään marraskuussa.

Alkamisajan valintamahdollisuus saattaa koskea myös osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvää, joka on jo saanut ennakkopäätöksen, tai ammatillisen kuntoutuksen aloittavaa.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat eläkkeet

Työeläkettä laskettaessa käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä.

Palkkakerrointa käytetään, kun eläke lasketaan eläkkeelle jäädessäsi. Työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkansaajien ansiotason muutos painaa 80 prosenttia ja kuluttajahintojen muutos 20 prosenttia.

Eläkkeellä ollessasi eläkkeesi määrä tarkistetaan vuosittain tammikuussa työeläkeindeksillä. Työeläkeindeksistä kuluttajahintojen muutos muodostaa 80 prosenttia ja ansiotason muutos 20 prosenttia.

Prosenttikorotukset ovat kaikille samat ansioiden ja eläkkeen suuruudesta riippumatta, mutta euromäärä riippuu ansioiden ja eläkkeen suuruudesta.

Indeksikorotus tehdään maksussa olevaan eläkkeeseen automaattisesti, eikä sitä tarvitse hakea erikseen.

Lue lisää ETK:n uutisesta ja arvioi indeksien vaikutus eläketurvaasi Työeläke.fi:n laskureilla

 

Uutista on päivitetty 15.9.2023 ETK:n syyskuussa julkaiseman tuoreimman ennusteen mukaisilla työeläkeindeksin ja palkkakertoimen korotusprosenteilla. Lisäksi uutiseen on lisätty linkki ETK:n aiheesta kertovaan uutiseen.

Huomioi nämä asiat, kun harkitset eläkkeelle siirtymistä:

Suunnittele eläkkeelle siirtyminen omaan elämäntilanteeseen sopivaksi.

  • Palkka on yleensä suurempi kuin eläke.
  • Eläkettä kertyy työansioista joka kuukausi lisää 1,5 prosenttia.
  • Lykkäyskorotus tuo eläkkeeseen lisää 0,4 prosenttia/kk, jos vanhuuseläkettä ei ota heti alimmassa eläkeiässä.
  • Ota huomioon verotuksen ja muiden etuuksien vaikutus eläkkeeseen.

Lue lisää eläkkeen kertymisestä

Blogi
Indeksit puhuttavat jälleen
eläketurva 05.09.2023

Voisit olla kiinnostunut myös näistä