Osittainen vanhuuseläke vai osatyökyvyttömyyseläke – Mikä eläkevaihtoehto olisi paikallaan, jos työkyky heikkenee viimeisinä työvuosina?

Asiakaspalvelussamme neuvotaan usein asiakkaita, jotka miettivät töissä pärjäämistä viimeisinä työvuosinaan. Monille asiakkaillemme on epäselvää, millaisia eläkemahdollisuuksia työuran loppupuolella on, jos työkyky heikkenee ennen eläkeikää.

Erityisesti osittaisen vanhuuseläkkeen (ove) ja osatyökyvyttömyyseläkkeen kaltaiset eläkemuodot menevät monella arkikielessä usein sekaisin, eikä ihme – kuulostavathan ne äkkiseltään asiaan vihkiytymättömän korviin kovin samanlaisilta. Tässä blogissa käydään läpi, millaisessa tilanteessa työuraa voisi jatkaa osatyökyvyttömyyseläkkeen tuella ja milloin puolestaan osittainen vanhuuseläke saattaisi olla sopiva vaihtoehto, jos työkyky heikkenee ennen vanhuuseläkeikää.

Oletko keskustellut lääkärisi kanssa työkyvystäsi?

Jos olet keskustellut työssä selviämisestä esimerkiksi työterveyslääkärin ja työnantajan kanssa, ehkä keskusteluissanne on noussut esiin myös eläkeasiat ja mahdollisuus työajan lyhentämiseen. Osatyökyvyttömyyseläkkeen hakeminen lähteekin usein liikkeelle näistä keskusteluista.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää aina terveydellistä syytä. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaankin B-lääkärinlausunto, jossa hoitava lääkäri kuvaa työkykysi rajoitteita ja jäljellä olevaa työkykyäsi. Työeläkeyhtiössä arvioidaan B-lääkärinlausunnon ja eläkehakemuksen tietojen pohjalta onko työkyky heikentynyt työeläkkeeseen oikeuttavalla tavalla. Jos myöntämisen edellytykset täyttyvät, osatyökyvyttömyyseläkkeestä annetaan ensin ennakkopäätös, jonka saamisen jälkeen voit sopia työnantajan kanssa osa-aikaisesta työskentelystä ennen kuin haet osatyökyvyttömyyseläkkeen maksuun. Jos et ole työsuhteessa, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkkeen maksuun, kun haluat.

Osittaista vanhuuseläkettä myönnettäessä ei selvitetä hakijan työkykyä lainkaan, koska työkyky ei vaikuta eläkeoikeuteen. Jos siis työkykysi on heikentynyt ja haluaisit itsenäisesti vähentää työntekoa, esimerkiksi palkattomia vapaita pitämällä, ove voisi olla sopiva vaihtoehto sinulle.

Jos suunnittelet osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista ja tiedät työkykysi olevan selvästi rajoittunut, kannattaa keskustella oman lääkärisi ja työnantajasi kanssa tilanteestasi ja osatyökyvyttömyyseläkkeestä ennen osittaisen vanhuseläkkeen hakemista.

Oletko työsuhteessa vai työttömyyspäivärahalla?

Jos olet työsuhteessa ja työnantajalla on mahdollisuus tarjota sinulle osa-aikatyötä eläkkeen aikana, osatyökyvyttömyyseläke voi olla taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto, jos työkykysi on heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Osatyökyvyttömyyseläkkeen laskenta eroaa osittaisesta vanhuuseläkkeestä mm. siten, että eläkkeeseen lasketaan myös tulevan ajan eläke, jolla pyritään ottamaan huomioon työskentelyn vähenemisen aiheuttama vanhuuseläkkeen pieneneminen. Osittainen vanhuuseläke sen sijaan lasketaan vain ansaitusta eläkkeestä.

Jos saat työttömyyspäivärahaa, ove voi olla taloudellisesti kannattavampi. Osatyökyvyttömyyseläke pienentää työttömyyspäivärahaa. Ove ei vähennä työttömyyspäivärahan määrää, joten käteen jäävä rahamäärä on tällaisessa tilanteessa suurempi osittaisella vanhuuseläkkeellä.

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit hakea 25 tai 50 prosenttia edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestäsi. Jos ove alkaa ennen alinta eläkeikääsi, etukäteen otettuun eläkkeen osaan tehdään pysyvä varhennusvähennys, joka on 0,4 prosenttia/varhennettu kuukausi. Varhennusvähennys on pysyvä, joten se vaikuttaa myös vanhuuseläkkeesi määrään.

Lue miten eläke lasketaan eri eläkevaihtoehdoissa.

Kuinka paljon suunnittelet työskenteleväsi eläkkeellä?

Eläkkeellä ollessa saa aina työskennellä. Kumpikaan eläkemuoto ei kuitenkaan vaadi työsuhdetta. Osittaisella vanhuuseläkkeellä voit työskennellä ilman rajoituksia, mutta osatyökyvyttömyyseläkkeellä on ansioraja, joka on 60 prosenttia vakiintuneesta ansiotasosta. Ansaintaraja ilmoitetaan eläkepäätöksessä. Työskentelystä eläkkeellä kertyy lisää eläkettä.

Miten eläkkeet vaikuttavat tulevaan vanhuuseläkkeeseen?

Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi alimmassa vanhuuseläkeiässäsi. Jos työskentelet osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana, siitä kertynyt eläke pitää hakea erikseen vanhuuseläkehakemuksella. Työttömyyspäiväraha-ajalta ei kerry uutta eläkettä, jos sitä maksetaan osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla.

Osittainen vanhuuseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, joten vanhuuseläkettä on aina haettava täyttämällä vanhuuseläkehakemus. Jos oveen on tehty varhennusvähennys, varhennusvähennys vaikuttaa myös vanhuuseläkettä laskettaessa. Jos saat työttömyyspäivärahaa ovella ollessasi, työttömyyspäivärahasta kertyy lisää eläkettä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke on yleensä suurempi kuin oven jälkeinen vanhuuseläke.

Lopuksi

Tämän blogin oli tarkoitus kertoa sinulle näistä kahdesta eläkevaihtoehdoista, osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja osittaisesta vanhuuseläkkeestä. Jos työkykysi on heikentynyt, kannattaa harkita, olisiko aiheellista selvittää oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä tueksi työuran jatkamiseen ennen vanhuuseläkeiän täyttymistä.

On hyvä muistaa, että osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntäminen riippuu aina siitä, onko työkyky alentunut työeläkelakien tarkoittamalla tavalla, joten hakemusprosessin lopputuloksena voi myös olla hylkäävä päätös. Osittaisesta vanhuuseläkkeestä taas harvoin annetaan hylkääviä päätöstä, koska eläkkeen saamisedellytykset ovat lievemmät ja myöntökriteerit ovat vain ikä ja se, ettei jo saa jotain omaa työeläkettä (pl. perhe-eläke). Jos saat hylkäävän osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen, voit sen jälkeen halutessasi hakea osittaista vanhuuseläkettä. Osittaista vanhuuseläkettä voi hakea aina myös ilman, että selvittää oikeuttaan osatyökyvyttömyyseläkkeeseen.

Autamme sinua mielellämme miettimään eläkevaihtoehtoja aina, kun eläkkeen hakeminen on ajankohtaista. Puhelinpalvelumme palvelee sinua arkisin klo 9–15 numerossa 010 192 100. Asiointipalvelussamme Varma Asioinnissa voit hoitaa eläkeasioitasi, kun se sinulle sopii.

Noora Mikander

Sisällöntuottaja

Noora Mikander työskentelee sisällöntuottajana eläkepalveluissa. Noora on työskennellyt työeläkealalla ja eläkkeensaajien asioiden parissa yli 10 vuoden ajan.

"Palvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon ja itseasiointiin. Haluan neuvoa ja kannustaa eläkkeensaajiamme sähköisten palveluidemme käytössä. Haastavinta ja samalla myös palkitsevinta työssäni on yrittää löytää keinoja kertoa välillä monimutkaisista eläkeasioista ymmärrettävästi. Julkiseen keskusteluun nousevat eläkeläisten asiat näkyvät nopeasti työpöydälläni, ja se tekee työstäni mielenkiintoista ja vaihtelevaa."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä