Työhyvinvointia suurella sydämellä

J.M. Huber Finlandin panostukset työkykyjohtamiseen ja -hyvinvointiin kumpuavat työntekijöiden arvostamisesta. Määrätietoinen tekeminen on tuonut palkintoja sekä karsinut sairauspoissaoloja.

Amerikkalaisen J.M. Huber Corporationin omistama J.M. Huber Finland Oy on kemian alan toimija, joka valmistaa synteettisiä piioksideja ja silikaatteja paperiteollisuuteen ja raaka-aineeksi hammastahnoihin. Yrityksen tehtaat Taavetissa ja Haminassa työllistävät yhteensä 123 henkeä.

– Henkilöstö on aina ollut Suomen Huberille tärkeä ja arvostettu voimavara, jonka hyvinvoinnista on huolehdittu toiminnan 50-vuotisen historian alusta asti. Kaikki työntekijät ovat muun muassa mukana yrityksen bonusohjelmassa, joka palkitsee taloudellisesti hyvästä tuloksesta, kertoo henkilöstöjohtaja Riitta Joronen.

Taloudelliset kannustimet on koettu yhdeksi keinoksi pitää kiinni ammattitaitoisesta väestä, jota ei ole rajattomasti saatavilla Taavetin ja Haminan kokoisilla paikkakunnilla. Henkilöstön sitouttaminen ulottuu kuitenkin euroja pidemmälle. Yhtenä tärkeänä keinona on ollut työhyvinvoinnin edistäminen, jota on tehty yhteistyössä Varman kanssa vuodesta 2007 asti. Yhdessä laaditut vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä työkykyjohtamisen opintopolkukoulutukset ovat tuoneet uusia ideoita työhyvinvoinnin kehittämiseen.

– Haluan kiittää erityisesti Varman kehityspäällikkö Kai Tolvasta hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Hänen kauttaan olemme saaneet paljon vinkkejä muiden yritysten toteuttamista hankkeista ja toimenpiteistä, Joronen korostaa.

Varhaista reagointia

Työterveyshuollon kehittäminen on tärkeä työhyvinvoinnin elementti. Tämä on näkynyt muun muassa raportointikäytäntöjen parantamisena ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäämisenä. Haminassa pitkä paikallinen suhde ulkopuoliseen työterveyspalveluiden tarjoajaan on mahdollistanut myös syvemmän yhteistyön. Työterveyshuollosta vastaava lääkäri on esimerkiksi osallistunut opintopolkuihin. Lisäksi Kotkan Työterveys Oy on ollut mukana toimintasuunnitelmien laatimisessa.

– Meillä on paljon pitkiä työsuhteita, mikä näkyy työntekijöiden korkeana keski-ikänä. Haminassa se on 47,5 ja Taavetissa 50,8 vuotta. Tämän takia työterveyshuolto, ennaltaehkäisy ja aikainen reagointi ovat tärkeässä roolissa. Esimerkiksi työergonomiaa koskeviin ongelmiin halutaan puuttua mahdollisimman nopeasti, korostaa Joronen.

Amerikkalaisomisteisen yrityksen erikoishaasteena on huolehtiminen työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista. Atlantin toisella puolella suhtautuminen näihin asioihin on erilainen. Siksi J.M. Huber Finlandissa on päädytty tekemään paikallisia ratkaisuja työntekijöiden jaksamisen varmistamiseksi. Jaksamista parantaa muun muassa avoin keskustelukulttuuri, joka mahdollistaa mieltä painavien asioiden läpikäymisen oman esimiehen kanssa. Tässä työkykyjohtaminen tukee erinomaisesti päivittäistä arkijohtamista.

– Meidän sairauspoissaolomme ovat vähentyneet kolmessa vuodessa 4,4 prosentista 2,94 prosenttiin. Se on todella hyvä tulos ottaen huomioon henkilöstön korkean keski-iän, iloitsee Joronen.

Palkintoja laadusta ja turvallisuudesta

J.M. Huber Finlandin panostukset työhyvinvointiin eivät ole jääneet huomaamatta. Haminan toimipiste pokkasi viime tammikuussa Meksikossa konsernitason EHS-palkinnon, joka annetaan turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioissa esimerkillisesti toimineelle yksikölle. Palkintokaapista löytyy myös konsernin laatupalkinto tunnustuksena tuotteiden korkealle laadulle.

Näiden yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden takaa löytyy suuri määrä kenttätason työtä, kuten esimerkiksi aliurakoitsijoihin asti ulottuvia riskiarviointeja. Turvallisesta ja toimivasta toimintaympäristöstä kumpuava ammattiylpeys näkyy henkilöstön korkeana työmotivaationa. Tämä puolestaan heijastuu positiivisesti liiketoiminnan taloudellisiin tunnuslukuihin.

– J.M. Huber Finland on onnistunut työkykyjohtamisessaan erinomaisesti. Konsernin myöntämät tunnustukset ovat hyvä osoitus siitä, mihin voidaan päästä, kun näitä asioita tehdään tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti, kehuu Tolvanen.

Teksti: Ari Rytsy
Kuva: J. M. Huber Finland

Lue Varman työkykyjohtamisen palveluista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä