Johtamista ihmiseltä ihmiselle

Arvostus, välittäminen ja vuorovaikutus muodostavat Timo Pietilän johtamisfilosofian murtumattoman ytimen.

Kahviyhtiö Pelican Rougen Suomen-toimintojen toimitus- ja kaupallinen johtaja Timo Pietilä on tyytyväinen mies lähes tunnin kuvaussession jälkeen.

– Ammattimies teki töitä ammattilaisen otteella. Sitä minä arvostan.

Pietilä johtaa 140 hengen yritystään samalla asenteella: välittämällä jokaisesta työntekijästä ja arvostamalla heitä juuri sellaisina ihmisinä kuin he ovat. Sama koskee myös häntä itseään.

– Hyvä johtaminen lähtee itsetuntemuksesta eli siitä, että tietää omat vahvuutensa ja puutteensa. Tältä pohjalta on helppo kiinnostua toisista ja luoda aidosti välittävä ilmapiiri. Johtaminen on meillä vuorovaikutusta ja vuorovaikutus johtamista.

Hän uskoo, että johtajan pitää johtaa joukkojaan edestä: tavata ihmiset silmästä silmään, kuunnella ja keskustella. Yksisuuntaiset sähköpostit ja pikaviestit eivät tähän ajatteluun sovi.

Ketään ei jätetä yksin

Työhyvinvoinnin johtaminen on osa välittämisen työkulttuuria. Pelican Rougessa se on muun muassa tarkkaa sairauspoissaolojen seurantaa.

– Jos on paljon sairauspoissaoloja tai huomaamme muuten, että ihminen voi huonosti, meillä tapahtuu heti liputus. Se tarkoittaa ensin keskustelua esimiehen kanssa. Jos siitä ei ole apua, mukaan otetaan Terveystalon tai Varman asiantuntijat. Tärkeintä on saada selvyys, miksi ihminen oireilee ja miten asia voidaan korjata. Ketään ei jätetä yksin ongelmineen.

Viikoittaiset tiiviit keskustelut myyjien kanssa ovat Pietilän työn ytimessä, kun hän johtaa kaupallisen johtajan ominaisuudessa kentällä toimivia myyjiään. Myynnin tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen päätetään yhdessä.

– Myyjiltä saan parhaiten tiedon, mikä on tilanne asiakkaiden kanssa, mikä on kilpailutilanne ja mikä on myyjien fiilis markkinoista sekä asiakkuuksista. Myyjillä on paras tieto, ovathan he meidän tuntosarvet kentällä.

– Myyjät sitoutuvat tavoitteisiin parhaiten, kun ne on asetettu yhdessä. Yksilön toiminta muuttuu vasta, kun jokainen ymmärtää oman päivittäisen työnsä merkityksen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtaja mittaa pulssin

Arvostuksen ja vuorovaikutuksen rinnalla Pietilä puhuu paljon pulssista ja sen mittaamisesta. Hän mittaa heti aamusta aamulla töihin tullessaan, miten bisnes etenee.

Jo parkkipaikalle tullessaan Pietilä näkee, ovatko myyjät liikkeellä vai toimistolla ja montako laitehoidon autoa on parkkipaikalla. Mitä tyhjempi parkkipaikka on, sitä parempi. Toinen mittauskohta on vastaanotossa, jossa on asiakaspalvelun puhelinvaihde. Siltä Pietilä saa tiedon, paljonko on tullut huoltopyyntöjä ja reklamaatioita.

Kolmas mittari on keskustelu asennustiimin esimiehen kanssa. Hän kertoo kahdessa minuutissa, kuinka paljon ja millaisia asennustöitä on kalenterissa. Viimeinen keskustelu on varastopäällikön kanssa, jonka kanssa käydään läpi, miten tavara on liikkunut ja minkälaisia tilauksia on jonossa.

– Katson vielä päivän listan, paljonko tavaraa lähtee ulos ja mitä tavaroita on kerätty valmiina odottamaan lähetystä. Näitä tietoja yhdistämällä saan kokonaiskuvan ja pulssin siitä missä mennään.

Pitkä ja perusteellinen muutos

Pietilä kertoo lopuksi tarinan kymmenen vuoden takaa, kun hän astui Pelican Rougen ruoriin. Yritys oli kriisissä. Suunta oli kadoksissa ja ihmiset hukassa. Keskinäinen nokittelu leimasi ilmapiiriä. Muutokselle oli tilaus.

Pietilä lähti joukkoineen selvittämään nollapisteestä, mikä on yrityksen visio. Se kiteytyi viiteen sanaan: meistä tulee alan paras toimija. Mittareiksi valittiin asiakastyytyväisyys, laatu ja henkilöstön hyvinvointi.

– Tuolloin asetin järjestyksen niin, että hyvinvoiva henkilöstö luo kaikilla mittareilla parasta laatua, josta seuraa paras asiakastyytyväisyys. Silloin olemme alan paras.

Laiva kääntyi hitaasti, mutta kolmen vuoden päästä Pietilä sai palkinnon.

– Kuulin sattumalta käytävällä, kun meidän ihmiset keskustelivat, miten he voivat parhaiten parantaa laatua. Se pysäytti minut. Ymmärsin, että olin onnistunut, Pietilä muistelee vieläkin hieman liikuttuneena.

Teksti: Jukka Nortio
Kuva: Sampo Korhonen

Pelican Rouge Coffee Solutions Oy

  • Osa vuonna 1863 perustettua belgialaista kahvitaloa.
  • Toimittaa yrityksille ja julkisiin tiloihin kahvi- ja juomaratkaisuja sekä kuluttajamyyntiin kahvia.
  • Liikevaihto 20 milj. euroa.
  • Työntekijöitä 140.
  • Pääkonttori Vantaalla, aluekonttoreita kautta Suomen.
  • Alansa ainoa laatu- ja ympäristösertifioituyritys.

Varman työkykyjohtamisen palvelut
Pelican Rouge Coffee Solutions Oy

Voisit olla kiinnostunut myös näistä