5 faktaa eläkeuudistuksesta

Lykkäyskorotuksen ansiosta työuran jatkaminen yli oman alimman vanhuuseläkeiän kannattaa.

Alin vanhuuseläkeikä oli ennen eläkeuudistusta kaikilla 63 vuotta. Alaraja nousi uudistuksessa aikaisempaan verrattuna 3 kuukaudella vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä ikäluokkaa kohden. Toisin sanoen vuotta myöhemmin syntyneen alin vanhuuseläkeikä on kolme kuukautta vanhempana kuin henkilöllä, joka on syntynyt vuotta aikaisemmin. Vuonna 1955 syntyneillä eläkeikä on jatkossa 63 vuotta 3 kuukautta, vuonna 1956 syntyneillä 63 vuotta 6 kuukautta. Vuosina 1962–1964 syntyneillä raja on 65 vuotta.

– Lykkäyskorotus palkitsee työssä jatkamista yli alimman eläkeiän, Varman eläkeasiantuntija Elina Ferm tiivistää.

Tavoite-eläkeikä kannustaa jatkamaan

Lykkäyskorotuksen lisäksi eläkeuudistus toi uutena tavoite-eläkeiän, joka sekin kannustaa jatkamaan työssä pitempään. Kun eläkkeen nostaa tavoite-eläkeiässä, lykkäyskorotus tasapainottaa elinaikakertoimen vähentävän vaikutuksen. Elinaikakertoimen avulla sama määrä eläkettä jaetaan pitemmälle elinajalle.

– Elinaikakerroin on aina ja kaikille osa eläkkeen laskentaa. Eläkkeen määrä on kuin kuminauha, joka kapenee mitä pitemmälle sitä venyttää. Elinaikakerroin vaikuttaa ansaitun eläkkeen määrään eli venyttää eläkettä pitemmälle, kun ihmiset elävät pitempään, Ferm vertaa.

Tavoite-eläkeikä, lykkäyskorotus ja elinaikakerroin muodostavat näin tiiviin kokonaisuuden. Tavoite-eläkeikä vahvistetaan kullekin ikäluokalle samaan aikaan elinaikakertoimen kanssa.

Eläkeiän yläraja on viisi vuotta alarajaa ylempänä. Esimerkiksi kun vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65, yläraja on 70 vuotta. Ylärajalla työssäolosta on kertynyt lisää eläkettä ja lisäksi lykkäyskorotusta viideltä vuodelta. Yläikärajan jälkeen työskenneltäessä eläkkeen kertyminen päättyy, mutta lykkäyskorotus jatkuu edelleen.

Lykkäyskorotus palkitsee työssä jatkamista yli alimman eläkeiän.

Yrittäjälle kertyy eläkettä samaan tapaan kuin työntekijälle. Yrittäjän eläke määräytyy hänen eläkevakuuttajalle ilmoittamansa YEL-työtulon perusteella. Ferm muistuttaa, että yrittäjän vakuutetun työtulon tulisi olla samalla tasolla kuin työpanoksen arvo. Silloin myös yrittäjän eläketurva saadaan oikealle tasolle.

Verkkosivuilta tieto eläkekertymästä

– Neuvonnassa haasteita on tuonut saada ihmiset ymmärtämään, että työssä jatkamisesta palkitaan edelleen. Korotus voi olla merkittävä koko loppuelämän toimeentuloon. Eläkkeelle siirtymistä suunnittelevia henkilöitä olemme kehottaneet katsomaan Varman verkkosivuilta arvioita omista eläkkeen määristään, Ferm kertoo.

Varman verkkosivuilla voi tehdä laskelmia omasta eläkkeestään. Varman asiakas voi kirjautua verkkosivulle pankkitunnuksillaan. Asiakas näkee heti kirjautumisen jälkeen työssä jatkamisen ja lykkäyskorotuksen vaikutuksen oman eläkkeen määrään.

– Sivu näyttää graafina eläkekertymän silloin, jos jatkaa alimpaan eläkeikään, tavoite-eläkeikään tai ylimpään eläkeikään.


Lisätietoja:
Eläkkeen hakeminen
www.varma.fi/elakelaskuri 
Tässä iässä 53+

 

Esimerkki: Heli, 62 v.

  • Heli on syntynyt vuonna 1956 ja on nyt siis 62-vuotias. Hänen elinajanodotteensa on 85 vuotta.
  • Eläkeuudistuksen voimaan tullessa Heli voi päästä eläkkeelle 63 vuoden 6 kuukauden iässä eli tämä on hänen vanhuuseläkeikänsä alaraja.
  • Eläkettä hänelle karttuu enintään 68-vuotiaaksi asti.
  • Helin tavoite-eläkeikä on 64 vuotta 5 kuukautta.
  1. Eläkekarttumat yhtenäistyvät.
  2. Eläkeikä nousee vähitellen.
  3. Uusia tapoja siirtyä eläkkeelle.
  4. Eläkemaksu on kaikille sama.
  5. Eläke karttuu koko palkasta.

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä