Eläkkeelle valmistautuminen

On eläkkeelle siirtyminen sitten kaukana tai lähellä, siihen on hyvä valmistautua. Eläkkeelle siirtyminen on aina elämänmuutos. Aloita oma eläkevalmennuksesi hyvissä ajoin. Tutustu eläketurvaasi Varman asiointipalvelussa ja katso eläkkeesi määrä työeläkeotteelta. Kartoita tulevaa polkuasi etukäteen. Voit rauhassa kulkea eteenpäin, kun maasto on tuttu.

3 kysymystä ennen eläkettä

Eläke on pitkäaikainen toimeentulosi eläkeaikana. Työeläkeotteeltasi saat tiedon tulevan eläkkeesi tasosta. Kun pohdit eri eläkevaihtoehtoja, kannattaa laskea eläkearvio Varman asiointipalvelussa.

Kirjaudu Varma Asiointiin

On hyvä etukäteen valmistautua pysyvästi palkkatuloa alempaan tulotasoon. Arjen kulutustottumukset nousevat joka tapauksessa puntariin. "Toimintatonni" säästettynä on monen mielestä hyvä turva, jos vaikka sairastumisen takia tulee äkillisiä menoja tai haluaa itselleen jotain ylimääräistä.

Eläkkeen verotus vaikuttaa käteen jäävään tuloosi. Vähennykset ja sosiaaliturvamaksut ovat eläkkeensaajalla ja työssäkäyvällä erilaisia.

Kun olet laskenut arvion eläkkeestäsi, voit arvioida verotusta verohallinnon veroprosenttilaskurilla.

Vero.fi: Esimerkkejä palkan, eläkkeen ja etuuden veroprosenteista vuonna 2021

Eläketurvakeskus: Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä?

Eläketurvakeskus: keskieläke 1716 euroa kuukaudessa

Varman artikkeli: Köyhyys kolkuttaa monen eläkeläisen ovella

Työssä vai eläkkeellä, plussat ja miinukset vaakakuppiin

Työssä jatkaminen tarkoittaa parempaa tulotasoa eläkkeeseen verrattuna. Saat pidempään palkkatuloa ja kartutat lisää eläkettä. Lisäksi saat eläkkeeseesi lykkäyskorotuksen, jos et nosta eläkettäsi vielä alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lykkäyskorotus on 0,4 % jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

Työ antaa monenlaista sisältöä elämään ja rytmittää päivää. Työtä jatkaessasi säilyt työterveyshuollon palvelujen piirissä.

Yrittäjä voi eläkeikään tultuaan ottaa vanhuuseläkkeen, vaikka jatkaisi vielä yrittäjätoimintaa.

Jos haluat enemmän vapaa-aikaa, harkitse osittaista vanhuuseläkettä. Sen rinnalla voit vähentää työntekoa tai jatkaa entisellään. Osa-aikatyöstä sovitaan työnantajan kanssa. Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Kun olet tehnyt päätöksesi eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta, ota asia esille hyvissä ajoin työnantajan kanssa vaikkapa kehityskeskustelussa. Sinun täytyy myös irtisanoutua työstäsi, kun siirryt eläkkeelle.
Lue lisää vanhuuseläkkeen hakemisesta.

Vanhuuseläke (pdf)

Eläketurvakeskus: eläkeuudistus pidentää työuria

Sydan.fi: Anneli sukkuloi eri elämänvaiheiden välillä

Eläkeläisenä lisääntynyt vapaa-aika vaatii pohtimaan, mistä arki täyttyy. Uuden päivärytmin määrittäminen ja opettelu, tekemisen ja vapaa-ajan suhde ovat uuden elämänvaiheen hyvinvoinnin rakennuspalikoita.

Mitä tilalle, kun työyhteisö ihanine ja ärsyttävine ominaisuuksineen jää taakse. Kuka minä olen tämän jälkeen?

Työminä kyselee ehkä vielä tilalle työtä. Työ voi olla palkatonta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Keikkatyötä voi olla tarjolla, tai entinen työpaikka kaipaa loma-ajan tuuraajaa. Vanhuuseläkkeellä ollessa saa työskennellä rajoituksetta.

Perheminällä saattaa jo olla rooli, joka nyt on helpompi täyttää. Perheenjäsenenä antamisen ja saamisen suhteessa haasteena on tasapainon löytäminen. Velvoitteisiin ja vastuisiin tulee helposti lupauduttua ja kysyntää voi olla enemmän kuin mihin on valmis. Pieni itsekkyys voi lisätä omaa hyvää oloa, joka välittyy ympäristöönkin.

Eläkeläisminä on kolmannen elämän keskushenkilö. Kuten kaikilla, arjen rutiinit luovat päivälle kehyksen. Säännölliset ruoka-ajat, kaupassakäynnit, kodinhoito vievät osansa päivästä. Harrastukset tukevat virkistäytymistä, oppimista ja hyvinvointia. Harrastukset voivat olla vahvan tavoitteellisia kuten uuden taidon oppimista tai enemmän rentoutumiseen suuntaavia. Kunnon ylläpitäminen liikunnan avulla tuo mielihyvää ja on samalla tärkeä tapa huolehtia toimintakyvyn ylläpitämisestä.

Varman blogi: Kysyimme vanhustenviikolla eläkkeensaaja-asiakkailtamme, mikä ilahduttaa eläkkeellä olossa.

Eläkeaika voi tuoda lisää mahdollisuuksia asuinpaikan valintaan, kun työssäkäynti ei enää aseta rajoituksia.

Asuminen on välttämätön kuluerä. Minkä verran se kuukaudessa saa olla? Entä onko koti sellainen, että siinä voi asua pitkäänkin vai kannattaako harkita muuta asuntoa hyvissä ajoin niin, että se palvelisi, vaikka kunto huononisi.

Muutto voi olla omakotitalosta kerrostaloon, vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tai uusi koti toisella paikkakunnalla tai ulkomailla.

Ulkomaille muuttavalle eläkkeensaajalle eläke maksetaan siihen maahan, missä hän asuu. Eläkkeen maksaminen ulkomaille kertoo lisää eläkeasioiden hoitamisesta, kun eläkkeensaaja muuttaa Suomesta.

Vaihtoehtona Varman asunnot

Eläketurvakeskus: Mihin sitä nyt kotoaan lähtis

Asumisen tuki vanhetessa

Senioriasuntoja on tarjolla noin 55 vuoden iästä ylöspäin ja niissä on yleensä esimerkiksi hissit liikkumista helpottamassa. Palveluasumisessa asukkaita varten on henkilökuntaa.

Ikääntyneellä on oikeus saada hoitoa ja huolenpitoa kotiinsa, jotta kotona asuminen on mahdollista.

Tutustu iäkkäiden palveluihin Kuntaliiton sivuilla.

Lue Kelan sivuilta, kuinka eläkkeensaajan asumistuki tukee pienituloista eläkkeensaajaa.

Asunto on yleensä suomalaisen arvokkain omaisuus. Omaa asuntoa voi käyttää eläkeaikaisen elintason turvaamiseen käänteisellä asuntolainalla, jossa omaa kotia vastaan saa lainaa. Tässä lainamuodossa eri palveluntarjoajilla on erilaisia ratkaisuja. Lisätietietoja voit kysyä omasta pankistasi.

Tarinoita elämänmuutoksesta

Turkulaiselle Irma Saariselle työ oli aina ollut tärkeä osa elämää. Eläkkeelle jäämistä helpotti mahdollisuus perehdyttää seuraajat hyvin.
Varman artikkeli: Eläkkeelle jääminen oli helppo päätös

Mitä tilalle, kun menettää työrooliin? Riitta Heliövaara kertoo, miten päätös eläkkeelle jäämisestä kypsyi.
Varman uutinen: Elämä eläkkeellä koostuu pienistä hyvistä asioista

Leskeksi jääminen, muutto ja eläke. Ulla Rannikon elämässä kaikki ei mennyt käsikirjoituksen mukaan, mutta eläkkeelle pääsy auttoi sopeutumaan.
Varman artikkeli: Eläkkeelle pääsy auttoi elämänmuutoksessa

"Työn sankareille" räätälöity työuraeläke on myönnetty vain muutamalle. Anne Karhu on yksi heistä.
Yle: Anne Karhu on yksi harvoista työuraeläkettä saavista työn sankareista: "Kyllä tämä on tosi ihanaa aikaa"

Osittainen vanhuuseläke harkinnassa?

Vuoden 2020 lopussa osittaisella vanhuuseläkkeellä oli 29 000 henkilöä. Heistä reilu kolmannes on vähentänyt työskentelyä, kertoo Eläketurvakeskuksen artikkeli Korona ei ajanut ihmisiä osittaiselle vanhuuseläkkeelle.

Uusista eläkkeistä neljä viidestä alkoi 50 prosentin tasoisena ja joka viides 25 prosentin tasoisena. Naiset valitsevat eläkkeen 25-prosenttisena useammin kuin miehet. Palkkatiedot viittaavat siihen, että joka kolmas vähentää työntekoa. Enemmistö osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista on tavallisia yli 60-vuotiaita työssä käyviä.
Eläketurvakeskus: Tilastokatsaus osittaisesta vanhuuseläkkeestä 2020

Selvitimme suosion syitä

Selvitimme osittaisen vanhuuseläkkeen suosion syitä asiakaskyselyllä. Merkittävimmät syyt eläkkeen hakemiseen ovat epävarmuus omasta eliniästä, lisääntyvä vapaa-aika sekä lisätulot. Eläkkeen valinneet pitivät hyvänä, että eläketurva joustaa yksilöllisesti.
Varman selvitys: Mitä on osittaisen vanhuuseläkkeen suosion taustalla?

Selvitä faktat ennen eläkkeen hakemista

Tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä löydät esitteestämme
Osittainen vanhuuseläke

Näin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Näin konkari menestyy työssään

Monet harhaluulot ja yleistykset heikentävät yli viisikymppisten asemaa työmarkkinoilla. Iän myötä keskivertotyöntekijän tuottavuus ei romahda.
- Vanhempi työntekijä kompensoi kokemuksellaan nuoremman kollegansa hieman paremman työkyvyn, toteaa Clas-Håkan Nygård. 
Varman artikkeli: Kokeneisuus on konkarin valtti

Millaisen neuvon konkari antaa keski-ikään ehtineelle yrittäjälle, joka ensimmäistä kertaa miettii eläköitymistään ja samalla myös oman yrityksensä tulevaisuutta?
– Liikkeelle pitää lähteä ajoissa, sanoo 69-vuotias konepajayrittäjä Juha Tuomainen.
Varman artikkeli: Työura jatkuu sukupolvenvaihdoksen jälkeen

- Ole utelias. Kyseenalaista osaamisesi ja opiskele uutta. Keskustele ja kannusta myös muita, kehottaa Varman Jyri Juusti.
Varman artikkeli: Vinkkejä kokeneelle työntekijälle

Erityisesti digitalisaation myötä työn tekemisen tavat ja työvälineet muuttuvat, mutta myös muut trendit haastavat osaamista, kertoo Varman Pauli Forma.
Varman blogi: Työmarkkinoiden osaamisvajeet läikkyvät myös eläkejärjestelmään

Konkarina työyhteisössä - laaja-alaista näkemystä ja vahvaa kokemusta. Konkarin osaamisen vahvuudet perustuvat pitkään työkokemukseen ja asiantuntemukseen.
Työterveyslaitos: Pitkän työuran tehneillä on työssä paljon annettavaa

Kokemuksia korona-ajalta

Kysyimme Varman asiakasraatilaisilta heidän kokemuksiaan poikkeusajalta. Onko uskoa tulevaisuuteen koeteltu ja toisaalta - mikä tuo valoa arkeen? Raatilaiset kertovat koronan aiheuttaneen huolta omasta tai läheisten terveydestä - omaan eläkeasiaan tilanne ei ole juurikaan vaikuttanut.
Varman selvitys: Varman asiakasraatilaisten kokemuksia poikkeusajalta

Eläketurvakekuksen syys-marraskuussa tekemästä kyselystä ilmenee, että pandemialla on ollut enemmän kielteisiä vaikutuksia naisten ja terveytensä huonoksi kokevien elämään.
Eläketurvakeskus: Vuosi pandemiaa takana

Oppaita eläkeaikaan valmistautumiseen

Finanssialan opas: Suunnittele itse elämääsi - talousasiat hoitoon huolella

Vanheneminen.fi: varaudu vanhuuteen 

Sivusto on tuotettu Vanhustyön keskusliiton Vanheneminen.fi-hankkeessa (2018–2020). Hankkeen tavoitteena on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja siihen on helposti saatavilla tietoa ja työvälineitä.

Turun yliopiston opas: Eläkkeelle siirtyminen - mahdollisuus terveempään elämään 

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • nähdä työeläkeotteeltasi, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä
  • nähdä arvion tulevan eläkkeesi määrästä
  • tehdä arvioita muista eläkevaihtoehdoista
  • tehdä eläkehakemuksen.
Hoida asiasi verkossa