Eläkkeelle valmistautuminen

On eläkkeelle siirtyminen sitten kaukana tai lähellä, siihen on hyvä valmistautua. Eläkkeelle siirtyminen on aina elämänmuutos. Aloita oma eläkevalmennuksesi hyvissä ajoin ja kartoita tulevaa polkuasi etukäteen. Voit rauhassa kulkea eteenpäin, kun maasto on tuttu.

Kuinka paljon saat eläkettä?

Eläke on pitkäaikainen toimeentulosi eläkeaikana. Tutustu eläketurvaan Varman verkkosivuilla ja selvitä oman eläkkeesi määrä Varma Asioinnissa. Työeläkeotteeltasi saat tiedon tulevan eläkkeesi tasosta. Kun pohdit eri eläkevaihtoehtoja, kannattaa laskea eläkearvio Varman asiointipalvelussa.

3 kysymystä ennen eläkettä

Selvitä oman eläkkeesi määrä Varman asiointipalvelusta hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä. Näin voit suunnitella tulevaa ja varautua taloudellisesti eläkeaikaan. 

On hyvä etukäteen valmistautua pysyvästi palkkatuloa alempaan tulotasoon. Arjen kulutustottumukset nousevat joka tapauksessa puntariin. "Toimintatonni" säästettynä on monen mielestä hyvä turva, jos vaikka sairastumisen takia tulee äkillisiä menoja tai haluaa itselleen jotain ylimääräistä.

Eläketurvakeskus: keskieläke 1845 euroa kuukaudessa

Mikä on eläkkeesi määrä verojen jälkeen?

Eläkkeen verotus vaikuttaa käteen jäävään tuloosi. Vähennykset ja sosiaaliturvamaksut ovat eläkkeensaajalla ja työssäkäyvällä erilaisia.

Kun olet laskenut arvion eläkkeestäsi, voit arvioida verotusta verohallinnon veroprosenttilaskurilla

Vero.fi: Esimerkkejä palkan, eläkkeen ja etuuden veroprosenteista vuonna 2023

Työssä vai eläkkeellä, plussat ja miinukset vaakakuppiin

Työssä jatkaminen tarkoittaa parempaa tulotasoa eläkkeeseen verrattuna. Saat pidempään palkkatuloa ja kartutat lisää eläkettä. Lisäksi saat eläkkeeseesi lykkäyskorotuksen, jos et nosta eläkettäsi vielä alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lykkäyskorotus on 0,4 % jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

Työ antaa monenlaista sisältöä elämään ja rytmittää päivää. Työtä jatkaessasi säilyt työterveyshuollon palvelujen piirissä.

Yrittäjä voi eläkeikään tultuaan ottaa vanhuuseläkkeen, vaikka jatkaisi vielä yrittäjätoimintaa.

Jos haluat enemmän vapaa-aikaa, harkitse osittaista vanhuuseläkettä. Sen rinnalla voit vähentää työntekoa tai jatkaa entisellään. Osa-aikatyöstä sovitaan työnantajan kanssa.
Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Kun olet tehnyt päätöksesi eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta, ota asia esille hyvissä ajoin työnantajan kanssa vaikkapa kehityskeskustelussa. Sinun täytyy myös irtisanoutua työstäsi, kun siirryt eläkkeelle.
Lue lisää vanhuuseläkkeen hakemisesta.

Eläketurvakeskus: Eläkkeellesiirtymisikä notkahti ennakoidusti

Eläkeläisenä lisääntynyt vapaa-aika vaatii pohtimaan, mistä arki täyttyy. Uuden päivärytmin määrittäminen ja opettelu, tekemisen ja vapaa-ajan suhde ovat uuden elämänvaiheen hyvinvoinnin rakennuspalikoita.

Mitä tilalle, kun työyhteisö ihanine ja ärsyttävine ominaisuuksineen jää taakse. Kuka minä olen tämän jälkeen?

Työminä kyselee ehkä vielä tilalle työtä. Työ voi olla palkatonta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Keikkatyötä voi olla tarjolla, tai entinen työpaikka kaipaa loma-ajan tuuraajaa.
Vanhuuseläkkeellä ollessa saa työskennellä rajoituksetta.

Perheminällä saattaa jo olla rooli, joka nyt on helpompi täyttää. Perheenjäsenenä antamisen ja saamisen suhteessa haasteena on tasapainon löytäminen. Velvoitteisiin ja vastuisiin tulee helposti lupauduttua ja kysyntää voi olla enemmän kuin mihin on valmis. Pieni itsekkyys voi lisätä omaa hyvää oloa, joka välittyy ympäristöönkin.

Eläkeläisminä on kolmannen elämän keskushenkilö. Kuten kaikilla, arjen rutiinit luovat päivälle kehyksen. Säännölliset ruoka-ajat, kaupassakäynnit, kodinhoito vievät osansa päivästä. Harrastukset tukevat virkistäytymistä, oppimista ja hyvinvointia. Harrastukset voivat olla vahvan tavoitteellisia kuten uuden taidon oppimista tai enemmän rentoutumiseen suuntaavia. Kunnon ylläpitäminen liikunnan avulla tuo mielihyvää ja on samalla tärkeä tapa huolehtia toimintakyvyn ylläpitämisestä.

Eläketurvakeskus: Mitä sitä nyt eläkkeellä tekisi? No harrastaisi tietenkin!

ET: Onko ilo ylimmillään vai hiipiikö alakulo mieleen, kun eläkepäivät koittavat?

Varman blogi: Kysyimme vanhustenviikolla eläkkeensaaja-asiakkailtamme, mikä ilahduttaa eläkkeellä olossa.

Eläkeaika voi tuoda lisää mahdollisuuksia asuinpaikan valintaan, kun työssäkäynti ei enää aseta rajoituksia.

Asuminen on välttämätön kuluerä. Minkä verran se kuukaudessa saa olla? Entä onko koti sellainen, että siinä voi asua pitkäänkin vai kannattaako harkita muuta asuntoa hyvissä ajoin niin, että se palvelisi, vaikka kunto huononisi.

Muutto voi olla omakotitalosta kerrostaloon, vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tai uusi koti toisella paikkakunnalla tai ulkomailla.

Vaihtoehtona Varman asunnot

Seura: Vanhuusajan asuminen vaatii ennakointia - Oma vai senioriasunto?

Eläketurvakeskus: Mihin sitä nyt kotoaan lähtis

Entä jos muuttaisi ulkomaille?

Ulkomaille muuttavalle eläkkeensaajalle eläke maksetaan siihen maahan, missä hän asuu. Eläkkeen maksaminen ulkomaille kertoo lisää eläkeasioiden hoitamisesta, kun eläkkeensaaja muuttaa Suomesta.

Asumisen tuki vanhetessa

Senioriasuntoja on tarjolla noin 55 vuoden iästä ylöspäin ja niissä on yleensä esimerkiksi hissit liikkumista helpottamassa. Palveluasumisessa asukkaita varten on henkilökuntaa.

Ikääntyneellä on oikeus saada hoitoa ja huolenpitoa kotiinsa, jotta kotona asuminen on mahdollista.

Tutustu iäkkäiden palveluihin Kuntaliiton sivuilla.

Lue Kelan sivuilta, kuinka eläkkeensaajan asumistuki tukee pienituloista eläkkeensaajaa.

Asunto on yleensä suomalaisen arvokkain omaisuus. Omaa asuntoa voi käyttää eläkeaikaisen elintason turvaamiseen käänteisellä asuntolainalla, jossa omaa kotia vastaan saa lainaa. Tässä lainamuodossa eri palveluntarjoajilla on erilaisia ratkaisuja. Lisätietietoja voit kysyä omasta pankistasi.

Tarinoita elämänmuutoksesta

Eläkkeensaajana moni asia muuttuu verrattuna työelämään, toteaa Varman eläkkeensaajien neuvottelukuntaa vetävä Helena Hiila-O'Brien.
Varman artikkeli: Hyvä eläkejärjestelmä huolehtii myös heikoimmista

Uteliaisuus, työtä pelkäämätön asenne ja rohkeus auttoivat Tarja Jurmua työuralla. Lyhyempi viikko ennen eläkkeelle siirtymistä helpotti elämänmuutosta.
Varman artikkeli: Yli neljä vuosikymmentä Varmassa - työelämästä jäi hyvä maku

Turkulaiselle Irma Saariselle työ oli aina ollut tärkeä osa elämää. Eläkkeelle jäämistä helpotti mahdollisuus perehdyttää seuraajat hyvin.
Varman artikkeli: Eläkkeelle jääminen oli helppo päätös

Leskeksi jääminen, muutto ja eläke. Ulla Rannikon elämässä kaikki ei mennyt käsikirjoituksen mukaan, mutta eläkkeelle pääsy auttoi sopeutumaan.
Varman artikkeli: Eläkkeelle pääsy auttoi elämänmuutoksessa

Näin konkari menestyy työssään

Varman Jyri Juusti avaa blogissaan konkarin käyttöohjetta ja summaa, mikä on hänelle tärkeää tässä vaiheessa työuraa ja elämää.
Varman blogi: Konkarin käyttöohje

Konkareiden osaaminen ja pitkän uran luoma kokemus on arvokasta pääomaa yritykselle. Konkareiden työkyvystä kannattaa pitää huolta.
Varman blogi: Pidä huolta työelämän konkareista - Varma

Yle: Kun työntekijä jää eläkkeelle, hiljainen tieto monesti katoaa – moni ammattilainen tahtoisi jakaa tietojaan ennen eläkekahveja.

Monet harhaluulot ja yleistykset heikentävät yli viisikymppisten asemaa työmarkkinoilla. Iän myötä keskivertotyöntekijän tuottavuus ei romahda.
- Vanhempi työntekijä kompensoi kokemuksellaan nuoremman kollegansa hieman paremman työkyvyn, toteaa Clas-Håkan Nygård. 
Varman artikkeli: Kokeneisuus on konkarin valtti

Millaisen neuvon konkari antaa keski-ikään ehtineelle yrittäjälle, joka ensimmäistä kertaa miettii eläköitymistään ja samalla myös oman yrityksensä tulevaisuutta?
– Liikkeelle pitää lähteä ajoissa, sanoo 69-vuotias konepajayrittäjä Juha Tuomainen.
Varman artikkeli: Työura jatkuu sukupolvenvaihdoksen jälkeen

Erityisesti digitalisaation myötä työn tekemisen tavat ja työvälineet muuttuvat, mutta myös muut trendit haastavat osaamista, kertoo Varman Pauli Forma.
Varman blogi: Työmarkkinoiden osaamisvajeet läikkyvät myös eläkejärjestelmään

Vanhempana työntekijänä työyhteisössä - laaja-alaista näkemystä ja vahvaa kokemusta. Konkarin osaamisen vahvuudet perustuvat pitkään työkokemukseen ja asiantuntemukseen.
Työterveyslaitos: Vanhempana työntekijänä työyhteisössä

Osittainen vanhuuseläke harkinnassa?

Osittainen vanhuuseläke mahdollistaa työn keventämisen ja eläkkeen yhdistämisen. Kun ikää on vähintään 61 vuotta, voi omasta eläkkeestään ottaa maksuun 25 tai 50 %. Nostettavaan osuuteen tehdään varhennusvähennys, joka vaikuttaa pienentävästi myös lopulliseen vanhuuseläkkeeseen.

Osittainen vanhuuseläke otetaan usein heti 61 vuoden ikärajan täyttymisen jälkeen. Palkkatiedot viittaavat siihen, että reilu kolmannes vähentää työntekoa. Vuonna 2022 uusista eläkkeistä neljä viidestä alkoi 50 prosentin tasoisena. Maksettava keskieläke nousi hieman edellisestä vuodesta ja oli keskimäärin 830 €/kk.

Eläketurvakeskus: Hyvätuloiset löysivät osittaisen vanhuuseläkkeen

Selvitimme suosion syitä

Selvitimme osittaisen vanhuuseläkkeen suosion syitä asiakaskyselyllä keväällä 2023. Eläkkeen hakemisen taustalta löytyy laaja kirjo eri elämäntilanteisiin liittyviä syitä. 

Varman kysely: lisätulot, työkyvyn haasteet ja epävarmuus tulevaisuudesta saavat hakemaan osittaista vanhuuseläkettä.

Selvitä faktat ennen eläkkeen hakemista

Tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä ja sen hakemisesta löydät esitteestämme Osittainen vanhuuseläke

Varman blogi: Aiotko ovelle? Tarkista ensin kymmenen faktaa osittaisesta vanhuuseläkkeestä

YLE: Veroprosentti laskee roimasti palkan ja eläkkeen yhdistelmällä – verosäästö voi nousta nelinumeroiseen summaan vuodessa

Eläkkeeltä töihin?

Mikä ihmisen pistää tekemään työtä siinä vaiheessa, kun voisi niin sanotusti jo hellittää? Varman selvityksessä palkan ohella tärkeiksi asioiksi nousi kokemus siitä, että omaa osaamista tarvitaan ja arvostetaan, sekä työn tuoma mielekäs tekeminen ja merkityksellisyys.
Varman blogi: Kokemus ja osaaminen käyttöön – työtä eläkkeen rinnalla

Varman selvitys eläkkeensaajien työskentelystä: Työelämä hektistä, mutta myös mielekästä etenkin silloin, jos voi vaikuttaa siihen kuinka paljon ja millaista työtä tekee.
Varman blogi: Työelämä tänään eläkeläisen silmin - liian hetkistä vai mielekästä?

Varman uutinen: Eläkkeensaajilla paljon kiinnostusta jatkaa työntekoa eläkkeen rinnalla

Sydan.fi: Anneli sukkuloi eri elämänvaiheiden välillä

Oppaita eläkeaikaan valmistautumiseen

Finanssialan opas: Suunnittele itse elämääsi - talousasiat hoitoon huolella

Vanheneminen.fi: varaudu vanhuuteen 

Sivusto on tuotettu Vanhustyön keskusliiton Vanheneminen.fi-hankkeessa (2018–2020). Hankkeen tavoitteena on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja siihen on helposti saatavilla tietoa ja työvälineitä.

Turun yliopiston opas: Eläkkeelle siirtyminen - mahdollisuus terveempään elämään

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • nähdä työeläkeotteeltasi, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä
  • nähdä arvion tulevan eläkkeesi määrästä
  • tehdä arvioita muista eläkevaihtoehdoista
  • tehdä eläkehakemuksen.
Kirjaudu Varma Asiointiin