Uudet kyselytyökalut työkykyriskien varhaisempaan tunnistamiseen

Tarve työkykyriskien varhaiseen tunnistamiseen kasvaa koko ajan. Varman Työkykyjohtamisen tietopalvelun uusien kyselytyökalujen avulla ongelmiin päästään kiinni jo vuosia ennen kuin ne alkavat näkyä työilmapiirissä, työssäjaksamisessa, sairauspoissaoloissa ja -eläkkeissä.

Työnantajat ja työeläkeyhtiöt keräävät työhyvinvoinnista, työssäjaksamisesta ja esimiestyöstä nykyisin jo hyvin monipuolista tietoa. Oman lisänsä kokonaisuuteen tuovat työterveyshuollon raportit ja tilastot, jotka voivat koostua esimerkiksi sairauspoissaoloista sekä jo havaituista tai vasta orastavista työkykyongelmista.

Alati kasvavasta ja eri lähteistä koostuvasta datamassasta on kuitenkin vaikeaa rakentaa toimivia kokonaisuuksia tai löytää aukottomia syy-seuraus-ketjuja tehokkaita korjausliikkeitä varten.

Nykyään työhyvinvointi on johdon keskeisiä tavoitteita yrityksessä. - Hyvinvoivan organisaation työntekijät ovat myös sitoutuneita, motivoituneita ja aidosti innostuneita työstään, sanoo Varman suurista ja yritysasiakkuuksista vastaava johtaja Juho Kettunen.

Varma on tarjonnut asiakkailleen jo muutaman vuoden ajan Työkykyjohtamisen tietopalvelua, jonka avulla eri työnantajaorganisaatiot voivat rakentaa ajantasaista tilannekuvaa henkilöstön työhyvinvoinnista niin oman liiketoiminnan kuin työkykyriskien näkökulmasta.

Nyt tämä palvelu ottaa uuden kehitysaskeleen ja laajenee entistä kokonaisvaltaisemmaksi analysointityökaluksi ja kaikenkokoisten asiakasyritysten käyttöön. Uusien kyselytyökalujen avulla erilaisia työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen liittyviä riskejä voidaan tunnistaa hyvissä ajoin etukäteen – käytännössä jopa 5–7 vuotta ennen, kuin ensimmäisiä merkkejä niistä alkaa näkyä sairauspoissaolo- ja työkykytilastoissa. Uudet kyselytyökalut sopivat sekä pientyönantajille että suurille konserneille.

Hyvinvointi tuottaa myös tulosta

Varman suurista ja yritysasiakkuuksista vastaavan johtajan Juho Kettusen mukaan uudistuksen taustalla on selkeä asiakastarve. Henkilöstön työhyvinvointi, työssäjaksaminen ja hyvä esimiestyö ovat työn sujuvuuden, asiakastyytyväisyyden ja samalla tuloksenteon perustekijöitä. Siksi myös niihin liittyviä riskejä halutaan analysoida ja ennakoida mahdollisimman varhain.

- Takavuosina työhyvinvointi oli vain yksi henkilöstöhallinnon pakollinen osa-alue. Nyt se on useimmissa yrityksissä ylimmän johdon tärkeimpiä tavoitteita, sillä se tuottaa hyvinvointia ja lisäarvoa niin omistajille, asiakkaille kuin työntekijöille. Hyvinvoivan organisaation työntekijät ovat myös sitoutuneita, motivoituneita ja aidosti innostuneita työstään, Kettunen painottaa.

Uusien kyselytyökalujen vahvuutena hän pitää sitä, että organisaation sisältä kerättyä ajankohtaista tietoa päästään uudessa palvelussa analysoimaan asiantuntijoiden ja yrityksen kanssa huomattavasti aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Samalla myös niiden perusteella tehtävät suunnitelmat ja toimenpiteet ovat faktapohjalla.

- Tätä kautta tulee löytymään monia syy-seuraus-ketjuja, joista on aiemmin ollut vain mutu-tuntumaa. Tällaisia ovat esimerkiksi usein toistuvat organisaatiouudistukset ja niiden konkreettiset vaikutukset työhyvinvointiin, Kettunen lisää.

Käyttäjälähtöinen kokonaisuus

Kyselyiden teknisestä tuotannosta ja palvelusta vastaa kyselytutkimus-, palautetieto- ja asiantuntijaratkaisuja tarjoava FeelBack Group. Yritys on Varman pitkäaikainen kumppani, ja se ollut mukana rakentamassa myös jatkuvan kuuntelemisen mallia teknisesti ja sisällöllisesti.

- Kyselykokonaisuudessa on mietitty vahvasti myös käyttäjän näkökulmaa. Kysymykset ovat mahdollisimman selkeitä, ja vastaaminen käy vaivattomasti ja nopeasti myös mobiililaitteista, kertoo teknisestä tuotannosta ja palvelusta vastaavan FeelBack Groupin toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen.

Toimitusjohtaja Pekka Ruuskanen kertoo kyselykokonaisuuden rakentuvan neljästä eri teemasta (henkilöstökokemus, yrityksen muutostilanne, työsuhteen elinkaari ja ihmisten johtaminen), joiden avulla päästään peilamaan sekä henkilöstön että organisaation kulloistakin tilaa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat myös jo aiemmat Varman tuottamat kyselyt: Työhyvinvoinnin arviointi, Esimiestyön arviointi sekä Kokeneet Työssä -kysely.

- Kyselykokonaisuudessa on mietitty vahvasti myös käyttäjän näkökulmaa. Kysymykset ovat mahdollisimman selkeitä, ja vastaaminen käy vaivattomasti ja nopeasti myös mobiililaitteista. Se on tänä päivänä erittäin tärkeää, Ruuskanen painottaa.

Mittavan datanmurskausprojektin tuloksilla on hänen mukaansa myös valtakunnallista painoarvoa. Varman asiakkaina on runsaat 23 000 eri organisaatiota ja niissä työskentelee yhteensä yli 500 000 henkilöä.

- Kyselykokonaisuuden kautta syntyy varsin hyvä kuva suomalaisesta työelämästä, Ruuskanen toteaa.

Kyselytyökaluja pääsevät käyttämään kaikki Varman asiakasyritykset, jotka ovat hakeneet käyttöoikeudet Työkykyjohtamisen tietopalveluun.

Lue lisää Varman työkykyjohtamisen palveluista

Voisit olla kiinnostunut myös näistä