Korona on kiintoisa kohde myös työelämätutkijalle

Varmassa toimii uusi tutkimustoiminnan yksikkö. – Me haluamme ymmärtää työelämän muutosta ja sen tuomia haasteita sekä tarjota tutkimukseen perustuvaa tietoa työkyvyttömyysriskin hallintaan, toteavat Varman tiimipäällikkö Auli Airila (oik.) ja tutkimuspäällikkö Marika Schaupp.
Koronapandemia on muokannut monen työpaikan arkea. Osalle etätyö on voinut ollut helpotus – joillekin taas työ on voinut olla aiempaa kuormittavampaa. Tutkittu tieto voi edesauttaa tämänkin muutoksen keskellä.

Mitä sulle kuuluu? Kyseinen lausahdus oli vielä helmi-maaliskuussa arkinen asia monen työpaikan aamukahvi- tai lounaspöydässä. Etätöissä arkiset kohtaamiset ovat vähentyneet, eikä työkavereiden kuulumisia kenties kysytä Teams-palavereiden lomassa tai niiden jälkeen yhtä usein kuin työpaikalla tavattaessa on ollut tapana.

Nyt tuolle pienelle, mutta tärkeälle kysymykselle olisi kuitenkin entistä enemmän käyttöä, painottaa Varman tiimipäällikkö Auli Airila.

– Moni varmaankin oletti vielä kesälomalle jäädessään, että syksyllä koittaisi paluu työpaikoille ja tuttuihin työn tekemisen tapoihin. Nyt tilanne on monella työpaikalla se, että etätyöt jatkuvat tai käytössä ovat erilaiset hybridityöskentelyn mallit. Syksyä voivat sävyttää myös synkkenevät talousnäkymät. Tämä kaikki voi herättää huolta omasta ja perheen toimeentulosta, ja edelleen heijastua työntekijöiden työkykyyn, Airila pohtii.

Varma-media_tutkimus-02-Airila-1.jpg

Koronakeskustelua on sävyttänyt etätyöhön siirtyminen. – On hyvä muistaa, että merkittävä osa suomalaisista työskentelee työtehtävissä, joissa etätyön tekeminen on käytännössä mahdotonta. Yhtä lailla on huolehdittava myös heidän työkyvystään, muistuttaa tiimipäällikkö Auli Airila.

Yhteisöllisyyttä ja työkaverista huolehtimisen tarvetta korostaa myös hänen kollegansa, tutkimuspäällikkö Marika Schaupp. Kokenut työelämän tutkija painottaakin, että mahdollisuus työkaverista huolehtimiseen on jokaisella työyhteisön jäsenellä – ei pelkästään esimiehillä.

– Video- ja puhelinpalavereissa keskitytään helposti vain agendalla oleviin asioihin ja korostetaan tehokasta etenemisen tapaa. Etäpalavereihin pitäisi tuoda väljyyttä, joka mahdollistaa vapaamuotoisemman työasioiden yhteisen kehittelyn sekä myös kahvi- tai lounaspöydästä tuttua kevyttä jutustelua ja ajatusten vaihtoa, Schaupp painottaa.

Tutkimuksella uutta tietoa työkyvystä

Airila ja Schaupp työskentelevät Varman uudessa tutkimustoiminnan yksikössä, joka pureutuu työelämän haasteisiin eri näkökulmista. Tavoitteena on tunnistaa ja nostaa esiin jo näkyviä tai vasta orastavia riskitekijöitä, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön työkykyyn ja jaksamiseen.

– Työelämän muutos heijastuu aina myös työkykyyn. Me haluamme ymmärtää tätä muutosta ja sen tuomia haasteita sekä tarjota tutkimukseen perustuvaa tietoa työkyvyttömyysriskin hallintaan, tutkijakaksikko painottaa.

Varma-media_tutkimus-03-Schaupp-1.jpg

– Korona-aika on osoittanut, että muutoksia saadaan tarvittaessa tehtyä joustavasti niin työssä kuin yksityiselämässäkin, sanoo tutkimuspäällikkö Marika Schaupp.

Tutkimustulosten pohjalta asiakasyrityksille rakennetaan entistä parempia työkaluja työkyvyttömyysriskien hallintaan ja ennakointiin. Yksi keskeinen painopiste on asiakasyritysten, työterveystoimijoiden sekä työeläkeyhtiön välisen yhteistyön kehittäminen.

– Haluamme olla asiakkaidemme tukena ja tarjota tutkittua tietoa työkyvyn edistämisen tueksi, Airila ja Schaupp tähdentävät.

Yksi esimerkki Varman tutkimustoiminnan työstä on Työn murros ja työkyky -julkaisu, joka on ensimmäinen osa Tietoa työkyvystä -julkaisusarjassa.

Varman tutkimustoiminta ja Varman asiakasyrityksiä on myös mukana Työterveyslaitoksen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -tutkimushankkeessa, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää työntekijöiden työkykyä muuttuvassa työelämässä. Lisäksi se osallistuu käynnistyviin tutkimushankkeisiin, jotka liittyvät muun muassa nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymiseen ja työkykyyn sekä etätyöhön ja sen mahdollisiin terveysriskeihin.

Edessä on uusi arki

Mutta palataanpa vielä hetkeksi koronaan.

Osana Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -hanketta toteutettu kysely osoitti, että työntekijöiden työhyvinvointi parani kevään aikana. Toisaalta kielteisiäkin kehityssuuntia havaittiin. Etenkin etätöihin siirtyneillä työssä tylsistymisen kokemukset kasvoivat. Lisäksi johto- ja esimiestehtävissä olevilla havaittiin pientä kasvua työuupumuksessa.

Auli Airilan mukaan koronakeskustelua on sävyttänyt varsin paljon etätyöhön siirtyminen. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että merkittävä osa suomalaisista työskentelee työtehtävissä, joissa etätyön tekeminen on käytännössä mahdotonta. Yhtä lailla on huolehdittava myös heidän työkyvystään ja hyvinvoinnin edistämisestä.

– Korona-aika on joka tapauksessa osoittanut, että muutoksia saadaan tarvittaessa tehtyä joustavasti niin työssä kuin yksityiselämässäkin. Tämän ajan laajemmissa ja kauaskantoisemmissa vaikutuksissa riittää tutkittavaa pitkäksi aikaa, Marika Schaupp lisää.  

Tutkittua tietoa työkyvystä

Varman tutkimustoiminnan tavoitteena on

  • tunnistaa ja kuvata sekä vallitsevia että nousevia työkyvyttömyyden riskitekijöitä
  • ymmärtää erilaisten riskitekijöiden yleistä kehitystä ja suhdetta työn muutokseen sekä
  • tuottaa tietoa vaikuttavista työkyvyttömyysriskin hallintakeinoista.

Haluamme myös välittää asiakkaillemme ajantasaista ja luotettavaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa työkyvystä.

Toteutamme tutkimuksia ja selvityksiä omana toimintana sekä aktiivisessa yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää tutkimustoiminnastamme.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä