Tilintarkastusyhteisö SYS Auditin arki on yrittäjälähtöistä

Toimitusjohtaja Teemu Laitisen mukaan SYS Audit haluaa olla yrittäjille keskustelukumppani ja sparraaja.
Tilintarkastus- ja neuvontapalveluita tarjoava SYS Audit toimii yrittäjävetoisesti, joten asiakkaina olevia yrittäjiä osataan neuvoa myös omasta kokemuksesta.

Tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy tarjoaa tilintarkastus- ja neuvontapalveluita Jyväskylässä, Kuopiossa, Iisalmessa ja Helsingissä. Yhtiön ydinosaaminen koostuu pk-yritysten sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tilintarkastuksesta, yritysjärjestelyistä sekä niihin liittyvästä neuvonnasta, verokonsultoinnista ja erityistarkastuksista. SYS Audit työllistää yli 30 henkeä, mutta toiminta on yrittäjävetoista. 

– Kaikki me omistajat myös työskentelemme yrittäjinä yhtiössämme, jolloin myös päivittäinen suhtautumisemme työhön on yrittäjälähtöistä, kertoo SYS Audit Oy:n toimitusjohtaja Teemu Laitinen ja jatkaa:

– Haluamme olla asiakkainamme oleville yrittäjille keskustelukumppani ja sparraaja. Hyvä kirjanpitäjä on yrittäjän paras kaveri, ja kun tätä vielä täydentää asiakaspalveluhenkinen tilintarkastaja, yrittäjällä on hyvä hallinnon asioiden tukiverkosto olemassa.

Teemu Laitinen kertoo, että yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa nousevat säännöllisin väliajoin esiin eläkevakuutusyhtiöihin liittyvät asiat sekä etenkin asiakashyvitykset ja niiden kryptisyys. Koska asiakashyvitykset ovat Laitiselle itselleenkin hivenen mysteeri, hän haluaisi kysyä Varmalta niiden muodostumisesta.

Miten asiakashyvitykset muodostuvat?

Asiakashyvitykset ovat työeläkeyhtiön toiminnasta kertyvää ylijäämää, jota jaetaan vuosittain asiakkaille. Ylijäämä syntyy sijoitustoiminnan tuotoista sekä tehokkaan liiketoiminnan säästöistä eli hoitokustannussäästöistä. Sijoitustoiminnan tuotot kasvattavat vakavaraisuuspääomaa, josta työeläkeyhtiö saa vuosittain jakaa asiakashyvityksinä yhden prosentin (1 %) ja lisäksi hoitokustannussäästöt kokonaisuudessaan. Tämä sääntö on kaikille työeläkevakuutusyhtiöille yhteinen – asiakashyvitysten kokonaismäärä siis vaihtelee työeläkeyhtiön vakavaraisuudesta ja tehokkuudesta riippuen. 

Työeläkeyhtiökohtaisesti määräytyy se, miten asiakashyvityksinä kokonaisuudessaan jaettava määrä kohdistetaan asiakkaiden kesken. Varmassa kullekin asiakkaalle jaettavan asiakashyvityksen määrään vaikuttavat myös vakuutushistoria Varmassa ja palkkasumma. Mitä pidempään vakuutus on voimassa Varmassa ja mitä enemmän palkkoja maksetaan, sitä enemmän saat asiakashyvityksiä. Oman asiakashyvityksen määrän näet Varman asiointipalvelusta TyEL-maksut ja ennusteet -välilehdeltä.

Vuodelta 2019 Varma jakoi asiakashyvityksinä yhteensä 171 miljoonaa euroa. Nämä asiakashyvitykset laskettiin Varman tilinpäätöksen valmistuttua, ja ne alensivat vuoden 2020 vakuutusmaksuja. Koronatilanne vaikuttaa vuodelta 2020 kertyviin asiakashyvityksiin; Keväällä 2021 maksettavien asiakashyvitysten määrä on vuoden 2020 TyEL-maksujen tilapäisestä alennuksesta johtuen rajoitettu kolmasosaan normaalista. Rajoitus koskee kaikkien työeläkeyhtiöiden maksamia asiakashyvityksiä. 

Yrittäjän on myös hyvä huomioida, että yrittäjien eläkemaksuista ei saa asiakashyvityksiä, vaan YEL-maksut vastaavat TyEL:n keskimääräisiä maksuja. Kun yrittäjä palkkaa työntekijän ja ottaa työntekijöille työntekijän eläkevakuutuksen eli TyEL-vakuutuksen, tällöin asiakashyvitys vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen.

Lue lisää asiakashyvityksistä

Miten TyEL-maksuprosentti määräytyy ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? 

Työnantajia ja työntekijöitä edustavat työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat kunkin vuoden työeläkemaksun keskimääräisestä tasosta joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan. Maksu määräytyy kaikissa työeläkeyhtiöissä samalla tavalla, ja sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkemaksun perusteet.

– TyEL-maksu on tietty prosentti työntekijän palkasta. Vuonna 2021 TyEL:n mukainen työeläkemaksu on keskimäärin 24,4 prosenttia työntekijälle maksettavasta palkasta. Työntekijän maksuosuus tästä on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä työntekijöillä 7,15 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53-62-vuotiaat työntekijät maksavat 1,5 prosenttiyksikköä korkeampaa työeläkemaksua, koska myös heidän eläkekarttumansa on siirtymäaikana 2017-2025 korkeampi. Työnantajan maksuosuus on keskimäärin 16,95 prosenttia, kertoo vakuutustekniikan johtaja Ritva Tarkiainen Varmasta. 

Työnantaja pidättää työntekijöidensä maksuosuudet palkanmaksun yhteydessä ja suorittaa työeläkemaksun kokonaisuudessaan työeläkevakuuttajalle. TyEL-vakuutusmaksu lasketaan tulorekisteriin ilmoitettujen reaaliaikaisten ansiotietojen ja niihin tehtyjen korjausten perusteella.

– TyEL-vakuutusmaksua voivat alentaa asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Asiakashyvitys ja mahdollinen hoitokustannusalennus huomioidaan erikseen, ja ne palautetaan keväällä 2021 pääsääntöisesti kertaluonteisesti asiakkaan seuraavassa vakuutusmaksulaskussa, Tarkiainen sanoo.

Jos yrityksen palkkasumma on ollut vuonna 2019 yli 2 125 500 euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat myös niin sanottu maksuluokka, joka perustuu työntekijöille aiempina vuosina myönnettyihin työkyvyttömyyseläkkeisiin, sekä maksutappio-osan alennus.

Entä yrittäjien YEL-maksuprosentti?

Vuonna 2020 yrittäjien eläkelain eli YEL:n mukainen maksuprosentti on alle 53-vuotiaille ja 63 vuotta täyttäneille yrittäjille 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiaille 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta. 53-62 vuotiaiden yrittäjien korotus perustuu tällä ikävälillä tapahtuvaan korotettuun eläkekarttumaan eläkeuudistuksen siirtymäajan mukaisesti, samoin kuin työntekijöillä.

Edellä mainittu YEL-maksu määräytyy TyEL:n keskimääräisen maksun perusteella. Tähän maksuun sisältyvän yli 53-vuotiaiden korotetun maksuosuuden keskimääräinen vaikutus, vuonna 2021 noin 0,3 % palkoista, poistetaan alle 53-vuotiaiden ja 63-vuotta täyttäneiden yrittäjien YEL-maksua määrättäessä.

Miten Varma voi olla osa pk-yrityksen rahoitusratkaisua? Miten rahaston takaisinlainaus toimii?

– Pk-yritykset, samoin kuin muutkin yritysvakuutusasiakkaamme, voivat hyödyntää rahoitustarpeissaan TyEL:n takaisinlainausta. Sen ehdot muun muassa laina-ajan, enimmäismäärän ja vakuuden osalta tulevat pitkälti vakuutusehdoista ja vastaavista määräyksistä, kertoo rahoituspäällikkö Ismo Kantanen Varmasta.

Tarkemmat  tiedot yrityksen takaisinlainan enimmäismäärästä ja muista yksityiskohtaisista ehdoista saa olemalla yhteydessä suoraan Varman yritysrahoitukseen tai omaan vakuutusyhteyshenkilöönsä. Samalla tulisi olla yhteydessä omaan pankkiin tai muuhun mahdolliseen takaisinlainan takaajatahoon. 

– Kun korko, lainamäärä ja -aika sekä takaajataho ovat selvillä, velkakirja voidaan kirjoittaa. Nopeimmillaan lainaprosessi ensimmäisestä yhteydenotosta siihen, että laina on nostettavissa eli velkakirja on allekirjoitettu ja muutenkin tarvittava dokumentaatio on kasassa, menee läpi noin parissa viikossa, Kantanen sanoo.

Kysymyksiin vastasivat Varmasta rahoituspäällikkö Ismo Kantanen sekä vakuutustekniikan johtaja Ritva Tarkiainen.

SYS Audit

  • Tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy tarjoaa tilintarkastus- ja neuvontapalveluita Jyväskylässä, Kuopiossa, Iisalmessa ja Helsingissä.
  • Yritys työllistää 30 henkilöä mutta toimii yrittäjävetoisesti.

Tietoa juttusarjasta

Mikä eläkevakuutuksissa askarruttaa yrittäjiä? Juttusarjassa eri toimialojen yritykset kysyvät ja Varman asiantuntijat vastaavat. Tässä jutussa SYS Auditin toimitusjohtaja Teemu Laitinen pohtii eläkevakuutusyhtiöiden maksamien asiakashyvitysten merkitystä ja muodostumista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä