Asiakashyvitykset

Asiakashyvitykset pienentävät vakuutusmaksuja. Ne maksetaan kerran vuodessa keväisin. Kaikki Varmasta TyEL-vakuutuksen ottaneet asiakkaat hyötyvät asiakashyvityksistä heti asiakkuuden alusta alkaen. Varma on ylivoimaisesti tehokkain työeläkeyhtiö, joten asiakashyvityksemme ovat erinomaiset.

Asiakashyvitykset pienentävät vakuutusmaksujasi

Asiakashyvitys on jokavuotinen alennus vakuutusmaksuihin. Vuonna 2022 ennätykselliset hyvitykset maksettiin 7. maaliskuuta. Hyvitykset käytetään yleensä seuraaviin laskuihin. Jos haluat, voimme myös palauttaa asiakashyvityksen yrityksen tilille. Näet asiakashyvityksen helposti Varma Asioinnissa.

Kaikki Varmasta TyEL-vakuutuksen ottaneet asiakkaat hyötyvät asiakashyvityksistä heti asiakkuuden alusta alkaen. Pitkäaikainen asiakkuus Varmassa kannattaa. Mitä pidempään vakuutus on voimassa Varmassa ja mitä enemmän palkkoja maksetaan, sitä enemmän saat asiakashyvityksiä.

Tarkastele asiakashyvitystäsi Varma Asioinnissa

Miten asiakashyvitykset muodostuvat?

Mitä vakavaraisempi ja tehokkaampi työeläkeyhtiö on, sen paremmat asiakashyvitykset se voi jakaa: 1 % vakavaraisuuspääomasta + säästetyt liikekulut = asiakashyvitykset

Olemme ylivoimaisesti tehokkain eläkeyhtiö

Varma käyttää liikekuluihinsa ehdottomasti pienimmän osuuden hoitokustannustulosta. Varman liikekulut ovat olleet vuosia alhaiset ja trendi on laskeva. Varman liikekulujen osuus on vuonna 2020 pienin, Elon toisiksi pienin ja Ilmarisen kolmanneksi pienin. Veritaksen liikekulujen osuus hoitokustannustulosta on hyvin korkea.

Ylläolevasta kuvasta näet osuudet, jotka eri eläkeyhtiöt ovat käyttäneet liikekuluihinsa. Varman liikekulut ovat selvästi alan matalimmat. Maksoimme alan suurimmat asiakashyvitykset 2007–2020. Meillä on erinomaiset edellytykset maksaa erinomaiset asiakashyvitykset myös tulevaisuudessa, koska olemme vakavarainen ja ylivoimaisesti tehokkain eläkeyhtiö.

Miten hyödyt tehokkuudestamme?

Palkitsemme pitkäaikaisesta asiakkuudesta parempina asiakashyvityksinä. Vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden ansiosta voimme tarjota myös uusille asiakkaillemme kilpailukykyiset asiakashyvitykset.

Vertaile asiakashyvityksiä luotettavasti

Varman asiakashyvitysprosentti on ollut vuodesta 2012 asti koko ajan korkeampi kuin Ilmarisen, Elon ja Veritaksen. Varman asiakashyvitysprosentti on korkein, Ilmarisen toiseksi ja Elon kolmanneksi korkein. Veritaksen asiakashyvitysprosentti on pienin.

Kun vertailet asiakashyvityksiä, on tärkeää tietää, miten vertailu on tehty ja mitä oletuksia sen laskennassa on käytetty. Vertailulaskelmat voivat erota toisistaan paljonkin riippuen siitä, mitä oletuksia esimerkiksi palkkasumman tai vakavaraisuuden kehityksestä on käytetty. Asiakashyvitysten vertailussa voi käyttää keskimääräistä hyvitystasoa tiettynä vuonna tai keskimääräisiä hyvityksiä tietyllä ajanjaksolla.

  • Keskimääräisellä hyvitystasolla mitattuna Varma oli paras asiakashyvitysten maksaja edelleen vuonna 2020.
  • Jos vertailet asiakashyvityksiä tietyllä ajanjaksolla, Varma on ollut paras hyvitysten maksaja vuosina 2007–2020.

Miten saan hyvitystä TyEL-vakuutuksen siirtyessä?

Kun siirrät TyEL-vakuutuksen Varmaan, maksamme ensimmäisen asiakashyvityksen siirtoa seuraavan vuoden keväällä. Hyvitykset perustuvat edellisenä vuonna maksettuihin vakuutusmaksuihin ja rahaston määrään. Siksi ne maksetaan siitä yhtiöstä, johon on edellisenä vuonna maksettu vakuutusmaksuja.

Vuoden alussa siirtyvä TyEL-vakuutus

Jos siirryt Varman asiakkaaksi esimerkiksi 1.1.2022, maksamme ensimmäisen asiakashyvityksen vuoden 2023 keväällä. Vuonna 2022 edellinen eläkeyhtiösi maksaa asiakashyvityksen, joka perustuu vuoden 2021 vakuutusmaksuihin.

Lisäksi edellinen eläkeyhtiösi maksaa niin kutsuttuja jälkihyvityksiä kolmelta vuodelta vakuutuksen siirron jälkeen. Jälkihyvitysten saaminen edellyttää, että vakuutusmaksuista on kertynyt rahastoa päättymisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä vähintään 50 000 euroa.

Kesken vuotta siirtyvä TyEL-vakuutus

Jos siirrät TyEL-vakuutuksesi Varmaan kesken vuotta, saat päättymisvuodelta asiakashyvityksen sekä Varmasta että edellisestä eläkeyhtiöstäsi. Lisäksi edellinen yhtiö maksaa sinulle jälkihyvityksiä kahdelta seuraavalta vuodelta vakuutuksen siirron jälkeen. Edellinen eläkeyhtiösi maksaa asiakashyvityksiä ja jälkihyvityksiä vain siinä tapauksessa, että vakuutusmaksuista on kertynyt rahastoa päättymisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä vähintään 50 000 euroa.

Apua asiointiin

Hoida TyEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • tarkastella TYEL-vakuutuksen laskuja ja laskuerittelyjä
  • tarkastella ansioita työntekijöittäin
  • lähettää meille viestejä ja liitteitä suojatussa yhteydessä
  • tehdä arvioita TyEL-maksuista.
Kirjaudu Varma Asiointiin