Asiakashyvitykset

Asiakashyvitykset pienentävät vakuutusmaksuja. Ne maksetaan kerran vuodessa keväisin. Vuodesta 2023 alkaen asiakashyvityksinä jaettava määrä perustuu työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen. Varma on vakavaraisin työeläkeyhtiö, joten asiakashyvityksemme ovat erinomaiset. Kaikki Varmasta TyEL-vakuutuksen ottaneet asiakkaat hyötyvät asiakashyvityksistä heti asiakkuuden alusta alkaen.

TyEL-maksusta alennusta asiakashyvitysten muodossa

Asiakashyvitys on jokavuotinen alennus vakuutusmaksuihin. Vuonna 2024 jaoimme asiakashyvityksinä asiakkaillemme 141,5 miljoonaa euroa. Asiakashyvitykset huomioidaan yleensä alennuksena seuraavalla vakuutusmaksulaskulla. Jos haluat, voimme myös palauttaa asiakashyvityksen yrityksenne pankkitilille. Näet asiakashyvitysten määrän helposti Varma Asioinnissa.

Kaikki Varmasta TyEL-vakuutuksen ottaneet asiakkaat hyötyvät asiakashyvityksistä heti asiakkuuden alusta alkaen. Mitä pidempään vakuutus on voimassa Varmassa ja mitä enemmän palkkoja maksetaan, sitä enemmän saat asiakashyvityksiä. Pitkäaikainen asiakkuus Varmassa kannattaa.

Tarkastele asiakashyvityksiäsi Varma Asioinnissa

Mitä vakavaraisempi työeläkeyhtiö, sitä paremmat asiakashyvitykset se voi jakaa

Asiakashyvityksinä jaettava kokonaismäärä määräytyy samalla tavalla kaikissa työeläkeyhtiöissä kunkin yhtiön vakavaraisuuden mukaan. Asiakashyvityksinä voi vuosittain jakaa enintään yhden prosentin vakavaraisuuspääomasta. Varma on vakavaraisin työeläkeyhtiö, joten maksamme erinomaiset asiakashyvitykset.

Jokaisella työeläkeyhtiöllä on omat hyvitystenjakoperusteet, jotka sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut yhtiön hakemuksen perusteella. Ne määrittävät, miten asiakashyvitykset jaetaan asiakkaiden kesken.

Asiakkaan osuuteen Varman jakamien asiakashyvitysten kokonaismäärästä vaikuttavat Varmassa vakuutettu palkkasumma ja vakuutusmaksuista kertynyt rahasto. Keväällä 2024 maksettuihin asiakashyvityksiin vaikuttivat vuoden 2023 palkkasumma ja vuoden 2022 loppuun mennessä kertynyt rahasto. Pitkäaikainen asiakkuus Varmassa kannattaa.

Varma on ollut vakavaraisin työeläkeyhtiö vuosina 2013–2019 ja 2021–2023. Vuonna 2020 Ilmarinen oli vakavaraisin. Ilmarinen on vuosina 2013–2019 ollut vaihtelevasti toiseksi tai kolmanneksi vakavaraisin yhdessä Veritaksen kanssa ja vuosina 2021–2023 toiseksi vakavaraisin. Veritas on ollut vuosina 2021–2022 kolmanneksi vakavaraisin ja vuonna 2023 neljänneksi vakavaraisin. Elo on ollut vuosina 2013–2022 neljänneksi vakavaraisin ja vuonna 2023 kolmanneksi vakavaraisin.

Haluatko lisätietoa asiakashyvityksistä? Jätä yhteydenottopyyntö, niin jutellaan lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö
Vahva vakavaraisuus merkitsee asiakkaillemme pienempiä työeläkemaksuja. Varma on maksanut parhaat asiakashyvitykset jo 17 vuoden ajan. Meillä on mainiot edellytykset maksaa parhaat asiakashyvitykset myös tulevina vuosina, sillä olemme vakavaraisin työeläkeyhtiö.

Miten saan hyvitystä TyEL-vakuutuksen siirtyessä?

Kun siirrät TyEL-vakuutuksen Varmaan, maksamme ensimmäisen asiakashyvityksen siirtoa seuraavan vuoden keväällä. Hyvitykset perustuvat edellisen vuoden vakuutettuun palkkasummaan ja rahaston määrään. Siksi ne maksetaan siitä yhtiöstä, jossa yrityksenne on ollut edellisenä vuonna vakuutettuna.

Vuoden alussa siirtyvä TyEL-vakuutus

Jos siirryit Varman asiakkaaksi esimerkiksi 1.1.2024, maksamme ensimmäisen asiakashyvityksen vuoden 2025 keväällä. Vuonna 2024 edellinen eläkeyhtiösi maksaa asiakashyvityksen, joka perustuu vuoden 2023 vakuutusmaksuihin.

Lisäksi edellinen eläkeyhtiösi maksaa niin kutsuttuja jälkihyvityksiä kolmelta vuodelta vakuutuksen siirron jälkeen. Jälkihyvitysten saaminen edellyttää, että vakuutusmaksuista on kertynyt rahastoa päättymisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä vähintään 50 000 euroa.

Kesken vuotta siirtyvä TyEL-vakuutus

Jos siirrät TyEL-vakuutuksesi Varmaan kesken vuotta, saat päättymisvuodelta asiakashyvityksen sekä Varmasta että edellisestä eläkeyhtiöstäsi. Lisäksi edellinen yhtiö maksaa sinulle jälkihyvityksiä kahdelta seuraavalta vuodelta vakuutuksen siirron jälkeen. Edellinen eläkeyhtiösi maksaa asiakashyvityksiä ja jälkihyvityksiä vain siinä tapauksessa, että vakuutusmaksuista on kertynyt rahastoa päättymisvuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä vähintään 50 000 euroa.

Vertaile asiakashyvityksiä luotettavasti

Varman asiakashyvitysprosentti on ollut vuodesta 2012 asti koko ajan korkeampi kuin Ilmarisen, Elon ja Veritaksen. Varman asiakashyvitysprosentti on korkein, Ilmarisen toiseksi ja Elon kolmanneksi korkein. Veritaksen asiakashyvitysprosentti on pienin.

Kun vertailet asiakashyvityksiä, on tärkeää tietää, miten vertailu on tehty ja mitä oletuksia sen laskennassa on käytetty. Vertailulaskelmat voivat erota toisistaan paljonkin riippuen siitä, mitä oletuksia esimerkiksi palkkasumman tai vakavaraisuuden kehityksestä on käytetty. Asiakashyvitysten vertailussa voi käyttää keskimääräistä hyvitystasoa tiettynä vuonna tai keskimääräisiä hyvityksiä tietyllä ajanjaksolla. Varma on ollut paras hyvitysten maksaja vuosina 2007–2023.

Näin saat asiakashyvitykset Varmasta

Saat asiakashyvitykset Varmasta vuosittain Varman tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Voit käyttää asiakashyvitykset pienentämään seuraavia vakuutusmaksulaskujasi tai voimme palauttaa ne yrityksenne pankkitilille.

Uutena Varman asiakkaana saat asiakashyvitykset ensimmäisen kerran vakuutuksen alkamisvuotta seuraavan vuoden keväällä.

Vahva vakavaraisuutemme merkitsee sinulle korkeampia asiakashyvityksiä.

Asiakashyvityksinä jaettava määrä voi vaihdella vuosittain.

Keskimääräiset asiakashyvitykset kokoluokittain

Varma palautti vuodelta 2023 asiakkailleen alan parhaat asiakashyvitykset,  jotka alentavat asiakkaiden vuoden 2024 vakuutusmaksuja.

Asiakaskohtaisen hyvityksen määrään vaikuttaa asiakashyvityksinä jaettavan kokonaismäärän ohella asiakkaan vakuutushistoria Varmassa ja palkkasumma.

Katso keskimääräiset asiakashyvitykset kokoluokittain.

Apua asiointiin

Hoida TyEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • tarkastella TYEL-vakuutuksen laskuja ja laskuerittelyjä
  • tarkastella ansioita työntekijöittäin
  • lähettää meille viestejä ja liitteitä suojatussa yhteydessä
  • tehdä arvioita TyEL-maksuista.
Kirjaudu Varma Asiointiin