Mitä yritystukia aloittava tai jo toiminnassa oleva yritys voi hakea? Katso yrittäjän tärkeimmät yritystuet

Erilaiset yritystuet ovat mahdollinen tapa saada investointeja yritykseen joko toiminnan kehittämiseen tai vaikeiden aikojen tueksi. Kokosimme listaan tärkeimmät yritystuet, joita myös pienyrittäjä voi hakea.

Starttiraha – aloittavan yrittäjän toimeentulon tukemiseen

Starttiraha on yrityksen perustamisvaiheen tuki, joka myönnetään yrittäjälle henkilökohtaisesti. Kuukausittain maksettavaa, ansiotuloverotuksen alaista starttirahaa ei ole tarkoitettu liiketoiminnan pyörittämiseen. Sen avulla on tarkoitus turvata aloittavan yrittäjän toimeentuloa, kun yritystoiminta on vasta käynnistymässä eikä kassavirta ole vielä vakiintunut. Starttirahaa ei myönnetä, mikäli yrittäjä saa liiketoiminnastaan heti riittävän toimeentulon.

Edellytyksenä starttirahan saamiselle on siirtyminen päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahan myöntämiseen vaaditaan myös huolella tehty liiketoimintasuunnitelma. TE-toimisto arvioi myös yrittäjän valmiuksia aiottuun yritystoimintaan sekä mahdollisuuksia jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan. Tulevalla yrittäjällä ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Osana hakuprosessia yrittäjän on mahdollista saada neuvontaa TE-toimistosta ja Yritys-Suomi-palvelusta.

Starttirahan myöntää TE-toimisto ja se myönnetään lähtökohtaisesti enintään 12 kuukauden ajalle. Koronapandemian vuoksi enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti 18 kuukauteen. Suuruudeltaan starttiraha vastaa peruspäivärahaa, jota maksetaan 33,66 euroa/päivä viitenä päivänä viikossa. Näin ollen starttirahan tuoman kuukausiansion suuruus kuukaudessa, jossa on 20 työpäivää, on bruttona 673,20 euroa. Starttiraha on verotettavaa ansiotuloa.

Starttirahan hakuprosessi on tärkeää käynnistää ennen yritystoiminnan käynnistämistä. TE-toimisto kehottaa ottamaan yhteyttä Yritys-Suomi-puhelinpalveluun jo siinä vaiheessa, kun suunnittelee yritystoiminnan aloittamista ja starttirahan hakemista.

Tutustu starttirahan hakemiseen TE-palveluiden sivuilla

Kehittämisavustus – pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

Kehittämisavustus on tarkoitettu jo toiminnassa oleville pienille ja keskisuurille yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen tai yrityksen kannalta täysin uuden liiketoiminnan luomiseen. Kehittämisavustukset myöntää paikallinen ELY-keskus (Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus). Kehittämisavustus on nimensä mukaisesti valtion avustusta yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Sen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä on jokin selkeä tavoite, kuten kansainvälistyminen, liikevaihdon kasvattaminen tai kulujen pienentäminen, sekä suunnitelma siitä, kuinka tavoitteeseen päästään.

Kehittämisavustus on projektiluontoinen avustus, johon yrittäjällä itsellään tulee myös olla investoitavaa pääomaa. Kehittämisavustuksen myöntäminen edellyttää näin ollen vakaata liiketoimintaa tai ainakin mahdollisuutta rahoitukseen. Avustus on haettava ennen hankkeen aloittamista, joten oman alueen ELY-keskukseen tulee olla yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun yritys suunnittelee kehittämistoimenpiteitä.

Kehittämisavustuksella voidaan tukea kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messu- ja vastaavia menoja enintään 50 prosentilla avustuksen perusteenaolevista menoista. Jos taas kyseessä on hankkeeseen liittyvä investointi, tukea voidaan myöntää tapauskohtaisesti 10–35 prosenttia perusteena olevista menoista. Yritys maksaa loput kehitystoimien tai investointien kuluista. Avustusta voidaan myöntää enintään 200 000 euroa kolmen vuoden ajalta. Koronavuoden aikana myönnettyjen avustusten suuruuksiin on tehty kausittaisia muutoksia. Myös pienille yrityksille on myönnetty poikkeuksellisesti tukia, vaikka tuen saajina ovat pääsääntöisesti olleet pk-yritykset. Kehittämisavustukseen liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät ELY-keskuksien rahoituslinjauksista.

Tutustu kehittämisavustuksen hakemiseen ELY-keskuksen sivuilla

Palkkatuki – työttömän työllistämiseen ja palkkausriskin pienentämiseen

Palkkatuki on TE-toimiston myöntämää tukea, joka palvelee sekä yrittäjää että työtöntä työnhakijaa. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, joka lähtee aina liikkeelle työttömän henkilön tilanteesta. Sen tarkoitus on auttaa työtöntä henkilöä työllistymään sekä vähentää yrittäjän taloudellista riskiä palkata uusi työntekijä. Kun yrittäjän palkkauksen riski pienenee, työnhakijan todennäköisyys tulla palkatuksi kasvaa.

Työnantaja hakee palkkatukea TE-toimistolta. Työnantaja voi kartoittaa TE-toimiston avustuksella, löytyykö työvoimaksi sellaista henkilöä, joka on oikeutettu palkkatukeen. Palkkatuki taipuu monenlaisiin eri tarpeisiin. Sen tarkoituksena on tukea niin työttömiä työnhakijoita, kuin vamman tai sairauden vaikutuksesta työttömiä. Palkkatuessa on myös omat säädökset sosiaalisille yrityksille ja oppisopimuskoulutuksen kautta työntekijän palkkaaville yrityksille.

Myönnetyn palkkatuen enimmäissuuruus on 1 400 euroa kuukaudessa. Tapauksesta riippuen summa kattaa 30, 40 tai 50 prosenttia palkkakustannuksista. Palkkatuen kesto vaihtelee 6–24 kuukauden välillä riippuen tuen muodosta ja palkattavan työntekijän taustoista.

Tutustu palkkatuen eri muotoihin TE-palveluiden sivuilla

Innovaatioseteli – uusien ideoiden kaupallistamiseen ja kehittämiseen

Innovaatioseteli on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Innovaatiosetelin myöntää Business Finland yrityksen innovaatiotoiminnan tukemiseen. Innovaatiosetelin on tarkoitus tukea kansainvälistä kasvua. Se on tukimuoto, jonka avulla voi nopeasti selvittää idean markkinakelpoisuutta tai hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoiminnan kehittämisessä.

Innovaatiosetelin suuruus on 6 200 euroa ja se sisältää arvonlisäveron. Innovaatiosetelissä on 1 000 euron omarahoitusosuus, jonka päälle lisätään arvonlisävero. Innovaatiosetelillä on tarkoitus rahoittaa ulkopuolisen tiedon ja osaamisen hankintaa, jota tarvitaan innovaation kaupallistamiseksi ja kehittämiseksi. Innovaatiosetelin avulla voi hankkia palveluita esimerkiksi yrityksiltä, korkeakouluilta tai tutkimusorganisaatioilta. Se on tapa laajentaa oman yrityksen osaamista projektikohtaisesti. 

Tutustu innovaatiosetelin hakemiseen Business Finlandin sivuilla

Maaseudun yritystuet – liiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin

Maaseudulla sijaitsevien yritysten on mahdollista hakea toimintansa kehittämiseen ja investointeihin maaseudun yritysrahoitusta. Yritystukia voi saada yrityksen perustamiseen, investointeihin tai investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Yrittäjät voivat lisäksi perustaa yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on kehittää oman toimialan kannattavuutta.

Perustamistuki on tarkoitettu yrityksen alkutaipaleelle perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, kuten tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin tai markkinointisuunnitelman laatimiseen. Perustamistukea voidaan myöntää myös jo toiminnassa oleva yritykselle, mikäli se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Kun liiketoimintasuunnitelma on valmis, perustamistukea voi saada 5 000–35 000 euroa. Kokeiluun voidaan myöntää tukea 2 000–10 000 euroa.

Investointituki on tarkoitettu aloittaville ja laajentaville yrityksille investointeihin, joilla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investointitukea voidaan myöntää muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan tai aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Tukitasot vaihtelevat eri toimialojen ja tukivyöhykkeiden mukaan 20–40 prosenttia.

Investoinnin toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tuen avulla voidaan selvittää suunnitellun investoinnin edellytyksiä ja toteuttamista. Tutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea 40–50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Tutustu maaseudun yritystukiin Ruokaviraston sivuilla

Muuta muistettavaa yrittäjälle – YEL-vakuutus sosiaaliturvasi ja eläkekertymäsi perustaksi

Kun aloitat yrittäjätoiminnan, on tärkeää huolehtia ensimmäiseksi perusta kuntoon. Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on lakisääteinen, kun työskentelet yrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Esimerkiksi ikä, työtulo ja yritysmuoto vaikuttavat siihen, tarvitsetko YEL-vakuutuksen. Voit hankkia YEL-vakuutuksen verkosta tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 192 100.

Lue tarkemmin, tarvitsetko YEL-vakuutuksen

Hyödynnä maksuton yrittäjäkurssimme ja onnistu yrittäjänä

Haaveiletko ensimmäisen yrityksen perustamisesta? Tai oletko kenties juuri perustanut yrityksen? Haluamme yhdessä kumppaniemme Ifin ja Nordean kanssa tukea sinua tällä uudella ja jännittävällä polulla. Siksi kehitimme aloittaville yrittäjille ja yrittäjyyttä pohtiville Onnistu yrittäjänä -kurssin.

Kurssilla opit esimerkiksi yrittäjyyden eri muodoista, yrittäjän tuista, vakuutuksista ja pankkiasioista, liiketoimintasuunnitelman teosta ja oman työkykysi ylläpidosta. Saat tämän mittavan tietopaketin itsellesi täysin maksutta!

Tilaa maksuton yrittäjäkurssi itsellesi täältä