Miten yrittäjyys ja vanhemmuus yhdistetään taloudellisesti?

Kun vauva syntyy, yrittäjä-äidit ja -isät ovat uuden edessä: miten nauttia ainutlaatuisesta vauva-ajasta ja samalla pitää yrityksen liiketoiminta kannattavana? Lue kolme vinkkiä vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistämiseen.

Äidiksi tai isäksi tulo voi olla niin yrittäjälle kuin kenelle tahansa pitkään suunniteltu tai yllättäen ja odottamatta tullut iloinen yllätys. Kummassakin tapauksessa vauvan kanssa kotiin jääminen vaatii usein pohdintaa ja järjestelyjä, jotta liiketoiminta pyörii ja tuore vanhempi saa rauhassa keskittyä uuteen tulokkaaseen ja vanhemmuuteen.

Moni yrittäjä pohtii, miten äidiksi tai isäksi tulo vaikuttaa yrittäjyyteen ja miten yrittäjävanhemmat pärjäävät taloudellisesti vanhempainvapaan aikana. Syynä ei useinkaan ole huonosti sujuva yrittäjätoiminta, vaan usein Kelan maksamien vanhempainpäivärahojen maksuperusteita ei tunneta kovin hyvin. Keräsimme kolme tärkeää vinkkiä vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistämiseen taloudellisesti.

1. Valmistaudu elämän (ja vanhemmuuden) varalle hyvissä ajoin

Yrittäjä voi valmistautua vanhemmuuteen parhaiten asettamalla YEL-työtulon riittävälle tasolle heti yrittäjyyden alussa tai viimeistään, kun liiketoiminta alkaa tuottaa tasaisesti. Älä anna nimen hämätä – yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus turvaa paitsi yrittäjän eläkevuodet, se on ennen kaikkea vakuutus elämän varalle. Sen perusteella määräytyvät eläkkeen lisäksi yrittäjän sairaus-, työttömyys- sekä äitiys- tai isyyspäiväraha (vanhempainpäivärahat).

Kun yrittäjä suunnittelee perheenlisäystä, kannattaa YEL-työtulon suuruus tarkastaa hyvissä ajoin. Näin äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalle jääminen ei aiheuta yrittäjän henkilökohtaiseen talouteen suurta pudotusta, ja molemmilla vanhemmilla on taloudellisesti mahdollista jäädä vauvan kanssa kotiin. Jos yrittäjän eläkevakuutusta maksaa minimimäärän, myös päivärahan määrä on pieni. YEL-työtulon tulee vastata palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin vastaavasta työstä.

Yrittäjän äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha määräytyy yrittäjän ilmoittaman vuositulon mukaan, mikä on sama kuin YEL-työtulo. Sivutoimisella yrittäjällä, joka on palkkatyössä yrittäjyyden rinnalla, huomioidaan sekä palkkatulo että YEL-työtulo. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Eli YEL-työtulon seuranta-aika on siis 12+1 kuukautta: jos työtuloaan korottaa nyt, korotetun työtulon hyödyistä pääsee nauttimaan vasta vuoden ja yhden kuukauden päästä. Esimerkiksi, jos jäisit vanhempainvapaalle kesäkuussa 2021, päivärahasi perustuisi vuosituloon ajalla 1.5.2020-30.4.2021.

Varma tarjoaa verkkosivuillaan asiakkailleen YEL-laskurin, jonka avulla voi vertailla eri YEL-työtulojen vaikutusta esimerkiksi vanhempainpäivärahoihin ja paljonko YEL-maksu silloin olisi. Maksuja ja päivärahoja vertaillessa kannattaa muistaa, että YEL-maksu on verovähennyskelpoinen ja että päivärahasta maksetaan ennakonpidätys. Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäiviltä eli maanantaista lauantaihin.

2. Toteuta sellainen perhevapaa kuin sinulle sopii parhaiten

Yrittäjän perhevapaiden pituus on sama kuin palkkatyössä käyvillä. Myös vanhempainpäivärahat määräytyvät samalla tavalla kuin palkkatyössä. Eli kun YEL-työtulo on määritelty oikein vastaamaan palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin vastaavasta työstä, myös yrittäjän taloudellinen selusta on turvattu. Jos perheessä on kaksi vanhempaa, perhevapaiden jakaminen tasan voi helpottaa yrittäjän tilannetta.

  • Äitiysvapaata on noin 4 kuukautta ja äitiysvapaalle voi jäädä noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa.
  • Äitiysvapaan jälkeen alkaa vanhempainvapaa, jonka pituus on reilut puoli vuotta ja jonka käytöstä vanhemmat voivat sopia keskenään.
  • Isälle erikseen varattua isyysvapaata on noin yhdeksän viikkoa, joista enintään kolme viikkoa voi pitää samaan aikaan kuin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.
  • Myös adoptiolapsen vanhempi voi jäädä vanhempainvapaalle hoitamaan alle 7-vuotiasta adoptiolastaan ja saada kyseiseltä ajalta vanhempainrahaa (tai osittaista vanhempainrahaa).

Kuten palkkatöissä käyvät, myös yrittäjä-äidit ja -isät saavat tehdä töitä ollessaan vanhempainvapaalla. Arkisin ja lauantaisin tehdystä työstä tehdään ilmoitus Kelalle ja näistä päivistä maksetaan minimipäiväraha. Sunnuntaisin tai arkipyhinä tehdystä työstä ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Kun vauva kasvaa, myös yrittäjä voi aloittaa työnteon joustavalla hoitovapaalla, jonka aikana Kela maksaa korvausta, kun töitä tekee maksimissaan 30 tuntia viikossa.

YEL-vakuutus tulee päättää äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi, jos yrittäjä ei työskentele lainkaan tai työskentelee hyvin pienimuotoisesti niin, että työpanoksen arvo jää alle minimityötulon. YEL-maksujakaan ei siis vanhempainvapaalla tarvitse tällöin maksaa. Kun yrittäjävanhempi palaa takaisin töihin, tulee ottaa uusi YEL-vakuutus, jonka YEL-työtulon voi määritellä vastaamaan senhetkistä työpanoksen määrää. Jos työpanos on pienempi kuin ennen vanhempainvapaata, on myös YEL-työtulo pienempi.

Lue lisää yrittäjän vanhempainpäivärahasta Kelan sivuilta

3. Olet korvaamaton – mutta voisitko silti jakaa vastuuta?

Vanhempana olet korvaamaton lapsellesi ja yrittäjänä olet sitä usein myös yrityksellesi – etenkin, jos yrityksessä ei ole muita osakkaita tai työntekijöitä, jotka pitäisivät liiketoimintaa pyörimässä äitiys- tai vanhempainvapaan ajan. Kaikki vanhemmat tietävät, että vauva- ja pikkulapsiaika on ainutlaatuista eivätkä nuo hetket tule takaisin. Toisaalta yksinyrittäjä joutuu ottamaan riskin, että useamman kuukauden poissaolo työstä voi tarkoittaa tehdyn työn valumista hukkaan ja yritystoiminnan uudelleenrakentamista äitiys- tai vanhempainvapaan jälkeen.

Yrittäjävanhempi tasapainottelee usein lapsenhoidon ja yrityksen pyörittämisen välillä. Tällöin riskinä on myös yrittäjävanhemman uupuminen. Voisiko poissaolon nähdä myös mahdollisuutena: pyörisikö yritys palkattujen työntekijöiden varassa? Yrittäjä on saattanut miettiä jo aiemmin ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja perhevapaille jääminen voi vauhdittaa päätöksentekoa. Tämä voi olla samalla myös kasvun mahdollisuus yrittäjälle ja luoda pohjan liiketoiminnan laajentumiseen tulevaisuudessa.

Tutustu työntekijän palkkaamisen tietopakettiin