Miten yrittäjyys ja vanhemmuus yhdistetään taloudellisesti?

Kun vauva syntyy, yrittäjävanhemmat ovat uuden edessä: miten nauttia ainutlaatuisesta vauva-ajasta ja samalla pitää yrityksen liiketoiminta kannattavana? Lue kolme vinkkiä vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistämiseen.

Vanhemmaksi tulo voi olla niin yrittäjälle kuin kenelle tahansa pitkään suunniteltu elämänmuutos tai odottamatta tullut iloinen yllätys. Kummassakin tapauksessa vauvan kanssa kotiin jääminen vaatii usein pohdintaa ja järjestelyjä, jotta liiketoiminta pyörii ja tuore vanhempi saa rauhassa keskittyä uuteen tulokkaaseen ja vanhemmuuteen.

Moni yrittäjä pohtii, miten vanhemmaksi tulo vaikuttaa yrittäjyyteen ja miten pärjätä taloudellisesti perhevapaan aikana. Syynä ei useinkaan ole huonosti sujuva yrittäjätoiminta, vaan usein Kelan maksamien päivärahojen maksuperusteita ei tunneta kovin hyvin. Keräsimme kolme tärkeää vinkkiä vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistämiseen taloudellisesti.

1. Valmistaudu elämän (ja vanhemmuuden) varalle hyvissä ajoin

Yrittäjä voi valmistautua vanhemmuuteen parhaiten huolehtimalla YEL-vakuutuksesta. YEL-työtulon tulee vastata vuosipalkkaa, joka maksettaisiin samasta työstä toiselle yhtä ammattitaitoiselle tekijälle kuin yrittäjä itse. Voit arvioida oikean työtulon YEL-työtulolaskurin avulla. YEL-vakuutuksen voimassaolon aikana yrittäjän vastuulla on ilmoittaa työpanoksessa tapahtuvista muutoksista.

Älä anna nimen hämätä – yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus turvaa paitsi yrittäjän eläkevuodet, se on ennen kaikkea vakuutus elämän varalle. Sen perusteella määräytyvät eläkkeen lisäksi yrittäjän sairaus- ja työttömyyspäivärahat sekä raskaus- ja vanhempainrahat.

Kun yrittäjä huolehtii työskentelyssään tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta eläkeyhtiöön, hänen työtulonsa vastaa hänen työpanoksensa arvoa ja eläkekertymä ja sosiaaliturva pohjautuvat realistiseen ansiotasoon. Näin raskaus- ja vanhempainvapaalle jääminen ei aiheuta yrittäjän henkilökohtaiseen talouteen suurta pudotusta, ja molemmilla vanhemmilla on taloudellisesti mahdollista jäädä vauvan kanssa kotiin. YEL-työtulon tulee vastata palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin vastaavasta työstä.

Yrittäjän vanhempainpäiväraha määräytyy yrittäjän YEL-työtulon mukaan. Sivutoimisella yrittäjällä, joka on palkkatyössä yrittäjyyden rinnalla, huomioidaan sekä palkkatulo että YEL-työtulo. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamiskuukautta. Eli YEL-työtulon seuranta-aika on siis 12+1 kuukautta: jos työtulomuutosta hakee nyt, korotetun työtulon hyödyistä vanhempainpäivärahoissa pääsee nauttimaan vasta vuoden ja yhden kuukauden päästä. Jos jäisit vanhempainvapaalle esimerkiksi kesäkuussa, päivärahasi perustuisi vuosituloon edellisen vuoden toukokuun alusta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun.

Varma tarjoaa verkkosivuillaan asiakkailleen YEL-laskurin, jonka avulla voi arvioida työtulon vaikutusta esimerkiksi vanhempainpäivärahoihin ja vakuutusmaksuun. Laskuria käyttäessä kannattaa muistaa, että YEL-maksu on verovähennyskelpoinen ja että päivärahasta maksetaan ennakonpidätys. Vanhempainpäivärahaa maksetaan ns. Kelan arkipäiviltä eli maanantaista lauantaihin.

2. Toteuta sellainen perhevapaa kuin sinulle sopii parhaiten

Yrittäjän perhevapaiden pituus ja vanhempainpäivärahan määräytymisperusteet ovat samat kuin palkkatyössä käyvillä. Kun YEL-työtulo vastaa palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin vastaavasta työstä, myös yrittäjän taloudellinen selusta on turvattu. Jos perheessä on kaksi vanhempaa, perhevapaiden jakaminen kannattaa suunnitella yhdessä niin, että ratkaisu sopii molempien työtilanteeseen.

Vanhempainpäivärahat uudistuivat elokuussa 2022. Jos lapsen laskettu aika oli ennen 4.9.2022 tai jos adoptiolapsi otettiin hoitoon 30.7. tai sitä ennen, perhettä koskee vanhan lain mukainen vanhempainpäiväraha. Jos taas lapsen laskettu syntymäaika oli aikaisintaan 4.9.2022 tai adoptiolapsi otettiin hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen, perhe on uuden lain mukaisten vanhempainpäivärahojen piirissä.

Uudistuksen jälkeen vanhempainpäivärahat on kiintiöity seuraavasti vanhempien kesken:

  • Raskausraha (40 pv): Raskausvapaa alkaa yleensä noin 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivän ajalta riippumatta siitä, milloin lapsi syntyy.
    • Erityisraskausraha: Jos raskaana oleva joutuu työssään alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille eikä raskauden ajaksi voida järjestää muuta työtä, voi työstä jäädä pois heti, kun raskaus on todettu. Tältä ajalta Kela maksaa erityisraskausrahaa.
  • Vanhempainraha (320 pv): Kela maksaa vanhempainrahaa 320 arkipäivältä. Perheissä, joissa lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken. Vanhemmat voivat halutessaan luovuttaa omasta 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiöstä enintään 63 arkipäivää toiselle pidettäväksi. Vanhempainvapaan voi aloittaa heti lapsen syntymän jälkeen. Vanhempainpäivärahaa voi saada samaan aikaan toisen vanhemman kanssa enintään 18 arkipäivän ajan.

Kuten palkkatöissä käyvät, myös yrittäjävanhemmat saavat tehdä töitä ollessaan vanhempainvapaalla. Jos lasta hoitaa osan päivästä ja on samanaikaisesti osa-aikatyössä enintään viisi tuntia päivässä, voi hakea vanhempainrahaa osittaisena. Koska vanhempainrahaa maksetaan vain arkipäiviltä, voi yrittäjä työskennellä sunnuntaisin tai arkipyhinä.

Kun lapsi kasvaa, myös yrittäjä voi aloittaa työnteon joustavan hoitorahan turvin. Tällöin Kela maksaa korvausta, kun töitä tekee enintään 30 tuntia viikossa ja lopun aikaa hoitaa alle kolmevuotiasta lasta.

YEL-vakuutus tulee päättää raskaus- ja vanhempainvapaan ajaksi, jos yrittäjä ei työskentele lainkaan tai työskentelee hyvin pienimuotoisesti niin, että työpanoksen arvo jää alle minimityötulon. Tällöin YEL-maksuja ei siis vanhempainvapaalla tarvitse maksaa. Kun yrittäjävanhempi palaa takaisin töihin, tulee ottaa uusi YEL-vakuutus, jonka YEL-työtulo vahvistetaan vastaamaan senhetkisen työpanoksen määrää. Jos työpanos on pienempi kuin ennen vanhempainvapaata, on myös YEL-työtulo pienempi.

Lue lisää yrittäjän vanhempainpäivärahasta Kelan sivuilta

3. Olet korvaamaton – mutta voisitko silti jakaa vastuuta?

Vanhempana olet korvaamaton lapsellesi ja yrittäjänä olet sitä usein myös yrityksellesi – etenkin, jos yrityksessä ei ole muita osakkaita tai työntekijöitä, jotka pitäisivät liiketoimintaa pyörimässä perhevapaiden ajan. Kaikki vanhemmat tietävät, että vauva- ja pikkulapsiaika on ainutlaatuista eivätkä nuo hetket tule takaisin. Toisaalta yksinyrittäjä joutuu ottamaan riskin, että useamman kuukauden poissaolo työstä voi tarkoittaa tehdyn työn valumista hukkaan ja yritystoiminnan uudelleenrakentamista perhevapaan jälkeen. 
 
Yrittäjävanhempi tasapainottelee usein lapsenhoidon ja yrityksen pyörittämisen välillä. Tällöin riskinä on myös yrittäjävanhemman uupuminen. Voisiko poissaolon nähdä myös mahdollisuutena: pyörisikö yritys palkattujen työntekijöiden varassa? Yrittäjä on saattanut miettiä jo aiemmin ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja perhevapaille jääminen voi vauhdittaa päätöksentekoa. Tämä voi olla samalla myös kasvun mahdollisuus yrittäjälle ja luoda pohjan liiketoiminnan laajentumiseen tulevaisuudessa.

Tutustu työntekijän palkkaamisen tietopakettiin

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä