Sillanrakentajina nuorten ja työelämän välillä

Työelämä tarvitsee nuoria, ja jokainen heistä haluaa löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. Työuransa ensiaskeleilla nuoret tarvitsevat tukea ja apua esteiden ylittämiseen. Varma ja Vamos tarttuvat haasteeseen Nuoret työelämään -ohjelmassaan.

Varmalla ja Diakonissalaitoksen Vamos-palveluilla on yhteinen huoli: kuinka saada kaikki suomalaiset nuoret mukaan työelämään ja pärjäämään siellä? Vamos tukee erityisesti nuoria, jotka eivät omin avuin ole työllistyneet tai päässeet opiskelemaan. Varma haluaa puolestaan pidentää työuria myös niiden alkupuolelta. Tämä ei onnistu ilman työelämän muutosta.

– Suomea uhkaa työvoimapula, mutta samaan aikaan meillä on kasvava joukko nuoria, jotka eivät saa kiinni työelämästä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien alle 30-vuotiaiden määrä on kasvanut noin kolmanneksella kymmenessä vuodessa. Myös mielenterveyshaasteet työkyvyttömyyden syynä ovat lisääntyneet kaikkien työikäisten keskuudessa, kertoo Varman asiakkuusjohtaja Suvi Hintsanen.

Pandemia on edelleen hankaloittanut nuorten pääsyä työpolulle.

– Nuorisotyöttömyys ja lomautukset ovat lisääntyneet, nuorten siirtymät vaikeutuneet ja nuorille tarjottavat palvelut vähentyneet, Vamoksen johtaja Terhi Laine listaa.

– Yksilötasolla on aikamoinen tragedia, jos ihminen ei löydä mielekästä roolia yhteiskunnassa. Nuorten syrjäytymiskehityksen estäminen on myös suuri yhteiskunnallinen kysymys, Hintsanen lisää.

Nuorten on päästävä näyttämään kykyjään

Monet nuoret toivovat elämän asettuvan uralleen, mutta tarvitsevat kokemuksia ja mahdollisuuksia päästäkseen alkuun. Varma ja Vamos auttavat tässä saattamalla nuoret ja yritykset yhteen. Tarpeiden kohdatessa nuorille tarjotaan aluksi puolen vuoden palkallinen työssäolojakso.

Yrityksille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia työntekijöitä, vähentää rekrytointiriskiä sekä sitouttaa uutta sukupolvea työelämään. Samalla kyseessä on konkreettinen vastuullisuusteko.

– On mitä suuremmassa määrin vastuullista tukea haavoittuvassa asemassa olevia nuoria aikana, jolloin työelämään pääsy on entistä vaikeampaa. Myös Varmalle nuorten auttaminen ja tämän ohjelman rakentaminen Diakonissalaitoksen kanssa on hyvin merkityksellistä, Hintsanen iloitsee.

Rinnalla tuttu valmentaja

Työelämään siirtyvät nuoret eivät jää ohjelmassa yksin. Työelämään kiinnittymistä auttaa, kun rinnalla kulkee tuttu valmentaja.

– Nuoren elämässä voi olla pitkittyneitä asioita, joita on Vamos-valmennuksessa saatettu askel askeleelta kuntoon. Kun nuori siirtyy työelämään, tämä valmennussuhde ei katkea. Tuemme ja sparraamme nuoria esimerkiksi työelämätaidoissa. Yksittäisen nuoren kannalta tällä on korvaamaton merkitys, Laine kuvailee.

Myös työyhteisössä tarvitaan positiivista draivia ja kiinnostusta ymmärtää nuorten haasteita ja maailmaa. Esihenkilöitä ja koko työyhteisöä autetaan ottamaan nuoria vastaan esimerkiksi tukemalla perehdytystä. Yritysten osaaminen ja kokemustaso vaihtelevat, joten tuki räätälöidään tarpeiden mukaisesti. Näin voidaan edistää työsuhteiden jatkumista ja saada nuorille pysyviä paikkoja.

Kansanliike nuorten puolesta

Ensimmäiset yritykset ovat jo aloittaneet ohjelmassa. Varma kerää kokemuksista tietoa tutkimuskäyttöön ja kartuttaa näin ymmärrystä nuorten tilanteesta kaikkien hyödynnettäväksi. Tarkoitus on oppia lisää siitä, kuinka nuoria voidaan auttaa työelämään, tukea heidän työkykyään ja ehkäistä nuorille tyypillisiä työkyvyttömyysriskejä.

– Toivomme, että hyvät kokemukset ja tulokset houkuttelevat mukaan mahdollisimman paljon yrityksiä. Haluamme, että tästä syntyy kansanliike, Hintsanen visioi.

Laine on samoilla linjoilla. – Unelmana meillä on nuorten kestävä työllistyminen ja inklusiivinen työelämä, joka ottaa vastaan kaikki erilaiset ihmiset. Yhteiskunnan mittakaavassa ohjelma maksaa itsensä takaisin, sillä näillä nuorilla on edessään monia, monia vuosia työelämässä.

Lue myös: Varma ja Diakonissalaitos tukevat nuorten työllistymistä – Varmalta 50 000 euron lahjoitus Vamos-palveluille

Voisit olla kiinnostunut myös näistä