Mitkä ihmeen TEL ja LEL?

Kaksi miestä nauramassa kahvitauolla pöydän ääressä.
TyEL, YEL, TEL ja LEL – eläkevakuuttamisen kirjainlyhenteet pistävät välillä pään pyörälle ja vanhat nimet kummittelevat yhä. TyEL-vakuutusmaksut ovat tätä päivää, mutta mitä ovat TEL ja LEL?

“Tosi kiva maksaa tellit, lellit” laulaa Antti Tuisku laulussaan Rahan takii. Vaikka työntekijöiden eläkelaki, TyEL, astui voimaan jo vuonna 2007 korvaten kaikki aiemmat yksityisen sektorin eläkelait, vanhat lyhenteet TEL ja LEL eli tellit ja lellit ovat jääneet elämään puhekieleen.

TEL – työntekijäin eläkelaki

Työntekijäin eläkelaki eli TEL on peruspalkansaajalle tuttu lyhenne palkkakuiteista aina 1960-luvulta vuoteen 2007. TEL-eläkelain piiriin kuuluivat kaikki 18 vuotta täyttäneet työntekijät, jotka olivat yksityisten työnantajien palveluksessa ja joiden voitiin katsoa saavan työstä pääasiallisen toimeentulonsa. Näin ollen osa sivutoimisista ja osa-aikaisista työsuhteistä jäivät lain ulkopuolelle. Jotta työntekijä oli oikeutettu työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeeseen, tuli työsuhteen kestää vähintään kuusi kuukautta.

LEL – lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki

Lyhytaikaissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain eli LEL:n piirissä vakuutettiin työntekijät, jotka olivat yksityisen työnantajan palveluksessa metsä-, maatalous-, rakennus- tai satama-alalla. Näillä aloilla lyhytaikaiset työsuhteet olivat varsin tavallisia, jolloin TEL ei ollut sopiva kuuden kuukauden odotusaikansa vuoksi.

TyEL ja YEL eli työntekijän ja yrittäjän eläkevakuutukset

Nykyään suurin osa työeläkevakuutetuista vakuutetaan työntekijän eläkelain eli TyEL:n mukaan. Yksityisen puolen työntekijöistä vain merimiehet ovat TyEL:n ulkopuolella. Työsuhteista ei erotella enää lyhyt- tai pitkäaikaisiksi, vaan työntekijän velvollisuus on turvata kaikkien työntekijöiden eläke. Työnantaja tarvitsee työnantajan eläkevakuutuksen eli TyEL-vakuutuksen, kun 17 vuotta täyttänyt työntekijä on työsuhteessa työnantajaan ja työntekijälle maksetaan palkkaa vähintään vuosittain määritettävä vähimmäismäärä. TyEL-vakuutus on siis tarpeen myös yksityishenkilöllä, joka työllistää esimerkiksi lastenhoitajan, siivoojan tai puutarhurin.

Lue tarkemmin sivuiltamme, milloin tarvitset TyEL-vakuutuksen.

Yrittäjän ja kevytyrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus taas on YEL-vakuutus, joka kerryttää yrittäjälle eläkettä. YEL-vakuutuksen työtulo on myös perusta yrittäjän muulle sosiaaliturvalle, kuten vanhempainpäivärahalle ja työttömyysturvalle.

Katso, milloin tarvitset YEL-vakuutuksen.

Lähteet: ETK

Voisit olla kiinnostunut myös näistä