Työskentely Elisalla on elämän muotoista

Elisalla työntekijöitä ei lokeroida ikäryhmiin ja kohdella sen mukaisesti, vaan jokainen huomioidaan yksilönä elämäntilanteen mukaan joustaen. Miten yksilöllinen johtaminen toteutuu Elisalla? Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho sekä yrityksen nuoria työntekijöitä on mukana 29.9.2021 järjestettävässä Hyvää työtä nuori -verkkotapahtumassa.

Niin nuoret, keski-ikäiset kuin eläkeläisetkin lokeroidaan usein joukoksi ikäryhmänsä edustajia, vaikka ihmiset saman ryhmän sisällä eivät olekaan samasta muotista. Elisalla työskentelee 16 maassa yli 5 000 ammattilaista, joiden ikäjakauma vaihtelee yksiköittäin. Esimerkiksi asiakasrajapinnassa nuorten määrä korostuu. Ikä on Elisalla kuitenkin vain numero. Kaiken keskiössä on yksilön huomioiminen ja yksilöllinen johtaminen.

– Työntekijämme eivät halua tulla kohdelluksi jonkin ikäryhmän ja stereotypian edustajina. Sen sijaan haluamme kuunnella, mitä kukin yksilö tarvitsee ja miten voimme auttaa juuri häntä onnistumisessa, kertoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho.

Omaa polkua pitkin huippuammattilaiseksi

Ranta-ahon mukaan moni työuraansa Elisalla starttaava nuori aloittaa kuluttajamyynnin tehtävistä myymälöissä ja puhelinmyynnissä sekä asiakaspalvelussa. Teknisellä koulutustaustalla tulevat työntekijät taas sijoittuvat usein teknisen tuen tehtäviin.

– Asiakaspalvelu on todella hyvä paikka aloittaa. Siitä on hyvä siirtyä johtamis- ja kehittämistehtäviin, kun ymmärtää ensin asiakkaan näkökulman, Ranta-aho kertoo.

Elisalla tuetaan elisalaisten kehityspolkuja, joiden myötä erilaisista taustoista ja suoraan koulun penkiltä tulevat työntekijät voivat kartuttaa osaamista ja kokemusta sekä kasvaa oman alansa huippuammattilaisiksi. Ranta-aho kertoo, että polkujen rakentaminen on tärkeää.

– Muuten yritys on nopeasti sellaisessa tilanteessa, että kaikki osaajat pitää rekrytä ulkoa, jos ihmisiä ei pystytä kasvattamaan ja kehittämään, Ranta-aho lisää.

Yksilöllistä tukea elämän eri käänteisiin

Kaikki lähtee kuitenkin hyvästä perehdytyksestä, jonka myötä uusi työntekijä saa otteen työstä, hallitsee tehtävänsä, saa tukea tiimiltä ja esimieheltä sekä pääsee etenemään omalla polullaan. Ranta-aho kertoo, että esimiehen rooli onkin valmentaa työntekijää onnistumaan. Esimiehillä on vakiintunut käytäntö järjestää tiimiläisten kanssa säännöllisesti kahdenkeskisiä keskusteluja henkilön tarpeen mukaan.

– Esimies kuuntelee, minkälaista tukea työntekijä tarvitsee, millaisia urahaaveita hänellä on ja mistä asioista hän haluaa keskustella omissa valmennuspalavereissaan. Toiset tulevat pitkän listan kanssa, toiset haluavat syventyä yhteen asiaan.

“Kun elämä kutsuu, työ vastaa” on lausahdus, joka ohjaa työtä Elisalla. Työnantajana Elisa haluaa tarjota työntekijöilleen niin paljon työelämän joustoa kuin mahdollista yksilöllisen tarpeen mukaan. Jos työntekijä tarvitsee vapaata, osa-aikaisuutta tai opintovapaata, suhtaudutaan näihin tarpeisiin lähtökohtaisesti positiivisesti.

– Emme ole toistemme kopioita – eri ihmiset tarvitsevat eri asioita ja erilaista tukea.

– Asiakaspalvelu on todella hyvä paikka aloittaa. Siitä on hyvä siirtyä johtamis- ja kehittämistehtäviin, kun ymmärtää ensin asiakkaan näkökulman, Merja Ranta-aho sanoo.

Kokeilevaa oppimista ja unelmien toteuttamista

Elisalla korostetaan jatkuvaa oppimista. Jokaisella elisalaisella on oma oppimissuunnitelma.

– Puhumme oppimisen unelmista: mitä haaveita on pitkällä aikavälillä, mitä konkreettista tekemistä on lähiaikoina ja miten niitä voidaan edistää, Ranta-aho kertoo.

Toki koulutuksilla ja kursseilla on myös paikkansa, mutta iso osa oppimisesta on työssä tapahtuvaa kokeilevaa oppimista, jossa opitaan uutta kokeilemisen ja onnistumisen arvioinnin kautta.

– Kokeilevaa oppimista tuodaan esimerkiksi arjen myyntitilanteisiin. Se on samaan aikaan uuden tiedon tuottamista ja oppimista.

 

Tule mukaan Hyvää työtä nuori -verkkotapahtumaan 29.9.2021

Mistä syntyy työelämän mielekkyys? Tule mukaan 29.9. kello 12–16 järjestettävään Hyvää työtä nuori -verkkotapahtumaan, jossa Elisan ja Tokmannin nuoret työntekijät kertovat omien työuriensa käännekohdista.

Artikkeli
Jo 15-vuotias saa loistaa töissä – Tokmannilla madalletaan työelämän kynnystä
asiakastarina, työelämä, työkykyjohtaminen 21.09.2021

Voisit olla kiinnostunut myös näistä