Yrittäjän riskienhallinta – mitä kaikkea pitääkään muistaa?

Kuten vanha sanonta kuuluu, vahinko ei tule kello kaulassa. Yrittäjänkään ei kannata luottaa pelkästään onneensa siinä, ettei mitään ikävää sattuisi. Listasimme keinoja, joiden avulla voit pienentää taloudellisten, fyysisten ja henkiseen jaksamiseen liittyvien riskien vaikutuksia.

Mihin riskeihin yrittäjä voi itse varautua? Yrittäjyyteen liittyy sekä ulkoisia että sisäisiä riskejä, joista ulkoisiin – kuten esimerkiksi yleiseen taloustilanteeseen ja suhdanteisiin – sinun on yrittäjänä vaikeampi itse vaikuttaa.

Vaikka onkin täysin sallittua uppoutua liiketoiminnan pyörittämiseen, muista kuitenkin, että riittävästä vakuutusturvasta ja työkyvystä huolehtiminen on aivan keskeistä yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Tässä muistilista riskienhallintaan.

1. Tee riskikartoitus ja ennakoi

Riskeihin varautuminen lähtee yksinkertaisesti siitä, että yrittäjänä käyt läpi ennalta yrittäjyyteen liittyviä riskejä ja kirjaa ne ylös. Esimerkiksi omalle alalle tyypilliset fyysiset rasitustekijät voivat vaatia erityishuomiota ennaltaehkäiseviin toimiin. Riskien tunnistaminen ja ymmärtäminen selkeyttää ajatuksia ja vapauttaa kaistaa jatkuvasta huolehtimisesta tuottavampaan toimintaan.

2. Mitoita vakuutusturva oikein

Yrittäjänä sinun kannattaa ottaa vakuutuksia minimoimaan riskejä sekä yrityksen että yksilön kannalta. Pakollinen vakuutus yrittäjälle on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus.

YEL ei tarjoa yrittäjälle pelkästään eläketurvaa, vaan se on koko lakisääteisen sosiaaliturvan perusta. Siksi onkin tärkeää, että määrittelet YEL-työtulon vastaamaan työpanoksesi todellista arvoa. YEL-työtulosi tulisi vastata sellaista vuosipalkkaa, joka maksettaisiin samasta työstä toiselle yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin sinä olet.

Jos yrittäjänä toimit myös työnantajana, pakollisia vakuutuksia ovat lisäksi muun muassa työntekijän TyEL-vakuutus ja työtapaturmavakuutus.

3. Järjestä työterveyshuolto

Myös yrittäjänä sinulla on hyvä olla tuttu työterveyslääkäri, joka ymmärtää yrittäjän arjen haasteet. Kun huomaat merkkejä, että fyysinen tai henkinen jaksaminen on koetuksella, työterveyteen kannattaa olla yhteydessä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä sinnitellä niin pitkään, että kunto romahtaa. Tilastojen mukaan yrittäjillä on keskimääräistä vähemmän lyhyitä sairauspoissaoloja, mutta he joutuvat useammin tilanteeseen, josta toipumiseen tarvitaan pidempi poissaolojakso.

4. Kehitä osaamistasi

On tärkeää, että pidät itsesi yrittäjänä ajan tasalla ja oman alasi kehityksen mukana. Jatkuva uuden opiskelu ja aktiivisuus edistää jaksamista ja motivaatiota ja tuo yritystoimintaan jatkuvuutta.

5. Ylläpidä tukiverkostoa

Työssä jaksamisen kannalta etenkin yksinyrittäjälle on tärkeää muodostaa tukiverkosto, jossa voi jakaa omia huoliaan ja saada esimerkiksi sparrausapua.  Lähipiirissä olisi hyvä olla mahdollisuuksien mukaan sekä kollegoita että luottohenkilöitä, joiden kanssa voi myös puhua ihan muusta kuin työasioista. Näin perhe tai lähiomaiset eivät joudu kantamaan kaikkea kuormaa.

6. Jaa työtaakkaa ja vastuuta

Jos yrityksessä on muita työntekijöitä, työn kuormittavuutta ja henkistä jaksamista voi parantaa oikeanlaisella johtamisella ja jakamalla vastuuta muille. Tällöin sinulla yrittäjänä on myös paremmin mahdollisuuksia pitää palautumisen kannalta tärkeitä vapaapäiviä.

Vinkit yrittäjän riskeihin varautumisesta antoivat Varmalta työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Kai Tolvanen, kuntoutusasiantuntija Liisa Kauranne ja myyntipäällikkö Suvi Kivilaakso.

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Mitä vakuutuksia yrittäjä tarvitsee?

Yrityksen vakuutusten valinta voi tuntua vaikealta. Tarvittavat vakuutukset on kuitenkin syytä hankkia ennen kuin mitään ikävää sattuu. Kokosimme artikkeliin yrittäjien pakolliset vakuutukset sekä tärkeimmät vapaaehtoiset vakuutukset.

Lue artikkelimme yrittäjän vakuutuksista

Voisit olla kiinnostunut myös näistä