Yksilöllinen työssävalmennus tukee kuntoutujan paluuta työelämään

Varman tukema ammatillinen kuntoutus sisältää tavallisesti työkokeilua, työhönvalmennusta ja koulutusta. Varma ja valmennusyhtiö Spring House pilotoivat mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä työssävalmennusta eli IPS-mallia.
Yksilöllinen työssävalmennus auttoi Timon takaisin työelämään masennusjakson jälkeen. Varman ja Spring Housen pilotoima IPS-menetelmä on tuottanut lupaavia tuloksia jo ensimmäisen vuoden aikana.

– Välillä on parempia päiviä ja välillä huonompia, mutta nyt työ ei ole enää kuormittava tekijä elämässäni. Se on hirveän iso muutos. Tuleva työviikko ei enää ahdista eikä pelota sunnuntaisin, kertoo kansalaisopiston it-tukena työskentelevä Timo.

Nyt 50-vuotias Timo koki ensimmäisen masennusjaksonsa runsaat 10 vuotta sitten, kun hän työskenteli teknisenä kirjoittajana. Kun työpaikka meni myöhemmin alta, Timo päätti kouluttautua automaatioasentajaksi. Hän toivoi, että työmäärä olisi aiempaa kohtuullisempi ja työn jälki näkyisi konkreettisesti. Asentajan työ sujuikin aluksi kivasti työparin kanssa, mutta jäätyään työskentelemään yksin Timo alkoi epäillä kykyjään.

– Tuntui, etten pärjää. Heräsin aamuyöstä pelkäämään tulevaa työpäivää ja panikoin. Syksyllä 2020 minulla diagnosoitiin masennus ja jäin sairauslomalle.

Kun vointi hieman parani, Timo haki Varmalta oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen tavoitteenaan paluu työelämään. Päätöksen saatuaan hän valitsi ammatillisen kuntoutuksensa rungoksi yksilöllisen työssävalmennuksen.

Matala kynnys työkokeiluun

Varman tukema ammatillinen kuntoutus sisältää tavallisesti työkokeilua, työhönvalmennusta ja koulutusta. Syksyllä 2020 Varma ja valmennusyhtiö Spring House alkoivat lisäksi pilotoida mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä työssävalmennusta eli IPS-mallia.

– IPS-mallissa tavoittelemme kuntoutujan motivaation ja kiinnostuksen mukaista työllistymistä. Työpaikkoja haetaan ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta ja tehtäviä voidaan kokeilla useampia ennen lopullista työelämään sijoittumista. Olennaista on myös se, että palvelu käynnistyy ja toimii nopeasti, esittelee Spring Housen työssävalmentaja Anne Vanajoki.

Ensimmäisenä pilottivuotena työssävalmennukseen on osallistunut 29 kuntoutujaa. Heistä on 34 prosenttia työllistynyt palkkatyöhön, kun taas vertailuryhmässä työllistymisprosentti on 13.

– IPS-mallissa tavoittelemme kuntoutujan motivaation ja kiinnostuksen mukaista työllistymistä. Työpaikkoja haetaan ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta, toteaa työssävalmentaja Anne Vanajoki Spring Housesta.

”Enkö pärjää tässäkään itse?”

Timo tapasi Vanajoen ensimmäisen kerran marraskuussa 2020. Yhdessä he kävivät läpi Timon kokemuksia työelämästä, osaamista, vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Keskusteluissa tuli selkeästi esille se, että tietotekniikka oli ollut luonteva osa Timon elämää nuoruudesta alkaen ja kokemustakin oli kertynyt runsaasti.

Työnhaun painopisteeksi otettiin it-tukitehtävät. Vanajoki alkoi kartoittaa tilannetta alueen työmarkkinoilla ja ottaa yhteyttä työnantajiin.

– Tulihan siinä ensin sellainen olo, että enkö pärjää tässäkään itse. Mutta siksihän juuri olin valmennuksessa, että tarvitsin tukea työhön paluuseen, Timo sanoo.

Vanajoen työ tuotti tulosta. Timo lähti tapaamaan läheisen kansalaisopiston rehtoria. Seuraavalla tapaamisella sovittiin jo kolmen kuukauden mittaisen työkokeilun yksityiskohdista Vanajoen avustuksella.

Työ osana kuntoutujan hoitoa

– Tavallisessa työsuhteessa olisi varmasti painetta pärjätä tosi hyvin, ja se sitten stressaisi. Työkokeilussa sen sijaan on ajatuksena katsoa, miten työ sujuu, ja on mahdollista aloittaa pienillä työmäärillä. Työviikkoni kasvoi kokeilun aikana 15 tunnista 30 tuntiin, Timo kertoo.

Vanajoki käy säännöllisesti Timon työpaikalla ja on ollut mukana myös hoitavan lääkärin juttusilla.

– Yhteistyö hoitotahon kanssa on yksi tämän mallin lähtökohdista, mutta aina se ei onnistu, Vanajoki korostaa.

Hän toivoo, että työ ja työssä toteutuva kuntoutuminen nähtäisiin osana kuntoutujan hoitoa. Samaa sanoo Timo.

– Passivoidun helposti, jos saan olla omissa oloissani pidemmän aikaa. Siksi oli hyvä, että työterveyslääkäri kannusti ammatilliseen kuntoutukseen jo sairausloman alkuvaiheessa, vaikka olin vielä puolikuntoinen, Timo sanoo.

Timo arvioi, että aktiivinen ja ymmärtäväinen työterveyslääkäri on vaikuttanut merkittävästi hänen toipumiseensa. Myös Vanajoki painottaa terveydenhuollon merkitystä.

– On tärkeää, että myös terveydenhuolto kannustaa ja tukee kuntoutujaa työhön paluussa ja seuraa ammatillisen kuntoutuksen etenemistä ja toteutusta, Vanajoki toteaa.

Kohti palkallista työsuhdetta

Elokuussa 2021 Timo aloitti uuden työkokeilun jo tutuksi tulleessa kansalaisopistossa. Ensimmäisessä, palkattomassa työkokeilussa Varma maksoi Timolle kuntoutusrahaa. Tällä kertaa palkan maksaa työnantaja, jolle Varma puolestaan maksaa kuntoutusrahaa. Timon mukaan puhetta on jo ollut jatkosta, siis tavallisesta palkallisesta työsuhteesta.

– Viihdyn hirveän hyvin, kun saan auttaa ihmisiä ja tehdä töitä, joita osaan. Kun eteen tulee jotain, mitä en osaa, minulla on valmiudet asian selvittämiseksi, Timo kertoo.

 

Timon nimi on artikkelissa muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

Yksilöllinen työssävalmennus eli IPS-malli (Individual Placement and Support)

  • Tutkimusten mukaan malli edistää erityisesti mielenterveyskuntoutujien työllistymistä ja mielenterveyttä.
  • Työssävalmentaja tukee kuntoutujaa työn saannissa sekä työhön kiinnittymisessä tämän omien toiveiden ja tavoitteiden pohjalta.
  • Työssävalmentaja tekee kuntoutujan suostumuksella yhteistyötä myös hoitotahojen kanssa.

Tutustu tarkemmin Varman ja Spring Housen IPS-pilottihankkeeseen.

Uutinen
Varman ja Spring Housen mielenterveyskuntoutujien työllistymistä edistävä IPS-pilottihanke voitti Rekrygaalan Vuoden rekrytointiteko -palkinnon
kuntoutus 08.11.2021

Voisit olla kiinnostunut myös näistä