Yksilöllinen työssävalmennus (IPS)

Varma pilotoi yhdessä valmennusyhtiö Spring Housen kanssa yksilöllistä työssävalmennusta eli ns. IPS-mallia (Individual Placement and Support). IPS-malli on Yhdysvalloista lähtöisin oleva työssävalmennuksen malli, joka on tieteellisin kriteerein osoitettu vaikuttavaksi keinoksi tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työhönpaluuta.

Mikä on IPS?

  • Vahvaa tutkimusnäyttöä IPS-mallin vaikuttavuudesta on saatu erityisesti mielenterveyskuntoutujien työllistymisen ja mielenterveyden tukemisen osalta.
  • Tavoitteena on tukea kuntoutujaa työn saannissa ja työelämään kiinnittymisessä niin, että työstä muodostuu keskeinen osa kuntoutumista.
  • Työtä etsitään kuntoutujan omien toiveiden ja tavoitteiden pohjalta.
  • Työpaikkoja haetaan avoimilta työmarkkinoilta ja kuntoutujan työhön kiinnittymisen tuki keskitetään työpaikalle.
  • Kuntoutujan työllistymisprosessia tukee työssävalmentaja, joka tekee kuntoutujan suostumuksella yhteistyötä myös kuntoutujan terveyttä hoitavien tahojen kanssa.

IPS-mallin pilotointi

Pilotoimme IPS-mallia osana Varman asiakkaiden työllistämistä ja kuntoutusta. Asiakasta tukee koko prosessin ajan Spring Housen työssävalmentaja.

Pilotti toteutetaan Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa syyskuusta 2020 joulukuuhun 2023.

Pilotti laajentui pääkaupunkiseudulle, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen tammikuussa 2022 jatkuen joulukuulle 2023.

Pilottiin otetaan yhteensä mukaan 80 Varman kuntoutusasiakasta. 

Pilotilla halutaan tukea kuntoutuksen painopisteen siirtymistä työhön kiinnittymiseen ja työelämään.

Ketkä voivat hakea mukaan?

Varma tarjoaa pilottia niille kriteerit täyttäville kuntoutusasiakkailleen, jotka tarvitsevat työhön paluun tukea.

Osallistuminen edellyttää, että omalla työnantajalla ei ole asiakkaalle soveltuvaa työtä tarjolla tai työsuhde on jo aiemmin päättynyt.

Pirkanmaa ja Keski-Suomi

  • Osallistujilta edellytetään mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyden uhkaa tai jo toteutunutta työkyvyn alenemaa.

Pääkaupunkiseutu, Satakunta ja Varsinais-Suomi

  • Osallistujilta edellytetään mielenterveyssyistä tai kipuproblematiikasta johtuvaa työkyvyttömyyden uhkaa tai jo toteutunutta työkyvyn alenemaa.
  • Lisäksi yli 55 - vuotiaat voivat osallistua pilottiin. Heidän kohdallaan työkyvyttömyyden syy voi olla muukin kuin mielenterveyteen tai kipuun liittyvä syy.

IPS-mallin pilotointiin liittyvä tutkimus

Varma toteuttaa pilottiin liittyvän vertailevan tutkimuksen, jossa selvitetään IPS-mallin vaikutuksia mielenterveyskuntoutujien työhön kiinnittymiseen sekä heidän työ- ja toimintakykyynsä. Lisäksi tutkimuksessa mallinnetaan ja arvioidaan, mitkä mekanismit tekevät toimintamallista vaikuttavan.

Tutkimusaineisto kerätään erilaisia laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään ammatillisen kuntoutuksen muotojen kehittämisessä.

Tutkimus on osa Varman tutkimustoimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä työkyvystä, työkyvyttömyysriskeistä ja niiden hallinnan sekä työkyvyn tukitoimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Uutiset, blogit ja podcastit

Uutiset ja artikkelit

Työeläkekuntoutuksen IPS-pilotin myönteinen kehitys jatkuu – 64 prosenttia kuntoutujista on työllistynyt palkkatyöhön (6.6.2023).

Kuntoutuja sai kuluttavan työtahtinsa kuriin työssävalmentajan avulla (30.5.2023).

Uusi ammatti uupumuksen jälkeen työssävalmentajan tuella (19.1.2023)

Työeläkekuntoutuksen IPS-pilotin tulokset yli odotusten - 59 prosenttia kuntoutujista on työllistynyt (30.11.2022)

IPS-toimintamalli tuottaa tulosta työeläkekuntoutuksessa (2.6.2022)

Varman ja Spring Housen yksilöllisen työssävalmennuksen IPS-pilotti jatkuu ja laajenee (23.3.2022)

Takaisin työelämään IPS-mallin avulla (TELMA-lehden artikkeli 8.2.2022)

Kuntoutussäätiön laadunarviointi: Varman ja Spring Housen IPS-pilotti täyttää IPS-kriteerit (16.12.2021)

Vaikka vuosia vaivannut masennus helpotti, nelikymppistä Villeä pelotti hakea töihin - Työssä sairastuneen kuntoutuksessa vanhat keinot eivät toimi (Helsingin Sanomat, 20.11.2021)

Varman ja Spring Housen mielenterveyskuntoutujien työllistämistä edistävä IPS-pilottihanke voitti Rekrygaalan Vuoden rekrytointiteko-palkinnon (8.11.2021)

Vuoden rekrytointiteko auttaa mielenterveyskuntoutujat takaisin työelämään - "Keskiössä omat toiveet, eivät rajoitteet" (Duunitorin artikkeli 5.11.2021)

Yksilöllinen työssävalmennus tukee kuntoutujan paluuta työelämään (1.11.2021)

Varman ja Spring Housen mielenterveyskuntoutujien työllistymistä edistävä IPS-pilottihanke Rekrygaalan finaaliin (12.10.2021)

Konkreettisia tekoja mielenterveyskuntoutujien, pakolaisten ja nuorten työllistämiseksi - tässä ovat Vuoden rekrytointiteko-finalistit (Duunitorin artikkeli 12.10.2021)

Mielenterveyskuntoutujien yksilöllinen työssävalmennus (IPS) näyttää nopeuttavan työllistymistä myös ammatillisessa kuntoutuksessa (9.9.2021)

Nopeasti työhön kiinni: uusi kulma mielenterveyskuntoutujan toipumiseen (Työeläkevakuuttajat TELA ry:n uutiskirje 25.3.2021)

Mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen työssävalmennuksen (IPS) pilotti lupaavasti käyntiin (21.12.2020)

Varma pilotoi yhteistyössä Spring Housen kanssa mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä työssävalmennusta (16.9.2020)

Blogit

Anne Korhonen: IPS-kuntoutuksen neljä vaaranpaikkaa (23.3.2023)

Anne Vanajoki ja Sami Riekki: Sopiva ja mielekäs työ edesauttaa mielenterveyskuntoutujan toipumista (18.10.2021)

Piia Kratsch ja Marika Schaupp: Valmennetaanko kuntoutujaa työhön vai työssä? - IPS-mallin erityispiirteitä ammatillisessa kuntoutuksessa (6.5.2021) 

Sami Riekki: Uusi näkökulma ammatilliseen kuntoutukseen: älä valmenna ja sijoita vaan sijoita ja valmenna (7.1.2021) 

Podcastit ja webinaarit

Varma podcast: Voiko työ kuntouttaa, vieraina Varman asiantuntijalääkäri Sami Riekki ja Spring Housen työkykypalveluiden johtaja Sanna Salminen

IPS - Sopiva ja mielekäs työ kuntouttaa (Spring Housen webinaari 30.11.2022)

Spring Housen yhteyshenkilöt

Katja Heikkilä

Työkykyvalmentaja, Spring House

Alexandra Malanin

Työkykyvalmentaja, Spring House

Anne Vanajoki

Työkykyvalmentaja, Spring House

Piia Kratsch

Työkykypalveluiden kehittämispäällikkö, Spring House

Varman yhteyshenkilöt

Tiina Ahola

Kuntoutusasiantuntija

Sari Ekholm-Heinonen

Kuntoutusasiantuntija

Tiia Harju

Kuntoutusasiantuntija

Anne Korhonen

Palvelupäällikkö