Yksilöllinen työssävalmennus (IPS)

Varma pilotoi yhdessä valmennusyhtiö Spring Housen kanssa yksilöllistä työssävalmennusta eli ns. IPS-mallia (Individual Placement and Support). IPS-malli on Yhdysvalloista lähtöisin oleva työssävalmennuksen malli, joka on tieteellisin kriteerein osoitettu vaikuttavaksi keinoksi tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työhönpaluuta.

Mikä on IPS?

  • Vahvaa tutkimusnäyttöä IPS-mallin vaikuttavuudesta on saatu erityisesti mielenterveyskuntoutujien työllistymisen ja mielenterveyden tukemisen osalta.
  • Tavoitteena on tukea kuntoutujaa työn saannissa ja työelämään kiinnittymisessä niin, että työstä muodostuu keskeinen osa kuntoutumista.
  • Työtä etsitään kuntoutujan omien toiveiden ja tavoitteiden pohjalta.
  • Työpaikkoja haetaan avoimilta työmarkkinoilta ja kuntoutujan työhön kiinnittymisen tuki keskitetään työpaikalle.
  • Kuntoutujan työllistymisprosessia tukee työssävalmentaja, joka tekee kuntoutujan suostumuksella yhteistyötä myös kuntoutujan terveyttä hoitavien tahojen kanssa.

IPS-mallin pilotointi

Pilotoimme IPS-mallia osana Varman asiakkaana olevien mielenterveyskuntoutujien työllistämistä ja kuntoutusta. Asiakasta tukee koko prosessin ajan Spring Housen työssävalmentaja.

Pilotti toteutetaan Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa ajalla 9/2020-12/2023. Pilottivaiheeseen otetaan mukaan 40 Varman kuntoutusasiakasta.

Pilotilla halutaan tukea kuntoutuksen painopisteen siirtymistä työhön kiinnittymiseen ja työelämään.

Ketkä voivat hakea mukaan?

Pilottiin voivat osallistua Varman ammatillisen kuntoutuksen asiakkaina olevat mielenterveyskuntoutujat Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta.

  • Osallistujilta edellytetään mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyden uhkaa tai jo toteutunutta työkyvyn alenemaa.
  • Varma tarjoaa pilottia niille kriteerit täyttäville kuntoutusasiakkailleen, jotka tarvitsevat työhön paluun tukea.
  • Osallistuminen edellyttää, että omalla työnantajalla ei ole asiakkaalle soveltuvaa työtä tarjolla tai työsuhde on jo aiemmin päättynyt.

IPS-mallin pilotointiin liittyvä tutkimus

Varma toteuttaa pilottiin liittyvän vertailevan tutkimuksen, jossa selvitetään IPS-mallin vaikutuksia mielenterveyskuntoutujien työhön kiinnittymiseen sekä heidän työ- ja toimintakykyynsä. Lisäksi tutkimuksessa mallinnetaan ja arvioidaan, mitkä mekanismit tekevät toimintamallista vaikuttavan.

Tutkimusaineisto kerätään erilaisia laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään ammatillisen kuntoutuksen muotojen kehittämisessä.

Tutkimus on osa Varman tutkimustoimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä työkyvystä, työkyvyttömyysriskeistä ja niiden hallinnan sekä työkyvyn tukitoimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Spring Housen yhteyshenkilöt

Piia Kratsch

Työkykypalveluiden kehittämispäällikkö, Spring House

043 826 9602

Anne Vanajoki

Työkykyvalmentaja, Spring House

044 420 4216

Varman yhteyshenkilöt

Sari Ekholm-Heinonen

Kuntoutusasiantuntija

010 244 4983

Iina Vilén

Kuntoutusasiantuntija

010 244 5842

Anne Korhonen

Palvelupäällikkö

010 244 6948

Marika Schaupp

Tutkimuspäällikkö

050 582 4376

Työkykyjohtamisen tutkimus