Tehtävänä työkyvyn tukeminen

Varman asiantuntijalääkäri Tiia Reho haluaa työssään edesauttaa työssä jatkamista, koska työllä tai sen puutteella on iso vaikutus elämään. Työelämässä jatkamisen tukeminen on hänelle työn punainen lanka, joka on kulkenut mukana uran alkumetreiltä lähtien.

Tiia aloitti Varman lääkäritoiminnossa osa-aikaisena asiantuntijalääkärinä vuonna 2020. Viime vuodenvaihteessa hän aloitti Varmassa päätoimisesti.

– Autan yhdessä muiden työkykyasiantuntijoiden kanssa asiakasyrityksiämme kehittämään työkyvyttömyysriskien hallintaa ja työkyvyn tukea. Työ tapahtuu erilaisissa projekteissa ja työpajoissa, asiakaskonsultaatioissa ja työelämässä jatkamisen palavereissa. Samalla kehitämme toimintaamme palvelemaan asiakkaiden tarpeita yhä paremmin. Jatkan myös edelleen työkyvyttömyysetuuksien ratkaisutoiminnassa ja näen sen aivan keskeisenä osana muuta työtäni.

Yrityksille ohjat työkyvyn tukemisessa ja työterveyshuollosta paras hyöty irti

Työterveyslääkärinä Tiialle läheinen teema on työelämässä jatkamisen ja työkykyisyyden tukeminen.

– Haluan auttaa yrityksiä ottamaan ohjat työkyvyn tukemisessa ja työkyvyttömyysriskien hallinnassa sekä saamaan parhaan hyödyn irti työterveyshuollon osaamisesta ja yhteistyöstä. Uskon, että näillä keinoilla pystyn tehokkaimmin auttamaan myös työntekijöitä jatkamaan työelämässä työkykyyn vaikuttavista haasteista huolimatta. Työllä tai sen puutteella on iso vaikutus ihmisen elämään, ja haluan tukea sitä, että työ voisi olla mielekäs osa arkea suurimmalla osalla työikäisistä.

Työpaikoilla esihenkilöiden rooli työkyvyn tukemisessa on keskeinen.

– Jotta esihenkilöt voivat tukea työntekijöiden jaksamista, johdon täytyy priorisoida se järjestämällä esihenkilöiden työ niin, että se on mahdollista.

Tiia haluaa korostaa myös jokaisen ihmisen omaa vastuuta työkyvystä: omalla toiminnallamme ja elintavoillamme edistämme terveyttä ja toimintakyvyn säilymistä.

Työelämässä jatkamisen kannalta motivaatio ja työolosuhteet ovat keskiössä.

– Meidän pitäisi entistä pontevammin pohtia, miten tuemme työntekijöiden motivaatiota. Työpaikoilla motivaatiota lisäävät mahdollisuudet oman työn kehittämiseen, vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön sekä se, että työ joustaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Tiia Reho päätyi työterveyshuollon pariin alun perin sattumalta. – Työkykyisyyden ja työssä jatkamisen tukeminen kolahti heti ja tiesin tulleeni kotiin. Työelämässä jatkamisen tukeminen on ollut minulle siitä alkaen työni punainen lanka.

Mielenterveys ja nuoret pohdituttaa

Yksi suurimmista työkykyyn ja työelämään liittyvistä haasteista on mielenterveyden häiriöihin liittyvä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden nousutrendi.

– Työkyvyttömyyseläkehakemuksiin purkautuu sellaista pahoinvointia ja kuormittuneisuutta, joka ei ole peruste eläke-etuudelle, mutta vaikeuttaa ihmisen selviämistä omassa työssään ja elämässään laajemminkin. Näille tilanteille pitäisi löytää muita ratkaisusuuntia kuin sairauslomat ja eläkehakemukset. Ratkaisuja pitäisi myös pyrkiä löytämään jo varhemmin eikä vasta sitten, kun eläkehakemus hylätään, jolloin ihminen on jo usein etääntynyt työelämästä.

Nuoret ja työelämä on Tiialle tärkeä teema.

– Osa nuorista pärjää työelämässä loistavasti, mutta meidän pitäisi tunnistaa ne nuoret työelämään tulijat, jotka tarvitsisivat alkuvaiheessa enemmän kannattelua työpaikalla ja tarvittaessa terveydenhuollossa. Meidän pitäisi myös miettiä tukea muutenkin kuin sairauslähtöisesti. Esimerkiksi mentorointi voisi olla yksi keino tukea nuoria työelämään siirtyviä työntekijöitä.

Lääketieteen tohtoriksi etänä omasta olohuoneesta

Tiia Reho on koulutukseltaan työterveyshuollon erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori.

– Työterveyshuollossa olen työskennellyt sekä kunnallisten että yksityisten asiakasyritysten parissa. Kehittämistyötä olen tehnyt jo erikoistumisajalta alkaen, koska jatkuva parantaminen on erottamaton osa tekemistäni. Työkokemusta on työterveyshuollon lisäksi useilta erikoisaloilta.

Ennen Varmaa Tiia toimi suurasiakaslääkärinä samalla kehittäen suurasiakkaan työterveyshuollon koordinointiin ja hoitoon liittyviä toimintamalleja. Sitä ennen hän työskenteli vastaavana työterveyslääkärinä.

Työterveyslääkärin yritys- ja potilastyön lisäksi Tiia on työskennellyt yliopistolla lääkäriksi opiskelevien ja työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden koulutuksessa.

– Olen nauttinut kouluttamisesta paljon ja suorittanut lääkärikouluttajan erityispätevyydenkin. Edelleen nautin kouluttamisesta ja siihen liittyvästä molemminpuolisesta ymmärryksen kasvusta ja keskusteluista.

Tutkimustyötä Tiia on tehnyt työterveystoiminnan vaikuttavuutta kehittäneessä hankkeessa. Hän väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 2020. Väitöskirjassaan hän tutki työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita paljon käyttäviä potilaita ja palveluiden käytön yhteyttä työkyvyttömyyteen.

– Väittelin pandemian ensimetreillä omasta olohuoneestani käsin etänä.

Tiia jatkaa edelleen tutkimustyötä pienimuotoisesti sekä palveluiden käytön että muiden työkykyyn ja työterveyshuoltoon kietoutuvien teemojen parissa.

Blogi
Sairausvakuutuslaki muuttuu – muuttuuko mikään?
eläketurva, kuntoutus 11.01.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä