Miten työpaikalla voi toteuttaa ammatillista kuntoutusta?

Ammatillinen kuntoutus on valikoima erilaisia keinoja, joita hyödyntämällä työntekijä voi jatkaa työelämässä terveydellisistä haasteista huolimatta. Ammatillisen kuntoutuksen keinoista useimpia voi toteuttaa työpaikalla.

Milloin tarvitaan ammatillista kuntoutusta?

Paras keino pitää työntekijät työkykyisinä on satsata ennaltaehkäisevästi työkykyä ylläpitäviin asioihin. Terveydellisiä haasteita ei ole aina kuitenkaan mahdollista välttää. On tärkeää, että jo pientenkin haasteiden merkit huomataan ja otetaan puheeksi sekä mietitään yhdessä työntekijän ja esihenkilön kesken, mitä tilanteelle voi tehdä.

– Puheeksi ottaminen ei ole aina helppoa, mutta siihen on monia työkaluja. Myös me Varmassa voimme auttaa, Varman kuntoutusasiantuntija Teija Kosola kertoo.

Kun työntekijän tilanteeseen reagoidaan ajoissa, työtehtävien muokkauksilla on mahdollista säilyttää työntekijän työkyky myös pitkällä tähtäimellä. Kun asia otetaan puheeksi ajoissa, myös työntekijä saa aikaa sopeutua muutokseen.

Jos työkyky on jo merkittävästi heikentynyt, työhön tehty muokkauksia ilman merkittävää vaikutusta ja poissaolojakin jo mahdollisesti on, on viimeistään aika selvittää ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuutta. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on pystyä vaikuttamaan työntekijän uhkaan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmaa ei ole tarpeen olla valmiina, kun kuntoutusta haetaan. On kuitenkin tärkeää, että on mietittynä, mikä työn tekemisessä täytyy muuttua, että työkyky säilyy. Riittävätkö muokkaukset omassa työssä vai tarvitaanko isompi muutos? Tähän pohdintaan tärkeä foorumi on työterveysneuvottelu yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa, Kosola kertoo.

Onnistuneen kuntoutuksen avain on keinosta riippumatta hyvä suunnittelu, tuki ja seuranta.

Mitä ammatillisia kuntoutusvaihtoehtoja on?

- Onnistuneen kuntoutuksen avain on keinosta riippumatta hyvä suunnittelu, tuki ja seuranta Varman kuntoutusasiantuntija Heidi Mollgren kertoo.

Tunnetuin ja käytetyin ammatillisen kuntoutuksen keino on työkokeilu. Työpaikalla toteutettavia muita vaihtoehtoja on työhönvalmennus ja oppisopimuskoulutus.

Keinoa mietittäessä tulee aina pohtia muuttaako suunnitelmissa oleva ratkaisu riittävästi työn tekemistä.

– Ammatillisella kuntoutuksella on tarkoitus löytää kauaskantoisia ratkaisuja, joilla voidaan siirtää työkyvyttömyyden uhkaa ja mielellään estää se kokonaan, Mollgren kertoo.

Työkokeilun avulla työtehtäviä voidaan muokata paremmin työkyvylle sopiviksi tai testata uusien työtehtävien soveltuvuutta.

Työhönvalmennusta käytetään silloin, kun työnantajalta löytyy sopiva työtehtävä, johon työntekijä voi siirtyä hankkimalla uutta ammattitaitoa työssä oppimalla. Työhönvalmennuksen oheen voidaan lisätä räätälöityä koulutusta. Työhönvalmennus suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka aikana työntekijä tekee tutkintoa vastaavia työtehtäviä ja suorittaa ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuskoulutukseen ammatillisena kuntoutuksena pätee samat säännöt kuin normaalissakin oppisopimuskoulutuksessa, mutta työnantajalla on mahdollisuus hakea Varmasta kuntoutusetuus vastineeksi maksamastaan palkasta.

Lue lisää kuntoutusvaihtoehdoista

Työnantajan kokemuksia: Miten työkykyä tuetaan ISS:llä?

ISS Palvelut Oy:n työhyvinvointitiimin asiantuntijat Minna Kulju ja Kati Saarenheimo tuntevat työnantajan eri mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa. Yksi työhyvinvointitiimin tärkeistä tehtävistä on tukea esimiehiä henkilöstön työuran ja työkyvyn eri vaiheissa.

– Työkykyasiat eivät ole yksi post-it-lappu seinällä, vaan esimiehen perustyötä, että tuntee henkilöstön ja seuraa heidän suoriutumistaan työtehtävistä. Esimiehen tehtävänä on esimerkiksi puuttua toistuviin poissaoloihin varhaisen tuen mallin mukaisesti, ISS Palvelut Oy:n Kulju kertoo.

Kun havaitaan, että työntekijällä on haasteita, jotka vaikeuttavat työtehtävistä suoriutumista, varhaisentuen keskustelu työntekijän ja lähiesimiehen kesken on kaiken A ja O. Keskustelussa muodostetaan yhteinen näkemys asiasta ja mietitään, miten lähdetään asiassa etenemään. Työterveys on hyvä ottaa mukaan keskusteluihin jo varhaisessa vaiheessa. Työterveysneuvottelussa keskustellaan ja mietitään myös lääketieteelliseltä kantilta työkyvyn rajoitteita ja esimerkiksi työn kevennys- ja muokkausmahdollisuuksia nykyisessä työtehtävässä.

– Monesti meidän pitää miettiä niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen ratkaisua. Miten voidaan muokata työtehtäviä väliaikaisesti ja samalla mietitään tilannetta myös pitkällä tähtäimellä, onko työkyvyttömyyden uhkaa nykyisessä työtehtävässä myös tulevaisuudessa? Näiden pohjalta mietitään ja lähdetään työstämään ammatillisen kuntoutuksen eri vaihtoehtoja, kertoo Saarenheimo.

Varman asiakkaana voit tutustua aiheeseen tarkemmin Varma Akatemia -verkko-oppimisympäristössä, josta löydät tallenteen 8.3.2022 pidetystä webinaarista: Työpaikalla toteutettavat ammatillisen kuntoutuksen keinot.

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Voisit olla kiinnostunut myös näistä