YEL-vakuutuksen ottaminen takautuvasti ja neljä muuta yrittäjää askarruttavaa asiaa

Onko YEL-vakuutus ottamatta? Keräsimme viisi yleistä kysymystä YEL-vakuutuksen ottamisesta takautuvasti.

YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus, joka kerryttää paitsi eläkettä mutta on myös yrittäjän koko sosiaaliturvan pohjana. Yrittäjä tai kevytyrittäjä tarvitsee lakisääteisen YEL-vakuutuksen, kun YEL-velvollisuus täyttyy.

YEL-vakuutus kannattaa ottaa heti yrittäjyyden alussa tai viimeistään puolen vuoden kuluessa, jotta ylimääräiset maksut eivät pääse yllättämään. Yrittäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun YEL-työtulo ylittää YEL:n minimityötulon vähintään neljän kuukauden aikana.

Kokosimme alle yleisimmät kysymykset YEL-vakuutuksen maksamisesta jälkikäteen, eli kun yritystoiminta on jo alkanut.

1. Voiko YEL-vakuutuksen ottaa takautuvasti?

YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua YEL-velvollisuuden täyttymisestä, eli kun yrittäjän työpanoksen arvo ylittää ensimmäisen kerran YEL:n minimityötulon.

Huomioitavaa:

  • Jos YEL-vakuutuksen ottaa alle kuusi kuukautta yritystoiminnan alkamisen jälkeen, YEL-vakuutuksen alkamispäiväksi tulee toiminnan alkamispäivä ja vakuutusmaksut täytyy maksaa takautuvasti.
  • Jos YEL-vakuutuksen ottaa yli kuusi kuukautta yritystoiminnan alkamisen jälkeen, voi joutua maksamaan YEL-maksun lisäksi laiminlyöntikorotusta, joka on vähintään 10 prosenttia laiminlyöntiajan YEL-maksusta.

2. Mitä tarkoittaa, että YEL-vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden kuluessa?

Kuusi kuukautta on yrittäjälle annettu järjestelyaika, jolloin yrittäjällä on tilaisuus tarkastella yritystoiminnan alkua sekä arvioida ansioiden ja vuotuisen YEL-työtulon suuruutta. Puolen vuoden järjestelyaika ei kuitenkaan vapauta YEL-vakuutusmaksusta tuolta puolelta vuodelta. Vaikka YEL-vakuutuksen ottaisi takautuvasti, sen alkamispäiväksi tulee se päivä, jolloin työtulo ylittää YEL:n minimityötulon. Jos esimerkiksi aloitat yritystoimintasi toukokuussa, mutta otat YEL-vakuutuksen vasta heinäkuussa, sinun täytyy silti maksaa myös touko- ja kesäkuun YEL-vakuutusmaksut.

3. Kuinka pitkälle ajalle YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti?

YEL-vakuutuksen voi tarvittaessa ottaa takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle vuodelle, jolloin tältä ajalta karttuu yrittäjälle jälkikäteen eläkettä. On kuitenkin hyvä muistaa, että takautuvasti maksettavasta YEL-vakuutuksesta kertyy maksettavaksi myös laiminlyöntikorotuksia. Mitä pidemmältä ajalta YEL-vakuutuksen ottaa takautuvasti, sitä enemmän YEL-maksuja tulee kerralla maksettavaksi.

Takautuville maksuille voi neuvotella maksusuunnitelman Varman kanssa. Varman perintäneuvottelijat hakevat kanssasi parhaan ratkaisun maksutilanteeseesi.

4. Mitä tapahtuu, jos YEL-vakuutusta ei ota ajoissa?

Jos YEL-vakuutusta ei ole otettu kuuden kuukauden järjestelyajan kuluessa, työeläkeyhtiö tutkii, miksi vakuutusta ei ole tai miksi se on otettu myöhässä. Eläkeyhtiö harkitsee, onko kyse tahallisesta maksun laiminlyönnistä. Jos perusteltua syytä ei löydy, eläkeyhtiö hakee laiminlyöntikorotuksen määräämistä. Yrittäjä voi joutua maksamaan laiminlyöntikorotusta, joka on vähintään 10 prosenttia laiminlyöntiajan YEL-maksuista. Eläkeyhtiö voi jättää laiminlyöntikorotuksen hakematta, jos laiminlyöntiä ei voida pitää tahallisena ja laiminlyöntimaksun arvioitu määrä on enintään 215,98 euroa tai jos yrittäjä on toiminnallaan osoittanut, että ei ole pyrkinyt välttämään vakuuttamisvelvollisuuttaan.

Koska YEL-vakuutus on yrittäjälle pakollinen, Eläketurvakeskus valvoo YEL-vakuuttamista ja voi viime kädessä ottaa yrityksen puolesta ja kustannuksella YEL-vakuutuksen valitsemastaan työeläkeyhtiöstä. Tällöin laiminlyöntikorotus on 30–100 prosenttia laiminlyöntiajan YEL-maksuista. Valtionkonttori vahvistaa laiminlyöntikorotuksen määrän.

Lue lisää: Onko YEL-vakuutus kunnossa?

5. Voiko YEL-vakuutuksen ottaa kesken vuotta tai kesken tilikautta?

Kyllä, YEL-vakuutuksen voi ottaa milloin tahansa kesken vuotta tai tilikautta. YEL-työtuloa ei lasketa kalenterivuodelta tammikuusta joulukuulle, vaan se määritellään aina vuositasoisena summana, vaikka YEL-vakuutus olisikin voimassa vain osan vuotta. Vuositasoinen tarkoittaa mitä tahansa 12 kuukauden ajanjaksoa, esimerkiksi huhtikuun ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden maaliskuun viimeiseen päivään. Vaikka YEL-työtulo arvioidaan vuositasoisena, YEL-vakuutusmaksut laskutetaan vain vakuutuksen voimassaoloajalta. Jos siis työskentelet yrittäjänä esimerkiksi kesäkuun alusta marraskuun loppuun, sinun tulee silti arvioida työtulosi vuositasolla. Maksat kuitenkin YEL-vakuutusmaksua vain yritystoimintasi ajalta eli puolelta vuodelta.

Lue lisää YEL-velvollisuudesta

Liity tyytyväisten yrittäjäasiakkaidemme joukkoon

Me tuemme sinua elämän ja yrityksesi muuttuvissa ja yllättävissä käänteissä olipa kyse sitten sairastumisesta, perheenlisäyksestä tai joustavien maksuaikajärjestelyjen tarpeesta. Voit hoitaa vakuutusasiasi itse verkossa tai olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse, chatissa tai verkkoviestillä.

Ota YEL-vakuutus helposti verkossa

Jo yli 44 000 tulevaisuuden tekijää on valinnut Varman huolehtimaan eläketurvastaan! Uusi yrittäjä saa meiltä 22 %:n alennuksen YEL-maksusta ensimmäisen neljän vuoden ajan. Jos sinulla on jo YEL-vakuutus muualla, hoidamme irtisanomisen puolestasi.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä