Potkua esihenkilön työkykyosaamiseen verkko-opinnoilla

Työvoimapula korostaa hyvän johtamisen ja osaavan esihenkilötyön merkitystä. Erityisen tärkeää se on nuorten kohdalla, Varman tutkimuspäällikkö Auli Airila (vas.) sanoo. Varman kehityspäällikkö Jaana Ahervuo muistuttaa, että työelämän muutoksessa jokaisen on päivitettävä omaa osaamistaan.
Korona-aika lisäsi työhyvinvoinnin haasteita palvelualoilla. Hotelleja ja ravintoloita pyörittävä Sokotel päätti hyödyntää esihenkilöiden koulutuksessa myös Varma Akatemian tarjoamia verkkotyökaluja. Digitaalinen koulutuspaketti on tehokas tapa kehittää esihenkilöiden työkykyosaamista.

Alan tyypillisiä kuormitustekijöitä

Koronapandemia kohteli hotelli- ja ravintola-alan työntekijöitä kovalla kädellä. Aukiolorajoitukset pakottivat lukuisat alan yritykset laajoihin lomautuksiin. Joiltakin ammattilaisilta loppuivat työt kokonaan.

Rajoitusten purkautuessa osaajapula oli monella työpaikalla pahempi kuin ennen pandemiaa ja työtahti entistä kiireisempi. Samalla kasvoivat myös työkykyyn ja työssäjaksamiseen liittyvät ongelmat.

Alan tyypillisiä kuormitustekijöitä ovat kiireen ohella muun muassa seisomatyö, usein myöhäiseen iltaan jatkuvat työvuorot sekä toisinaan hankalat asiakaspalvelutilanteet.

Nämä kuormitustekijät tiedostettiin myös SOK-konserniin kuuluvassa Sokotelissä, joka operoi Sokos Hotel- ja Radisson Blu -hotelliketjuja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Ratkaisua päätettiin hakea esihenkilöiden lisäkoulutuksesta.

– Esihenkilötyöllä on todella iso merkitys työhyvinvoinnille, ja tällaisen työvoimapulan keskellä heidän osaamisensa korostuu entisestään. Jos esihenkilö väsähtää, heijastuu se helposti tiimien toimivuuteen. Se taas näkyy nopeasti asiakastyytyväisyydessä, Sokotelin työsuhdepäällikkö Laura Havana tiivistää.

Sokotelin työsuhdepäällikkö Laura Havana toteaa, että esihenkilöillä on suuri merkitys työntekijöiden työkykyyn ja tiimien toimintaan. Esihenkilön väsähtäminen heijastuu herkästi tiimien toimintaan, mikä puolestaan näkyy nopeasti asiakastyytyväisyydessä.

Verkko on vaivaton vaihtoehto

Miten saadaan eri puolilla Suomea sijaitsevien toimipisteiden työnjohto koulun penkille kesken muutenkin kiireisiä ja tekijäpulan kiusaamia työviikkoja?

Ratkaisu löytyi yhteistyössä Varman kanssa rakennetusta ja vuonna 2021 pilotoidusta verkkokoulutuskokonaisuudesta. Parin kuukauden ajalle jaoteltu koulutuspaketti koostuu omatoimisista verkko-opinnoista – joiden materiaali löytyy Varma Akatemiasta – sekä tasaisin väliajoin järjestettävistä yhteisistä Teams-istunnoista.

Teams-kokouksissa käydään läpi ennalta sovittuja teemoja. Samalla kokeneemmat kollegat pääsevät jakamaan omaa kokemustaan alan nuorille tulokkaille, joita hotelli- ja ravintola-alalla on perinteisesti paljon. Tänä keväänä Sokotelissa käynnistyy jo kolmas kurssikokonaisuus.

– Palaute on ollut alusta alkaen todella positiivista. Digitaalista opintopolkua saa edetä omaan tahtiin. Varma Akatemiassa voi käydä silloin, kun se itselle parhaiten sopii, Havana kertoo.

Lyhyet, yhteen teemaan kerrallaan keskittyvät interaktiiviset opetusmateriaalit ovat helposti katsottavissa vaikkapa työpäivän lomassa – esimerkiksi hankalan ja mieltä painamaan jääneen asiakaspalvelutilanteen jälkeen.

– Niitä on kuulemma katseltu ja kuunneltu myös ulkoilulenkeillä, Havana kertoo.

Suunta on selvästi parempaan

Sokotel järjestää yhä myös perinteisiä esihenkilötyön ja johtamisen koulutusseminaareja. Verkko-opinnoista on kuitenkin tullut lyhyessä ajassa tärkeä osa koulutuspalettia. Esihenkilöt ovat oppineet havainnoimaan ja aistimaan entistä paremmin henkilöstön tuntoja, käytöksen muutosta ja yleistä jaksamista.

Samalla on myös kasvanut esihenkilöiden ymmärrys siitä, miten laaja kokonaisuus työkyky lopulta on. Pitkälti omatoimisen koulutuksen hyödyt näkyvät Havanan mukaan myös yleisessä ilmapiirissä, joka on kääntynyt eri yksiköissä selvästi avoimempaan ja keskustelevampaan suuntaan.

Miten sinulla menee tai Kuinka sinä jaksat ovat tärkeitä avainkysymyksiä työpaikoilla. Toisaalta esihenkilöiden on opittava hyväksymään myös se, että omassa työssä tulee joskus virheitä ja se on täysin inhimillistä. Esihenkilötyössä ei tule koskaan täysin valmiiksi, Havana painottaa.

Verkko opettaa tiivistämistaitoja

Sokotelin taannoinen digipilotti toi tärkeää oppia paitsi osallistujille myös Varman asiantuntijoille. Samalla se antoi konkreettisia eväitä verkkopohjaisen opiskeluympäristön jatkokehitykseen.

– Verkkokurssien sisältöjen osalta kävi nopeasti selväksi, että niiden on oltava tiiviitä ja helposti omaksuttavia. Varma Akatemiasta löytyy edelleen myös perinteisiä asiantuntijaluentoja ja webinaareja, mutta tiiviille tietoiskuille on usein helpompi löytää aikaa arjesta, Varman kehityspäällikkö Jaana Ahervuo toteaa.

– Interaktiivinen verkko-oppimisympäristö on hyvä ja ketterä väylä ylläpitää omaa osaamista, Varman kehityspäällikkö Jaana Ahervuo sanoo.

Samalla hän muistuttaa, että työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja omaa osaamista on päivitettävä entistä tiiviimpää tahtia. Verkko-oppimisen on pysyttävä tässä muutosvauhdissa mukana ja tarjottava uusia vaihtoehtoja ja sisältöjä.

– Interaktiivinen verkko-oppimisympäristö on hyvä ja ketterä väylä ylläpitää omaa osaamista, Ahervuo sanoo.

Varman tutkimuspäällikkö Auli Airila korostaa, että esihenkilön on opittava havaitsemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös työntekijöiden mielenterveyteen ja henkiseen jaksamiseen liittyvät ongelmat.

Varman tutkimuspäällikön Auli Airilan mukaan työelämän muutos näkyy myös siinä, että fyysisten vaivojen rinnalle ovat nousseet entistä enemmän mielenterveyteen ja henkiseen jaksamiseen liittyvät ongelmat. Niitä on esihenkilöportaankin opittava havaitsemaan mahdollisimman varhain.

Varma Akatemia tarjoaa sisältöjä myös mielen hyvinvoinnin edistämiseen.

– Monella toimialalla on nyt kova työvoimapula, mikä vain korostaa hyvän johtamisen ja osaavan esihenkilötyön merkitystä. Erityisen tärkeää se on nuorten kohdalla, jotka ovat vasta kiinnittymässä työelämään, Airila toteaa.

– Varma Akatemiassa on saatavilla myös kurssi, jossa neuvotaan esihenkilöitä nuorten työntekijöiden tukemisessa työpaikalla, hän lisää.


Lisätietoa:

Varman raportti: Palvelualalla eniten uusia alkavia työkyvyttömyyseläkkeitä hotelli- ja ravintola-alan suurissa yrityksissä, keinoja työn kuormituksen hallintaan on

Varma Akatemia

Varma Akatemia on asiakkaillemme kehitetty oppimisympäristö. Akatemiasta löydät työkyvyn johtamista ja ylläpitämistä kehittäviä verkkokursseja, webinaareja sekä valmiita opintopolkuja esihenkilöille, HR-ammattilaisille ja henkilöstölle.

Lue lisää Varma Akatemiasta

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Voisit olla kiinnostunut myös näistä