5 vuotta tekoja yhdenvertaisen työelämän puolesta – pitkäjänteinen työ tuottaa näkyviä tuloksia

Varmassa havahduttiin vuonna 2018 siihen, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuus työelämässä vaatii enemmän tietoa ja tekoja. Näin käynnistyi matka, joka on lisännyt ymmärrystä ja avointa keskustelua sekä luonut hyväksyvää työkulttuuria Varmassa. Tästä hyötyy koko työyhteisö.

Varmassa oli aikaisemmin tehty työtä sukupuolten ja eri ikäryhmien välisen tasa-arvon lisäämiseksi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt olivat kuitenkin jääneet näkymättömäksi ja tietämys niistä heikoksi. Halu oppia lisää oli vahva, sillä teema koettiin tärkeäksi niin arvojen kuin työkulttuurin kannalta.

Tietoa lähdettiin kartuttamaan koulutusten avulla. Ensimmäiseksi haluttiin ottaa haltuun käsitteistö, jota aiheesta puhumiseen tarvitaan. Moni varoo keskustelua sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä koska ei tahdo vahingossa loukata ketään. Termien opiskelu rohkaisi varmalaisia avoimeen keskusteluun, mikä loi edellytyksiä yhdenvertaisuustyölle.

Helsinki Priden kumppaniksi ensimmäisenä finanssialalla

Varma halusi yhdenvertaisuustyöhön rinnalleen kumppanin, joka ymmärtäisi vähemmistöjen tilannetta ja auttaisi viemään asiaa eteenpäin. Helsinki Pride tuntui osaavalta ja Varman arvomaailmaan sopivalta taholta. Varma lähti finanssialan ensimmäisenä yrityksenä Suomessa Priden kumppaniksi.

Ymmärrys sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tilanteesta vaikuttaa työyhteisön toimintaan laajasti. Siksi kehitystyötä ei ole Varmassa jätetty yksinomaan johdon tai HR:n asiaksi, vaan koko henkilöstö on haluttu mukaan. Varmalaisia on esimerkiksi innostettu osallistumaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään sekä Varman omaan Pride-jengiin. Näin toimintaa on päästy kehittämään laajalla joukolla.

Enemmistön ei pidä määritellä vähemmistöjä kuulematta, kuinka hyvin yhdenvertaisuus työyhteisössä toteutuu. Toisaalta yhdenvertaisuustyötä ei voi jättää vähemmistön harteille, vaan enemmistöä tarvitaan heidän tuekseen ja liittolaisekseen. Enemmistön tehtävä on nostaa asiaa esiin ja luoda organisaatioon hyväksyvä työkulttuuri. Tämä parantaa kaikkien työelämää.

Varmalaiset marssivat tänäkin vuonna virallisessa Pride-kulkueessa.

Pitkäjänteinen työ tuottaa näkyviä tuloksia

Yhdenvertaisuustyön tuloksia mitataan Varmassa säännöllisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyllä. Sen tulokset ovat parantuneet jatkuvasti. Viimeisimmässä kyselyssä 96 % varmalaisista kertoi, että kokee voivansa olla työpaikalla oma itsensä. Joitakin vuosia aikaisemmin luku oli noin 80 %. Positiivinen trendi toistuu muissakin tasa-arvon toteutumista mittaavissa kysymyksissä.

Työ yhdenvertaisuuden hyväksi saa runsaasti spontaania palautetta myös henkilöstökyselyssä – varmalaiset tuntevat iloa ja ylpeyttä siitä, kuinka nämä asiat Varmassa hoidetaan. Palautetta on kuultu työnhakijoiltakin: yhdenvertaisuustyö ja Pride-kumppanuus kertovat Varman arvomaailmasta ja saavat hakijat tuntemaan olonsa vapautuneemmaksi jo haastattelussa. Erityisesti nuoret kesätyönhakijat kertovat arvostavansa Varman yhdenvertaista työyhteisöä.

Toisaalta yhdenvertaisuustyö on matkan varrella herättänyt myös voimakastakin kritiikkiä, etenkin sosiaalisessa mediassa. Varmassa päätettiin jo alussa kestää kritiikki: tärkeitä arvoja on puolustettava soraäänistä huolimatta. Vuosien saatossa ymmärrys on lisääntynyt ja asiaton palaute vähentynyt.

Alkusysäyksen jälkeen sinnikkäästi eteenpäin

Varman yhdenvertaisuustyössä ei olla vielä maalissa eikä sinne ehkä koskaan päästäkään – teemaa on pidettävä esillä jatkuvasti, jotta se ei unohdu. Myös koulutuksia tarvitaan säännöllisesti, niin uusille työntekijöille kuin koko henkilöstöllekin.

Voimakkaan alkusysäyksen jälkeen työ muuttuu haastavammaksi: aluksi tuloksia syntyy nopeasti, mutta sitten siirrytään hienovaraisempiin vivahteisiin. Varmassa ajankohtaista on esimerkiksi se, kuinka jokainen työntekijä voi puuttua epäasialliseen puheeseen sellaista huomatessaan.

Yhdenvertaisuustyössä on pysyttävä jatkuvasti valppaana ja varmistettava, ettei tekeminen jää juhlapuheiksi vaan jalkautuu arjen käytäntöihin. Aherrus kulminoituu Pride-kuukauteen, jolloin juhlistetaan yhdenvertaisen työelämän eteen vuoden jokaisena joka päivä tehtyä työtä omissa ja Pride-kumppanin järjestämissä tapahtumissa.

Ajattelu laajenee uusille alueille – Varma kannustaa esimerkillään muita mukaan

Pride-kumppanuudesta opitut hyvät toimintamallit yhdenvertaisuustyössä ovat antaneet osaamista viedä myös muita monimuotoisuuden teemoja eteenpäin Varmassa. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi vammaisten asemaan työnhakijoina ja -tekijöinä. Nyt keskustelu on laajenemassa kieli- ja kulttuurivähemmistöihin.

Finanssialalla Varma tunnistetaan yhdenvertaisuustyön edelläkävijänä. Oma oppimatka jatkuu, mutta samalla Varma kannustaa asiakkaitaan, kumppaneitaan ja muita yrityksiä mukaan. Mitä useampi työnantaja seisoo rohkeasti tasa-arvoasioiden takana, sitä yhdenvertaisempaan suuntaan työelämä kehittyy. Edistämällä vähemmistöjen asiaa rakennamme parempaa työelämää meille kaikille.

Uutinen
Varma jatkaa Helsinki Priden kumppanina viidettä vuotta
työelämä, vastuullisuus, yhtiötietoa 04.05.2023

Voisit olla kiinnostunut myös näistä