Koko henkilöstö kehittää Kuopion parasta työpaikkaa

Anssi Hietanen ja Eeva Tuomi kävelevät vierekkäin ja katsovat menosuuntaan oikealle.
Mondi Kuopio on asettanut työkykyjohtamisen tavoitteet korkealle. Varman tuella yritys on kehittänyt niin varhaisen tuen mallia kuin esihenkilötyötä ja saanut maksuluokan laskuun.

Mondi Kuopio on osa maailmanlaajuisesti johtavaa pakkaus- ja paperiteollisuusalan konsernia, Mondi Groupia, joka työllistää 22 000 ihmistä yli 30 maassa. Konserni edistää parempaa maailmaa tuottamalla kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Mondi Kuopio tekee korkealaatuista aallotuskartonkia, jota käytetään pääasiassa hedelmä- ja vihanneslaatikoissa.

Työkykyjohtaminen ja sen kehittäminen on yritykselle ensisijaisen tärkeää, ja johto on sitoutunut siihen.

– Isot suuntaviivat tulevat konsernilta, mutta paikallinen johto osaa ja saa ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, kertoo Mondi Kuopion henkilöstöpäällikkö Anssi Hietanen.

Kehitystyö pohjautuu Mondi Action Plan 2030:een, jossa määritellään tärkeimmät kestävän kehityksen sitoumukset. Ihmiset ovat tärkeä osa tätä viitekehystä, johon sisältyy työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Mondi Kuopion omaa kehitystyötä ohjaa tavoite olla vuonna 2030 Kuopion paras työpaikka. Hietasen mukaan työkykyjohtamisella pyritään myös vahvistamaan me-henkeä ja ylpeyttä omasta työpaikasta.

– Haluamme, että meillä on hyvä tehdä töitä ja että täältä voisi päästä aikanaan hyvin palvelleena ja hyväkuntoisena myös eläkkeelle, Hietanen summaa.

Uusia ratkaisuja vuoro- ja istumatyöhön

Suurin osa Mondi Kuopion työntekijöistä tekee vuorotyötä kartonkitehtaassa. Henkilöstön vaihtuvuus on pientä, ja työsuhteet ovat tyypillisesti pitkiä. Tämän vuoksi henkilöstö on vuosien varrella tullut tutuksi niin toinen toisilleen, esihenkilöille kuin työterveydelle.

– Sen ansiosta olemme helpommin kartalla siitä, missä mennään, verrattuna siihen, että vaihtuvuus olisi suurta ja sen vuoksi ihmiset toisilleen tuntemattomampia, Hietanen kertoo.

Työkyvyn haasteet liittyvät Mondi Kuopiossa usein vuoro- ja istumatyöhön. Osa työtehtävistä on myös fyysisesti raskaita, joten ne altistavat helpommin tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Suurin osa työntekijöistä on töissä 12 tunnin vuoroissa neljä peräkkäistä päivää, joita seuraa kuusi vapaapäivää.

– Tämä vuorotyön muoto on todettu kaikista vähiten työntekijää kuormittavaksi, toteaa Hietanen.

Suurin osa tehtaan työstä on istumatyötä, jota tehdään valvomosta käsin isojen näyttöjen äärellä. Tämä vaatii uuden oppimista, sillä tehtävät muuttuvat jatkuvasti teknisemmiksi ja toimenkuvat laajentuvat.

Anssi Hietanen ja Eeva Tuomi katsovat kameraan ja nojaavat aitaan.

Mondi Kuopiossa halutaan osallistaa koko henkilöstö työkyvyn, työympäristön ja tehtaan kehittämiseen.

Ennakointi ennen kaikkea, reagointia unohtamatta

Mondi Kuopiossa työkykyjohtamisen painopiste on siirtynyt entistä enemmän reagoinnista ennakointiin.

– On huomattavasti helpompi puuttua ongelmiin ennen kuin ne ehtivät kasvaa isoiksi ja vaikuttaa esimerkiksi kokonaiseen tiimiin ja sen toimintaan, kertoo henkilöstön kehittämisasiantuntija Eeva Tuomi.

Ennakoivaa otetta työkyvyn ylläpitämiseen on parannettu muun muassa nostamalla esihenkilöt keskiöön: kehittämällä päivittäisjohtamista, laajentamalla esihenkilötyötä prosessijohtamisesta henkilöjohtamiseen sekä varmistamalla, että esihenkilöillä on riittävät tiedot ja taidot onnistua tiimin työkyvyn tukemisessa.

– Tavoitteena olisi, että esihenkilöillämme on rohkeus puuttua asioihin, meillä on olemassa siihen sopivat työkalut ja henkilöstöhallinto tukee heitä, Tuomi kertoo.

Myös varhaisen tuen mallia on päivitettyä hyödyntämällä Varman työvälineitä ja työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mira Turusen sparrausapua. Uusi varhaisen tuen malli auttaa esihenkilöitä tarttumaan arjen työssä ja tiimeissä varhaisiin merkkeihin työkyvyn haasteista. Malli myös määrittää periaatteet yhteistyöhön työterveyden kanssa, jos sairauspoissaoloja tulee. Tuomen mukaan aikaisemmin varhaisen tuen malli oli työterveysvetoinen ja tapana oli odottaa työterveydeltä ilmoitusta reagointia vaativista asioista.

– Nyt olemme muuttaneet sitä siihen suuntaan, että esihenkilöidemme päivittäistä työtä on seurata työntekijöiden tilannetta ja reagoida huolestuttaviin merkkeihin, Tuomi kertoo.

Mondi Kuopiossa on huomattu, että esihenkilöt tarvitsevat laajemminkin työkaluja. Turunen on sparrannut Mondi Kuopion HR:ää esihenkilön oppaan rakentamisessa. Opas tukee arjen työkykyasioissa ja ohjaa oikean tiedon äärelle esimerkiksi Varma Akatemia -oppimisympäristössä.

Vaikka ennakoiva työkykyjohtaminen on keskeistä, myös reagointiin on oltava hyvät työkalut. Sen vuoksi tiivis yhteistyö työterveyden kanssa on tärkeää.

– Työterveys aika hyvin tuntee työntekijämme ja tuo viestiä, jos siellä on jotain huolestuttavaa, Tuomi kertoo.

Eeva Tuomi katsoo kameraan.

– On huomattavasti helpompi puuttua ongelmiin ennen kuin ne ehtivät kasvaa isoiksi ja vaikuttaa esimerkiksi kokonaiseen tiimiin ja sen toimintaan, kertoo henkilöstön kehittämisasiantuntija Eeva Tuomi.

Koko henkilöstö osallistuu kehittämiseen

Mondi Kuopiossa halutaan osallistaa koko henkilöstö työkyvyn, työympäristön ja tehtaan kehittämiseen. Henkilöstöllä on käytössä helppokäyttöisiä järjestelmiä, joiden kautta he voivat tehdä havaintoja ja parannusehdotuksia esimerkiksi turvallisuuteen liittyen.

– Pyrimme hyvin vuorovaikutukselliseen ja matalan hierarkian kulttuuriin tässä talossa. Vapaus ja vastuu -ideologialla ja pohjoismaisella johtamistyylillä pyrimme menemään eteenpäin, Hietanen kertoo.

Yrityksen avointa ja työntekijää kuuntelevaa kulttuuria kuvaavat myös hallitut työkyvyttömyysratkaisut, joilla voidaan tukea ja keventää töitä. Vanhuuseläkeiän lähestyessä voi tulla vaivoja, jotka vaikuttavat työkykyyn. Mondi Kuopiossa pyritään siihen, että työntekijä voi esimerkiksi jatkaa osa-aikaisesti töissä osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla, jos terveys ei salli enää täysipäiväistä työskentelyä. Tällainen ratkaisu hyödyttää niin työnantajaa kuin työntekijää.

Yhteistyössä kohti tavoitteita

Varma on ollut Mondi Kuopion tukena ja sparraamassa muun muassa esihenkilön oppaan luomisessa ja varhaisen tuen mallin uudistamisessa. Yhteistyö Varman asiakkuustiimin kanssa on ollut sujuvaa ja antoisaa.

– Varman Mira Turunen toi hyviä näkemyksiä siihen, mitä oppaassa kannattaa huomioida työkykyjohtamisen näkökulmasta, Tuomi kertoo.

– Myös varhaisen tuen mallin uudistamisessa Varma oli luonteva kumppani, jonka kanssa työstettiin hyvin konkreettista asiaa, Hietanen lisää.

Työarjen muutokset saavat aikaan konkreettisia tuloksia, kuten sairauspoissaolojen lasku, pieni henkilöstön vaihtuvuus ja se, että vain hyvin harva joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle ennen työuran loppua. Yksi merkittävimmistä saavutuksista on näiden toimenpiteiden ansiosta laskusuuntaan saatu maksuluokka, joka on teollisuuden toimialoilla tyypillisesti korkea työn kuormitustekijöiden, vuorotyön sekä vähäisten omaan työhön vaikuttamismahdollisuuksien vuoksi. Suomessa eläkevakuutusmaksuluokat ohjaavat yrityksiä kehittämään työkykyjohtamista, sillä alempi maksuluokka tarkoittaa suurempia säästöjä. Mondi Kuopiossa maksuluokka on nyt kuusi, mutta se laskee vuonna 2025 kahteen ja mahdollisesti jatkaa laskuaan vuonna 2026 yhteen.

– Olemme maksuluokan laskusta todella ylpeitä ja tyytyväisiä. Emme kuitenkaan aio laskeutua laakereille tässä asiassa, vaan meillä on alkamassa uudenlaisia työkyvyn tukemisen kehittämiskokonaisuuksia. Se toivottavasti pitää maksuluokan alhaalla tai laskee sitä entisestään, Hietanen kertoo.

Lue, miten Varman auttaa asiakkaitaan työkykyjohtamisessa

Voisit olla kiinnostunut myös näistä