Suurtyönantajan TyEL-maksu ja maksuluokka

Suurtyönantajana TyEL-maksusi määrään vaikuttavat yrityksesi palkkasumma sekä maksuluokka. Mitä vähemmän työkyvyttömyyseläkkeitä työntekijöillesi myönnetään, sitä pienempi on yrityksesi maksuluokka ja TyEL-maksu.

Suurtyönantajan TyEL-vakuutusmaksu

Vuonna 2024 yrityksesi katsotaan suurtyönantajaksi, jos se maksoi vuonna 2022 työntekijöilleen palkkoja yli 2 251 000 euroa.

Jos yrityksesi on suurtyönantaja, sen TyEL-maksuun sisältyvät TyEL-perusmaksun ja hoitokustannusosan lisäksi seuraavat maksun osat:

Suurtyönantajalle määritellään maksuluokka, joka vaikuttaa TyEL-maksuun sisältyvän työkyvyttömyyseläkeosan suuruuteen. Jos yrityksesi palkkasumma vuonna 2022 oli alle 2 251 000 euroa, maksuluokkaa ei määritellä vuodelle 2024.

Mikä on maksuluokka?

Suurtyönantajana yrityksesi kuuluu aina johonkin maksuluokkaan. Maksuluokka määräytyy yrityksesi työkyvyttömyysriskin perusteella, ja se vaikuttaa TyEL-maksun suuruuteen.

Maksuluokkia on yhteensä 11. Maksuluokka on pienimmillään 1 ja suurimmillaan 11. Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyysriski vastaa työeläkejärjestelmän keskimääräistä tasoa.

Maksuluokka vaikuttaa maksuun seuraavasti:

  • Maksuluokat 1–3 alentavat maksua.
  • Maksuluokat 5–11 korottavat maksua.

Miten maksuluokka määräytyy?

Maksuluokkaan ja sitä kautta työkyvyttömyysmaksuun vaikuttavat yrityksesi työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeet. Maksuluokka lasketaan toteutuneiden eläkemenojen perusteella aina etukäteen seuraavalle vuodelle.

Eläkemenolla tarkoitetaan rahamäärää, jolla työntekijän työkyvyttömyyseläke pystytään keskimäärin maksamaan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Eläkemenon suuruuteen vaikuttavat työntekijän ikä, eläkkeen määrä ja työkyvyttömyyden kesto.

Maksuluokka määräytyy sille lasketun riskisuhteen perusteella. Riskisuhde lasketaan vertaamalla yrityksesi työkyvyttömyyseläkemenoa keskimääräiseen työkyvyttömyyseläkemenoon. Jos yrityksesi eläkemeno on suurempi kuin keskimääräinen eläkemeno, riskisuhde on korkeampi ja maksuluokka suurempi.

Riskisuhde lasketaan kahden ja kolmen vuoden takaisten riskisuhteiden keskiarvona. Esimerkiksi vuoden 2024 maksuluokka määräytyy vuosille 2021 ja 2022 laskettujen riskisuhteiden keskiarvon perusteella. Siihen vaikuttavat siis vuosien 2021 ja 2022 työkyvyttömyyseläkemenot.

Miten maksuluokka vaikuttaa?

Yrityksesi palkkasumma vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksuun. Mitä suurempi palkkasumma on, sitä suurempi on niin kutsuttu omavastuuaste ja sitä kautta vaikutus työkyvyttömyysmaksuun.

Omavastuuaste määrää, kuinka suuri osa työkyvyttömyysmaksusta on työntekijöiden ikärakenteesta riippuvaa perusmaksua ja kuinka suuri osa maksuluokan mukaista maksua.

  • Jos yrityksesi palkkasumma ylitti 36 024 000 euroa vuonna 2022, yrityksesi on tällöin täysin omavastuinen vuonna 2024. Tällöin työkyvyttömyyseläkeosan suuruus perustuu kokonaan maksuluokan mukaiseen maksuun.
  • Jos yrityksesi palkkasumma vuonna 2022 oli alle 36 024 000 euroa, mutta yli 2 251 500 euroa, yrityksesi on osittain omavastuinen vuonna 2024. Osittain omavastuisen yrityksen työkyvyttömyyseläkeosa perustuu osittain maksuluokan mukaiseen maksuun.

Maksuluokan vaikutus vaihtelee sen mukaan, mikä on yrityksesi omavastuuaste eli palkkasumma ja maksuluokka.

Maksuluokka ja omavastuuaste voivat muuttua yritysjärjestelyiden seurauksena.

Katso taulukosta, miten maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksuun eri kokoisilla yrityksillä

Omavastuuaste nousee palkkasumman kasvaessa. Jos yrityksen palkkasumma oli yli 2 251 500 euroa mutta alle 36 024 000 euroa vuonna 2022, yritys on osittain omavastuinen vuonna 2024. Jos yrityksen palkkasumma ylitti 36 024 000 euroa vuonna 2022, yritys on tällöin täysin omavastuinen vuonna 2024.

Omavastuuaste nousee palkkasumman kasvaessa. Mitä suurempi yritys on, sitä enemmän sen omat työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat työkyvyttömyysmaksuun maksuluokan kautta.

Maksuluokkaan voi vaikuttaa työkykyjohtamisen avulla

Voit vaikuttaa yrityksesi maksuluokkaan huolehtimalla työntekijöidesi työkyvystä, sillä mitä vähemmän työkyvyttömyyseläkkeitä työntekijöillesi myönnetään, sitä pienempi on yrityksesi maksuluokka ja TyEL-maksu. Varma tarjoaa avuksesi luotettavaa asiantuntemusta ja tehokkaita työkaluja työntekijöidesi työkyvystä huolehtimiseen ja työkyvyttömyysriskien tunnistamiseen.

Lue lisää Varman työkykyjohtamisen palveluista

Varma Akatemia on maksuton verkko-oppimisympäristö, josta löydät työkyvyn johtamista ja ylläpitämistä kehittäviä verkkokursseja, webinaareja sekä valmiita opintopolkuja niin esihenkilöille, HR-ammattilaisille kuin henkilöstölle.

Tutustu Varma Akatemiaan

Maksuluokkamalli uudistuu

Maksuluokkamalli uudistui vuoden 2024 alussa. Uudistuksen tavoitteena on kannustaa työnantajia oikea-aikaiseen ja vaikuttavaan työkyvyttömyyden ehkäisemiseen ja kuntouttamiseen.

Tutustu maksuluokkamallin uudistukseen

Mikä on maksutappioalennus?

TyEL-maksuun sisältyy maksutappio-osa, jolla katetaan maksamatta jääneistä työeläkemaksuista työeläkeyhtiölle syntyvät luottotappiot. Suurtyönantajana saat maksutappio-osaan alennusta, jota kutsutaan maksutappioalennukseksi.

Miten maksutappio-osan alennus määräytyy?

Maksutappioalennus on tietty prosenttiosuus TyEL-palkkasummasta, ja sen suuruus riippuu palkkasumman määrästä. Vuoden 2024 maksutappioalennusprosentti määräytyy vuonna 2022 maksetun palkkasumman perusteella.

Katso taulukosta, paljonko maksutappioalennuksen määrä on eri kokoisilla yrityksillä

Tutustu asiakastarinoihin

Apua asiointiin

Hoida TyEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • tarkastella TyEL-vakuutuksen laskuja ja laskuerittelyjä
  • tarkastella ansioita työntekijöittäin
  • lähettää meille viestejä ja liitteitä suojatussa yhteydessä
  • tehdä arvioita TyEL-maksuista.