Osatyökyvyttömyyseläke on keino jatkaa työelämässä sairaudesta huolimatta

Varman selvityksen mukaan osatyökyvyttömyyseläke on viime vuosina yleistynyt, erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Vuonna 2016 yli 55-vuotiaille Varman asiakkaille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä 37 % oli osaeläkkeitä. Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli vain 14 %.

- Myönteiselle kehitykselle on monia syitä. Yritysten henkilöstöhallinnossa ja työterveyshuollossa on opittu ymmärtämään osatyökyvyttömyyseläke aitona mahdollisuutena jatkaa työssä sairaudesta huolimatta. Myös työelämä tarjoaa enemmän mahdollisuuksia osa-aikaiseen työhön, sanoo ylilääkäri Jukka Kivekäs.

Varma on selvittänyt osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrää, osaeläkettä saavien työntekoa eläkkeen rinnalla sekä eläkkeen jatkumista vanhuuseläkeikään.

Vuonna 2016 Varman myöntämistä uusista työkyvyttömyyseläkkeistä 21 % alkoi pysyvänä osatyökyvyttömyyseläkkeenä tai määräaikaisena osakuntoutustukena. Myönsimme viime vuonna 813 uutta osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea (vuonna 2006 luku oli 580). Eläkkeen suuruus oli keskimäärin noin 700 euroa, yli 55-vuotiailla noin 900 euroa. Suurin osa osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista on yli 55-vuotiaita.

Suurin osa työskentelee eläkkeen rinnalla

Selvityksen mukaan suurin osa osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista työskentelee eläkkeen rinnalla. Vuonna 2010 eläkkeelle jääneistä 72 %:lla oli ansioita vuonna 2015.

- Osalle osatyökyvyttömyyseläke on välivaihe elämässä. Sairaus paranee ja henkilö palaa kokoaikatyöhön. Sairaus voi myös vaikeutua ja johtaa täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, Jukka Kivekäs kertoo.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen voi saada, jos työkyky on alentunut vähintään kaksi viidesosaa sairauden takia. Osaeläke on puolet täydestä eläkkeestä. Eläkkeestä voi hakea ennakkopäätöstä vielä kokoaikatyössä ollessa, ja näin suurin osa Varman asiakkaista tekeekin. Eläke voi alkaa, kun ansiot alenevat 60 %:in entisestä ansiotasosta.

Lisätietoja:

Ylilääkäri Jukka Kivekäs, puh. 010 244 7574, etunimi.sukunimi@varma.fi

Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 010 244 6823, etunimi.sukunimi@varma.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä