Varman sijoitusten arvo nousi 45 miljardiin euroon

Varman sijoitukset tuottivat tammi‒kesäkuussa 4,7 (-0,3) % eli 2,0 miljardia euroa. Sijoitussalkun markkina-arvo nousi uuteen ennätykseensä 45,0 (41,2) miljardiin euroon.

‒ Vuosi on ollut Varmalle hyvä, ja olemme tyytyväisiä alkuvuoden vahvaan tulokseen. Eläkesijoittajana olemme nähneet finanssikriisin jälkeisen elpymisen jo pitkään, mutta piristyminen on ulottunut toistaiseksi lähinnä sijoitusmarkkinaan. Nyt nousujohteinen vire on vihdoin tarttunut myös Suomen talouteen, sanoo toimitusjohtaja Risto Murto.

‒ Alkuvuoden kasvu oli ripeää ja vetureita oli monia. Niin vienti, yksityinen kulutus kuin investoinnitkin nostivat kasvua. Täydelliseen suoritukseen tarvitaan vielä työllisyyden ripeämpää vahvistumista. Toivottavasti tämä tapahtuu seuraavaksi, Murto lisää.

Vakavaraisuuspääoma vahvistui korkeimmalle tasolle Varman historiassa ja oli 11,2 (10,2 vuoden alussa) miljardia euroa eli 133,3 (130,9 vuoden alussa) % suhteessa vastuuvelkaan.

Tasainen tuotto koko salkusta

Sijoitussalkussa parhaiten tuottivat osakkeet 7,0 (-3,1) % ja niistä erityisen hyvin noteeratut osakkeet 7,9 (-5,5) %. Korkosijoitusten tuotto oli 2,9 (2,2) %.

‒ Onnistuimme saamaan tasaisen tuoton kaikista omaisuuslajeista. Osakkeiden lisäksi korkosijoitusten tuotto oli markkinakorkojen tasoon nähden erinomaista, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Kiinteistösijoitukset tuottivat 2,5 (2,6) %, ja niistä eniten tuottivat kiinteistösijoitusrahastot 4,5 (2,9) %. Hedgerahastosijoituksista saatu tuotto oli 3,6 (-0,6) %.

Euroopan talouskasvu yllättävän vahvaa

‒ Euroalueen talouskasvun vahvuus on ollut positiivinen yllätys markkinoille. Sen sijaan Yhdysvalloissa ollaan hieman jääty optimistisimmista kasvuennusteista ja poliittinen epävarmuus on kasvanut, kun Trumpin hallinnon kyky toimeenpanna uusia päätöksiä on osoittautunut heikoksi, Reima Rytsölä kommentoi.

‒ Samaan aikaan inflaatiopaineet ovat loistaneet poissaolollaan ja rahapolitiikka on jatkunut erittäin elvyttävänä, Rytsölä jatkaa.

Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 6,8 % ja kymmenen vuoden 4,2 %. Vastaavat reaalituotot olivat 6,1 % ja 2,7 %.

Varman sijoitussalkku hyvin linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa

Varma sijoittui kuuden parhaan eurooppalaisen sijoittajan joukkoon WWF:n teettämässä arvioinnissa. WWF vertasi sitä, miten lähellä Euroopan suurimmat sijoittajat ovat Pariisin ilmastosopimuksen kahden asteen lämpötilatavoitetta.

Uusien eläkepäätösten määrä kasvoi ‒ digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkuu

Valtaosa Varmaan saapuvista eläkehakemuksista tehdään digitaalisesti verkossa.
‒ Asiakkaidemme sähköinen asiointi on jatkuvassa kasvussa. Eläkepalveluissa olemme ottaneet käyttöön ensimmäisen ohjelmistorobotin. Robotti vapauttaa henkilöstöämme keskittymään vaativampiin asiantuntija- ja asiakastehtäviin, Risto Murto kertoo.

Varmassa tehtiin uusia eläkepäätöksiä katsauskaudella 17 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (13 300 kappaletta). Yhteensä eläkepäätöksiä annettiin tammi−kesäkuussa 25 822. Uutta osittain varhennettua vanhuuseläkettä myönnettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 1 636 henkilölle. Varmassa oli kesäkuun lopussa vakuutettuna 536 000 työntekijää ja yrittäjää.


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja yksityinen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 878 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2017 lopussa 45,0 miljardia euroa.


Lisätietoja:
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi
Leena Rantasalo, viestintäpäällikkö, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:
Osavuosiraportin kalvosarja (pdf)
Osavuosiraportti 1.1.‒30.6.2017 (pdf)

Tulostiedot ja sijoitukset

Vuosi- ja yritysvastuuraportti 2016

Voisit olla kiinnostunut myös näistä