Työkulttuuri rakentuu teoilla – ja tukee tuloksellisuutta

Varmassa lanseerattiin vuosi sitten uusi työkulttuuri, jonka kulmakivet ovat luottamus, joustavuus, tavoitteellisuus ja uudistuminen. Tavoitteemme oli luoda moderni ja joustava työkulttuuri, joka vastaa muuttuneeseen työelämään nyt ja tulevaisuudessa. Kilpailu osaajista käy kuumana, ja Varma haluaa olla entistä houkuttelevampi työnantaja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen.

Työkulttuurin muutosmatka alkoi kuitenkin jo ennen lanseerausta, ja siinä kuunneltiin tarkalla korvalla varmalaisten toiveita ja näkemyksiä aiemmasta tavasta tehdä työtä. Kevättalvella 2016 varmalaisille tehty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely teki näkyväksi sen, että varmalaiset kaipasivat enemmän työajan joustoa, etätyötä sekä itsenäisempää ja yrittäjämäisempää otetta työstään.

Työkulttuurimme kulmakivi on se, että luotamme toisiimme ja kannamme vastuun työn tuloksellisuudesta. Toimimme joustavasti: uudet työajan joustot tuovat tehokkuutta ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan arkeen. Työtä tehdään siellä, missä saadaan parhaiten tuloksia aikaan. Uudella työkulttuurilla haettiin uudenlaisia kohtaamisia ja tapoja tehdä yhteistyötä Varman uudistetuissa työtiloissa.

Työkulttuuria rakennettiin pilottiryhmän kanssa, jonka jäsenet tekivät omien joukkojensa kanssa erilaisia työkulttuuria uudistavia ja muuttavia kokeiluja. Oli työpäivän tauottavaa liikuntaa, unipatja-kokeilua, joustavampaa etätyötä ja leanin mukaisia visuaalisen johtamisen käytäntöjä. Työkulttuuriryhmä kävi vierailemassa yrityksissä, joissa moderni työkulttuuri oli jo totta, ja otimme oppia parhailta.

Uusi työkulttuuri rohkaisee työntekijöitämme entistä itsenäisempään tekemiseen sekä vahvistaa asiantuntijuutta. Esimiehen tehtävä on sparrata, tukea ja ohjata henkilöstöä kohti tavoitteita.

Työkulttuuria viedään arkeen yhteisillä työpajoilla

Uusi työkulttuuri vaatii tekoja sekä uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Viemme uusia yhteistyömuotoja arkeen työkulttuurityöpajoilla, joissa jokainen varmalainen pääsee kollegoidensa kanssa miettimään nykytilaa: mikä siinä toimii ja tukee joustavaa, tuloksellista työn tekemistä sekä mitä ei toimi tai estää meitä toteuttamasta uudenlaista työkulttuuria. Nykytila-analyysin jälkeen lähdettiin innovatiivisesti rakentamaan legoilla unelmien työkulttuuria.

Koska työkulttuuri rakentuu arjen teoilla, mietittiin lopuksi, mitä konkreettisia tiimin tekoja tarvitaan ja mitä jokaisen yksilön pitäisi itse muuttaa tekemisessään.

Varman HR- ja viestintäpartnerit vetivät työkulttuuripajoja omille vastuualueillaan oleville liiketoiminnoille, jotta he voivat tukea ja ymmärtää eri yksiköiden tilanteita paremmin. Partnerit rohkaisivat jokaista varmalaista edistämään uusia arjen tekoja. Pajojen jälkeen esiin nousseita asioita vietiin eteenpäin myös toimintojen johdolle, jotta uudesta työkulttuurista tulee totta läpi organisaation.

Uusi työkulttuuri ja työpajat ovat saaneet varmalaisilta hyvää palautetta ja vahvaa tukea, paljastaa Varman vuoden 2017 henkilöstötutkimus. Työpajat ovat tukeneet uuden työkulttuurin mukaista hyvää yhteisfiilistä, ja myös legoilla rakentamista on kiitelty oivallisena tapana luoda unelmien työkulttuuria.

Uusi työkulttuuri tukee Varman tavoitteita toimia tuloksekkaasti ja sitouttaa työntekijöitään – ”se ei ole mitään hömppää”.

Lue lisää HR-partneri Pauliina Heiskasen blogista

Tätä juttua on kirjoitettu uuden työkulttuurin mukaisesti lentokoneessa, kahvilassa, kotona – sekä myös Varman toimiston flexi-paikoilla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä