Eläkevarat yhä ilmastoystävällisempiä – Varman sijoitusten hiilijalanjälki roimassa laskussa

Varman sijoitusten hiilijalanjälki on laskenut reippaasti 2 vuodessa. Osakesalkun hiilijalanjälki pieneni peräti 27 % vuoden 2015 lähtötasosta. Vuonna 2017 Varma aloitti green bondeihin sijoittamisen. Sijoittajalle ilmastoystävällisyys on yhtä aikaa taloudellisesti järkevää ja vastuullista. 
 
Varma saavutti kaikissa omaisuusluokissa kahdessa vuodessa sen CO2-vähennystavoitteen, jonka se oli asettanut vuodelle 2020. Suurin muutos tapahtui noteeratuissa osakkeissa, jonka hiilijalanjälki oli vuoden 2017 lopussa 27 % pienempi kuin vuonna 2015. 
 
– Tulos on kannustava ja kertoo, että suunta on oikea. Olemme painottaneet vähäpäästöisiä toimialoja ja vähentäneet sijoituksia energiaintensiivisissä yhtiöissä, kertoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.  
 
Varma on jo aiemmin sulkenut pois suorista osakesijoituksista sähköyhtiöt, joiden tuotannosta yli 30 % perustuu kivihiileen. Varma ei sijoita myöskään hiilikaivostoimintaan, ja öljyosakkeitakin on häviävän vähän suorissa omistuksissa. 
 
Varman osakesijoitukset pärjäävät ympäristöystävällisyydellään vertailussa, sillä hiilijalanjälki oli vuoden 2017 päättyessä 39 % alhaisempi kuin vertailuindeksillä. 

Kevennystä myös yrityslainoissa ja kiinteistöissä 

Noteerattujen yrityslainojen hiilijalanjälki laski kahdessa vuodessa 22 %. Vertailuindeksiin nähden yrityslainojen CO2-jälki on peräti 57 % kevyempi. 
 
Kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki pieneni 18 % vuodesta 2015. Hyvää kehitystä selittää osin muuttunut kiinteistökanta, mutta oma ansionsa on kohteissa tehdyillä energiatehokkuustoimenpiteillä. Lisäksi Varma on rakentanut aurinkovoimaloita kiinteistöihinsä, ja vuokra-asunnoissa on siirrytty osin vihreään kiinteistösähköön.  

Green bondeissa 300 ja ilmastosalkussa 400 miljoonaa euroa 

Varma ryhtyi 2017 sijoittamaan green bond -joukkovelkakirjalainoihin. Niiden liikkeeseenlaskussa nostettu velkapääoma korvamerkitään ympäristöystävällisiin investointeihin. Green bond -salkussa oli noin 300 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa. 
 
Varmalla on myös kestävän kehityksen teemaosakesalkku, jonka arvo 2017 lopussa oli noin 400 miljoonaa euroa. 
 
– Salkkuun on koottu yrityksiä, joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutoksesta ja jotka ovat valmiita muuttamaan omaa toimintaansa vähähiilisemmäksi ja samalla vähäriskisemmäksi, kertoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela, joka on rakentanut teemasalkun. 

Ilmastonmuutos haastaa useaa toimialaa 

Yksi Varman vastuullisuustavoitteista on ilmastonmuutoksen hillintä, jolla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia nykyisille ja tuleville sukupolville. Vastuullisuus ja tuotto-odotukset kulkevat usein käsi kädessä. 
 
– Sijoittaja ei voi kaventaa katsettaan vain energiasektoriin tai kivihiileen. Yhä useampaa toimialaa möyhentävät nyt sekä regulaatio ja että muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, toteaa Hanna Kaskela.   
 
Varman tavoitteena oli keventää sijoitustensa hiilijalanjälkeä noteeratuissa osakesijoituksissa 25 %, noteeratuissa yrityslainasijoituksissa 15 % ja kiinteistösijoituksissa 15 % vuoteen 2020 mennessä. Kaikki tavoitteet saavutettiin siis etuajassa.  
 
– Nyt kun lyhyemmän aikavälin tavoitteet on saavutettu, keskitymme kehittämään salkkua pidemmän aikavälin tavoitteen eli Pariisin ilmastokokouksessa sovitun alle 2 asteen mukaiseksi, Hanna Kaskela sanoo.  

Vastuullisuus mukana omistajanohjauksessa 

Vastuu ympäristöstä näkyy myös Varman omistajaohjauksen periaatteissa, joihin sisällytettiin 2017 uusia vastuullisuuslinjauksia.  
 
– Jatkossa odotamme yhtiöiden mm. raportoivan, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on niiden liiketoimintaan nyt ja tulevaisuudessa, Reima Rytsölä sanoo. 
 
Vaatimus on linjassa kansainvälisen TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) asiantutijaryhmän suosituksen kanssa. Varma allekirjoitti TCFD:n sijoittajasitoumuksen 2018 alussa. Samalla se allekirjoitti CDP:n veden ja metsien käyttöön liittyvät sijoittaja-aloitteet.  
 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 878 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2017 lopussa 45,4 miljardia euroa. 
 
Lisätietoja: 
Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, puh. 010 244 3180 tai etunimi.sukunimi@varma.fi 
Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, puh. 040 584 5045 tai etunimi.sukunimi@varma.fi 
Leena Rantasalo, viestintäpäällikkö, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi 

 
Liitteet: 
Varman sijoitusten ilmastopolitiikka

Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä