Eläkehakemusten määrä alkuvuonna laskussa, viisi työuraeläkettä myönnetty

Varmaan saapuneiden eläkehakemusten määrä putosi tammi-kesäkuussa 6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Vanhuuseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärä laski, kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemukset kasvussa

Eniten vähenivät vanhuuseläkehakemukset, joissa pudotusta oli 18 %. Syynä tähän oli vanhuuseläkkeen ikärajan nousu 63 vuoteen ja 3 kuukauteen, mikä aiheutti sen, että vuoden ensimmäisinä kuukausina vanhuuseläkehakemuksia tuli selvästi vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Myös osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärä pienentyi viime vuoteen verrattuna. Hakemuksia tuli 1 024, joka on noin 40 % vähemmän kuin viime vuonna tammi-kesäkuussa.

Kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli aiempaa enemmän. Kuntoutushakemukset kasvoivat 18 % ja työkyvyttömyyseläkehakemukset 9 %. Jälkimmäisessä luvussa näkyy työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus.

Eläkepäätökset Varmasta nopeammin kuin alalla keskimäärin

Varman asiakkaat saavat eläkepäätöksensä tammi-kesäkuun tilastojen mukaan edelleen selvästi nopeammin kuin muut työeläkeyhtiöt. Eläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika on 33 päivää, joka on kahdeksan päivää nopeammin kuin työeläkeyhtiöissä keskimäärin. Käsittelyaika vaihtelee eläkelajista riippuen. Esimerkiksi uuden vanhuuseläkkeen päätöksen voi saada jopa muutamassa päivässä. Toisaalta työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyaika on pidempi.

Hyödynnämme eläkehakemusten käsittelyssä ohjelmistorobotiikkaa, jonka käyttöä olemme viime vuoden pilottivaiheen jälkeen laajentaneet monipuolisesti erilaisiin eläkekäsittelyn tehtäviin.

Uudet eläkelajit ovat miesten eläkkeitä

Osittaista vanhuuseläkettä saa 3 153 Varman asiakasta. Lähes 70 % osittaisen vanhuuseläkkeen hakijoista on 61-vuotiaita eli eläkettä haetaan heti kun sen alaikäraja on täyttynyt. Yli 86 % hakijoista on valinnut 50 %:n eläkkeen. Eläkkeensaajista 70 % on miehiä.

Työuraeläke on tähän mennessä myönnetty 5 hakijalle ja 8 eläkkeenhakijan hakemus on hylätty. Yleisimpänä hylkäyssyynä on se, että työskentely ei ole aiheuttanut rasittuneisuutta ja kuluneisuutta eläkkeeseen oikeuttavasti.

Työuraeläkkeen saajilla on takanaan yli 40 vuoden työuria ja pitkiä työsuhteita saman työnantajan palveluksessa. Yleisimmät rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttaneet tekijät ovat olleet kuormittavat ja hankalat työasennot. Työuraeläkkeestä myönteisen päätöksen saaneiden ammatteja ovat sähkö- ja teollisuusasentaja, leipomotyöntekijä ja hitsaaja. Yksi eläkkeensaajista on nainen.

 

Uutinen
Eläkehakemusten käsittely nopeutui edelleen alkuvuonna
eläketurva, yhtiötietoa 15.05.2018

Voisit olla kiinnostunut myös näistä