Eläkesijoittajat ovat karsineet sijoituksia fossiilienergiaan - Varma edellyttää sijoituskohteilta suunnitelmaa päästöjen pienentämisestä

Varman sijoituksista yhä pienempi osa on fossiilisista energianlähteistä riippuvaisissa yhtiöissä ja niihin sijoittavissa yrityslainoissa. Tämä tuli ilmi myös WWF:n tekemästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin kansainvälisten eläkesijoittajien sitoutumista ilmastotavoitteisiin.

– Emme halua olla rahoittamassa ilmastonmuutoksen etenemistä. Keskeisin tavoitteistamme on ollut hiilidioksidipäästöjen pienentäminen, koska kivihiili on ilmastonmuutoksen kannalta haitallisinta, Varma vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.

Kivihiilen osalta Varma oli linjassa Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa, raportti osoittaa. Öljyäkin Varman salkussa on lähes olematon määrä, ja hiilikaivostoimintaan yhtiö ei sijoita lainkaan.

Varman sijoituksissa listatuissa yhtiöissä päästöjä aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden tuotannon osuus oli koko markkina-arvosta 0,39 prosenttia ja yrityslainoissa 0,3 prosenttia. Globaalin osakemarkkinan vastaava luku oli 4,84 prosenttia ja lainoissa 4,2 prosenttia, selvisi WWF:n tutkimuksesta.

Tarkastelussa olivat sijoitukset listatuissa yhtiöissä ja joukkovelkakirjalainoissa. WWF selvitti, kuinka paljon yhtiöillä oli vuoden 2017 lopulla sijoituksia näissä omaisuuslajeissa suhteessa Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n skenaarioon 1,75 asteen lämpenemisestä. Tutkimuksessa olivat mukana sijoitukset uusiutuviin energiamuotoihin, kivihiilikaivoksiin, öljyyn sekä kivihiilestä ja maakaasusta riippuvaisiin yhtiöihin.

Hanna Kaskelan mukaan ilmastonmuutoksen riskien arvioinnista on tullut sijoittajan tavanomaista riskienhallintaa.

– Fossiilisista energialähteistä riippuvaisten toimijoiden on yhä vaikeampi löytää sijoittajia, jotka uskovat niiden tulevaisuuteen etenkin, jos yrityksillä ei ole suunnitelmaa päästöjen pienentämiseksi. Jos yritys ei huomioi ilmastoriskejä, me uskomme, että riskit realisoituvat tulevaisuudessa huonoina sijoitustuottoina, Hanna Kaskela sanoo.

Fossiilisten polttoaineiden osuus Varman listatuissa osakesijoituksissa
Lähde: The 2° Investing Initiative

Sijoittaja toivoo lisää vähähiilisiä vaihtoehtoja

WWF:n raportissa todetaan, että kaikilla sijoittajilla riittää silti edelleen parannettavaa päästäkseen kaikilla toimialoilla IEA:n 1,75 asteen skenaarioon. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC uskoo, että maapallon lämpeneminen pitää saada pysäytettyä tätäkin nopeammin 1,5 asteeseen vuoteen 2030 mennessä.

– Tehtävä on erittäin haastava. Varman salkunhoitajat ovat tehneet paljon töitä, jotta suorat osakesijoituksemme olisivat linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa. Kun itse voimme valita osakkeet, ilmastoasiat ovat paremmin omissa käsissämme. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta olisi tärkeää, että myös indeksisijoittaminen muuttuisi maailman sijoittajien keskuudessa vähähiilisempään suuntaan, Hanna Kaskela toteaa.

Uusiutuviin energiamuotoihin sijoittamista vaikeuttaa vaihtoehtojen vähäisyys etenkin listatuissa yhtiössä.

Pohjoismaalaiset yhtiöt johtotähtiä ilmastoasioissa

Pohjoismaiset sijoittajat ovat viime vuosina olleet eturintamassa panostamassa ilmastoystävällisyyteen ja sijoitustensa hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kun kansainvälinen järjestö AODP tänä vuonna tutki, kuinka hyvin 100 maailman isointa eläkesijoittajaa olivat varautuneet ilmastoriskeihin, Varma sijoittui parhaana suomalaisena yhtiönä sijalle 5. Kuitenkin AODP:n raportissa todettiin, että yli 60 prosenttia eläkerahastoista ei ole tehnyt lainkaan toimia ilmastoasioiden edistämiseksi tai näitä suunnitelmia oli hyvin vähän.

WWF:n tutkimuksessa selvisi, että pohjoismaiset yhtiöt ovat myös kaikkein avoimimpia kertomaan sijoitustensa ilmastovaikutuksista.

WWF kysyi vertailuun mukaan 88 yhtiötä 11 maasta, ja 33 sijoittajaa lopulta toimitti tiedot.

– Haluamme olla avoimia ja saada myös itse mahdollisimman paljon tietoa salkkumme ilmastovaikutuksista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksen arviointiin tulee koko ajan lisää työkaluja ja vertailua tekevät nykyään myös riippumattomat tahot. Tämä kehitys on hyvä, Hanna Kaskela sanoo.

Uutinen
Varma kärkisijoilla kansainvälisessä ilmastovertailussa
talous ja sijoitukset, vastuullisuus 10.09.2018

Voisit olla kiinnostunut myös näistä