STM:n työryhmä ehdottaa uudistuksia YEL-vakuuttamiseen

Yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi raporttinsa 13.3.2019. Työryhmän ensisijaisena tehtävänä on ollut selvittää ratkaisuvaihtoehtoja yrittäjän työskentelyn alivakuuttamiseen ja sen haitalliseen vaikutukseen sosiaaliturvaan.

Työryhmä ehdottaa seuraavia muutoksia yrittäjän työeläketurvaan.

  • Yrittäjän YEL-työtulon määrittelystä ja sen tason arvioinnista säädettäisiin laissa nykyistä täsmällisemmin.
  • Yrittäjän YEL-työtulon tasoja seurattaisiin yritystoiminnan jatkuessa nykyistä useammin.
  • YEL-vakuutusten tarjonnassa noudatettavasta tiedonantovelvollisuudesta säädettäisiin laissa.
  • YEL-vakuutukseen liittyvää työeläkejärjestelmän yhteistä viestintää ja työeläkeotetta kehitettäisiin sekä lisättäisiin viestintää YEL-vakuutuksesta.
  • YEL:ssa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävän yrittäjätyön vakuuttamista kehitetään.

Työryhmän loppuraportti siirtyy nyt lausuntokierrokselle.

Varma tunnistaa kehityskohteet

Varmassa YEL-vakuuttamisen haasteet on tunnistettu. YEL-vakuutus on yrittäjän sosiaaliturvan peruspilari, joka määrittää vanhuuseläkkeen ohella myös sairauspäivärahan ja vanhempainrahan tason.

– Raportti kokoaa hyvin yhteen suurimmat YEL-vakuuttamisen kehityskohteet ja ehdottaa niihin konkreettisia ratkaisuja. Erityisesti yhteinen laskuri työtulon arvioimiseksi on ehdotuksena mielenkiintoinen, mutta vaatii vielä jatkotyötä ja testaamista, toteaa aktuaari- ja vakuutuspalvelujen johtaja Pasi Mustonen.

– Seuraamme Varmassa suurella mielenkiinnolla asian etenemistä. Raportti toimii varmasti hyvänä lähtökohtana jatkovalmistelulle, lisää Mustonen.

STM:n uutinen: Työryhmä ehdottaa muutoksia yrittäjän työeläketurvaan

Yrittäjän työeläketurvan kehittäminen - Työryhmän raportti

Voisit olla kiinnostunut myös näistä