Varma tarkensi sijoitusten mustaa listaa - toimialoja poissuljettiin eettisin syin ja ilmaston takia

Ilmastonmuutos saa entistä suuremman painoarvon, ja päästöjä tuottavat toimialat otetaan erityisseurantaan Varman uudistetuissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa.

Samalla Varma päivittää poissuljettuja sijoituskohteitaan eli niin kutsuttua mustaa listaa.

- Omistajana ensisijainen tavoitteemme on vaikuttaa yritykseen suoraan keskustelemalla ilmastoriskeistä ja edellyttämällä vastuullisuutta liiketoiminnassa. Näin voimme paremmin vaikuttaa yritysten toimintaan pysyvästi. On kuitenkin toimialoja, joihin emme halua sijoittaa eettisin perustein, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Tupakan ja ydinaseet Varma sulki pois sijoituskohteista jo 2004. Varma ei myöskään sijoita yrityksiin, jotka valmistavat muita kiistanalaisia aseita, kuten jalkaväkimiinoja, rypälepommeja sekä kemiallisia ja biologisia aseita.

Mustalle listalle myös rusko- ja kivihiiliyhtiöitä   

Uudistetuissa periaatteissa ilmastonmuutoksen hillintä saa entistä suuremman painoarvon. Varma poissulkee suorista osakesijoituksista myös yritykset, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta toiminnasta. Tarkempaan seurantaan otetaan myös tätä vähemmän kivihiileen tukeutuvat yritykset.

- Sijoituskohteidemme valinnalla on merkitystä, koska se ohjaa pääomia. Isona sijoittajana meillä on velvollisuus olla näyttämässä esimerkkiä, miten sijoittamalla voi kantaa vastuuta päästöjen pienentämisestä. Kivihiiliriippuvaisten yritysten välttämisen lisäksi olemme nimenneet toimialoja, joita seuraamme erityisellä ESG-analyysillä, Reima Rytsölä sanoo.

Tämä tarkoittaa, että ennen sijoituspäätöstä salkunhoitaja tekee selvityksen yrityksen ESG-riskeistä. Kirjaimet ESG tulevat sanoista Environment, Society ja Governance, ja niillä tarkoitetaan liiketoiminnan vaikutusten arviointia ympäristön (E), yhteiskunnallisten ja sosiaalisten (S) sekä hallinnollisten (G) tekijöiden kautta.

Erityisessä ESG-seurannassa Varmassa ovat ilmastoriskeille altistuvat toimialat, kuten öljy- ja kaasuteollisuus, sähkön- ja lämmöntuotanto, auto-, kaivos-, betoni- ja kuljetusteollisuus.

- Salkunhoitaja käyttää apunaan erilaisia yhtiö- ja toimialakohtaisia ESG-raportteja, joissa arvioidaan yritysten vastuullisuutta. Näitä riskejä salkunhoitajat käsittelevät myös yritystapaamisissa. Sijoituskohteiksi valitsemme toimialansa vastuullisimmin toimivia yrityksiä, vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.

Tarkennettu ESG-seuranta koskee myös alkoholin ja laillisten kannabistuotteiden valmistajia, aikuisviihdettä, uhkapelejä ja tavanomaista aseteollisuutta.

Ilmastoriskit mukaan tilinpäätökseen

Varma alkaa myös raportoida ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan ja kannustaa sijoituskohteitaan tekemään samoin. TCFD on kansainvälinen raportointikehys, joka ottaa ilmastoriskien taloudellisen raportoinnin osaksi tilinpäätöstä. Yhteinen raportointikehys helpottaa ilmastoriskien ymmärtämistä ja toimialakohtaista vertailua.

Hanna Kaskelan mukaan ilmastoriskit koskettavat yrityksiä jo nyt.

- Tästä yksi esimerkki on Reinjoen kuivumisen vaikutukset teollisuudelle. Mitä paremmin yritys pystyy riskit ennakoimaan ja niihin varautumaan, sen parempia ovat tuotot pitkällä aikavälillä, Hanna Kaskela sanoo.

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat kaikki omaisuusluokat, ja soveltaminen vaihtelee omaisuusluokasta ja sijoitustavasta riippuen. Esimerkiksi rahastomuotoisissa tuotteissa sijoittaja ei aina voi vaikuttaa rahastojen sisältöön. Tällöinkin silti vaatimuksena on, että varainhoitaja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli PRI:n tai että sillä on vastuullisen sijoittamisen politiikka.

- Salkkumme ei ole täydellinen eikä valmis, mutta muutamme sitä pala palalta Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Suurin virhe mitä sijoittaja voi nyt tehdä on ajatella, että ei kannata tehdä mitään, koska koko portfoliota ei saada muutetuksi kerralla kuntoon, Reima Rytsölä sanoo.

Uutinen
Eläkesijoittajat ovat karsineet sijoituksia fossiilienergiaan - Varma edellyttää sijoituskohteilta suunnitelmaa päästöjen pienentämisestä
talous ja sijoitukset, vastuullisuus 14.12.2018

Voisit olla kiinnostunut myös näistä