Seuraa työeläketurvaasi tulorekisteristä

Kesätöissä, pätkätöissä, määräaikaisena? Jos työskentelet usein lyhyissä työsuhteissa, kannattaa omat palkkatiedot tarkastaa säännöllisesti tulorekisteristä ja samalla varmistaa, että palkoista on maksettu niihin kuuluva työeläkemaksu – sinun tuleva eläkkeesi.

Tarkista tulorekisteristä palkkasi, vahdi eläkekertymääsi

Kevään edetessä työmarkkinoille tulee paljon vastavalmistuneita ja ensimmäisessä kesätyöpaikassaan aloittavia nuoria. Monelle heistä palkkaan, verotukseen ja työeläkemaksuihin liittyvät asiat ovat uusia ja epäselviä. Työntekijän eläkkeen määrä kasvaa jokaisesta työsuhteesta ja maksetusta palkasta. Jokaisen työntekijän omalla vastuulla on tarkastaa työnantajan antamat tiedot.

– Eläketurvan tulisi kertyä automaattisesti maksetuista palkoista, mutta inhimillisiä virheitä sattuu. Työelämään siirtyvien olisi hyvä ymmärtää, että tietojen tarkistaminen on tärkeää ja viime kädessä vain henkilöllä itsellään on tieto kaikista tekemistään töistä ja saamistaan ansioista. Tarkasta palkkatiedot ja ­työeläkeote, niin voit olla turvallisin mielin ja saat työtuloasi vastaavaa eläkettä, kertoo Varman neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen.

Tulorekisteri on uusi ja kätevä työkalu seurata palkkatietoja ja niiden oikeellisuutta. Erityisesti lyhyitä pätkätöitä eri työnantajille tekeville, tulorekisteri tarjoaa yhden paikan, josta kaikkien työnantajien palkat tulisi näkyä. Vuoden 2019 alusta maksetut ansiot tulisi näkyä tulorekisterissä ja Varman työeläkeote seuraa tulorekisteristä saatuja tietoja.

– Jos tulorekisterissä on tiedot oikein, on tiedot oikein myös työeläkeotteella, kertoo Matikainen.

Mitä tehdä, jos huomaa puutteita palkkatiedoissa?

Jos palkkatiedoissa on virheitä tai niitä ei näy tulorekisterissä tai työeläkeotteessa, kannattaa ensin olla yhteydessä suoraan työnantajaan.

– Tänä keväänä kaiken kokoisilla työnantajilla on ollut haasteita palkkojen ilmoittamisessa tulorekisteriin. Näissä virheissä ei todellakaan ole kyse tietoisesta toiminnasta, sillä uusi toimintatapa ja uudet sovellukset vaativat vielä hetken tullakseen käyttäjilleen tutuiksi, korostaa Varman lakimies Hanna Huhanantti.

Jos asia ei selviä tai etene työnantajan kanssa, puuttuvat ansiot tulee ilmoittaa verottajalle ja lisäksi asiasta voi tehdä selvityspyynnön työeläkeyhtiölle tai Eläketurvakeskukselle. Mitä nopeammin toimii, sen helpompi asia on korjata.

Työpaikan työeläkelaitoksen voi selvittää kirjautumalla työeläke.fi-sivuston palveluun, mutta sama tieto tulisi myös löytyä jokaisen työpaikan ilmoitustaululta tai seinältä.  

– Jos tietoja puuttuu, kannattaa reagoida heti. Vuosikymmenten jälkeen asioita on vaikea selvittää ja näyttötaakka työsuhteesta on aina työntekijällä. Työntekijällä pitää olla riidaton näyttö vanhoista työsuhteista, niiden kestosta ja maksetuista palkoista, toteaa Huhanantti.

Suomessa työnantajat hoitavat työeläkemaksut pääsääntöisesti asianmukaisesti ja korjausta vaativat tiedot johtuvat lähinnä teknisistä tai inhimillisistä virheistä. Eläkkeen hakemisen yhteydessä tulee harvoin esille työsuhteita, joista työeläkemaksuja ei olisi hoidettu. Asiaa on auttanut kolmen vuoden välein postitettava työeläkeote, jota on lähetetty jo vuodesta 2008. Yhä suurempi osa asiakkaista tarkastaa myös säännöllisesti työeläkeotteensa Varman asiointipalvelussa.

Poika nojaa polkupyörään ja tutkii puhelintansa.

Ongelmatapauksissa työnantaja hakee taloudellista hyötyä

Ongelmatapauksissa puhutaan toiminnasta, jossa työantaja ei ole ottanut työeläkevakuutusta ollenkaan tai ilmoittaa viranomaisille vain osan palkoista tai osan työntekijöistään. Työsopimusta tehtäessä on saatettu edellyttää, että työ tehdään ilman verokorttia. Usein työeläkevakuutusmaksupetoksiin liittyvät tapaukset tulevat ilmi verotarkastuksen yhteydessä ja silloin mukaan tulevat myös poliisiviranomaiset ja Eläketurvakeskus.

– Ongelma voi ilmetä vaikkapa niin, että kun kesätyöntekijä sairastuu ja hakee Kelasta päivärahaa, niin siinä kohdassa huomataan, ettei työnantaja ole ilmoittanut ansioita oikein tai niitä ei näy ollenkaan. Jos työ halutaan maksaa osittain tai kokonaan pimeästi, käytetään hyväksi työntekijän tietämättömyyttä ja heikompaa asemaa. Tyypillisimmin tätä tapahtuu ravintola-, kuljetus- ja rakennusalalla. Jos kyselet liikaa, annetaan ymmärtää, että kohta ei sitten ole töitä, kertoo Huhanantti.  

Toisinaan paljastuu tapauksia, jossa erilaisilla järjestelyillä halutaan verhota työnteko ammatinharjoittamiseksi, jolloin työntekijän tulisi itse hoitaa kaikki työnantajavelvoitteisiin liittyvät maksut. Työntekijältä saatetaan myös edellyttää toiminimen perustamista tai työn laskutusta laskutuspalveluyrityksen kautta yrittäjänä.

– Eräässäkin tapauksessa työntekijä teki keikkaa kuorma-auton kuljettajana, mutta työnantaja halusi hoitaa palkkojen maksun palkkapalvelun kautta. Jos työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, ei työntekijää voi työoikeudelliselta kannalta muuttaa yrittäjäksi, kertaa Huhanantti.   

Näin tarkistat työeläkeotteesi Varman asiakkaana

Tarkista palkkatietosi tulorekisterissä

Hyödyllistä tietoa työsuhteen alussa - TE-palvelut

5 vinkkiä uudelle työntekijälle

  1. Tee kirjallinen työsopimus.
  2. Tutustu oman alasi työehtosopimukseen.
  3. Pidä kirjaa työtunneistasi.
  4. Tarkasta palkkalaskelmasta, että palkkasi on maksettu oikein. Kysy työnantajaltasi, jos jokin on epäselvää. Tulorekisteristä näet eri työnantajien maksamat palkkatiedot yhdestä paikasta.
  5. Jos et pääse palkan maksamiseen liittyvistä puutteista yhteisymmärrykseen, ole yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen

Varma toivottaa kaikille työelämään astuville antoisaa työelämää!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä