Työeläkeyhtiöt jättivät STM:lle vuoden 2020 työeläkemaksua koskevan hakemuksen

Työeläkeyhtiöt ovat jättäneet sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2020 työeläkemaksua koskevan laskuperustehakemuksen. STM vahvistanee sen marraskuun puolessa välissä.

Keskimääräinen TyEL-maksu pysyy samana

Vuoden 2020 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen keväällä 2016 tekemä kilpailukykysopimus. Vuonna 2020 perittävä maksu on keskimäärin 24,4 % palkasta, mikä on sama kuin vuonna 2019.

Työntekijän eläkemaksu vuonna 2020 on 7,15 % alle 53- ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 % 53-62 -vuotiailla. Se sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisen 0,4 %-yksikön siirron työnantajan maksusta työntekijän maksuun.
Sopimustyönantajien TyEL-perusmaksu on 25,3 % palkasta (25,2 %). Tästä vähennetään asiakashyvitykset ja muut mahdolliset alennukset. Työeläkeyhtiöstä riippuvan asiakashyvityksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,7 % palkasta vuonna 2020.

Maksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkeosa nousee ja on keskimäärin 1,0 % palkoista vuonna 2020 (0,9 % vuonna 2019). Jos yrityksen palkkasumma oli yli 2 086 500 euroa vuonna 2018, maksussa huomioidaan myös maksuluokan vaikutus.

Tilapäisten työnantajien maksu on 25,30 % palkasta (25,20 %).
Yrittäjien YEL-maksu säilyy vuonna 2020 samalla tasolla kuin tänä vuonna eli alle 53- ja yli 62-vuotiaille 24,10 % ja 53-62 -vuotiaille 25,60 %.

Tee arvio yrityksesi vuoden 2020 TyEL-vakuutusmaksusta Varman asiointipalvelussa osoitteessa www.varma.fi. Pohjatietoina ennusteen tekemiselle tarvitset vain arvion yrityksesi ensi vuoden TyEL-palkoista. 

Uutinen
Tee ennuste yrityksesi ensi vuoden TyEL-vakuutusmaksusta
työelämä, vakuuttaminen, yhtiötietoa 25.09.2019

Voisit olla kiinnostunut myös näistä