Työn murros edellyttää uudenlaisia keinoja työkyvyttömyysriskin hallintaan

Työelämässä on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä, mutta samalla tutkimukset antavat huolestuttavia signaaleja työkyvyn haasteista. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, mielenterveyden ongelmat kasvaneet ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kääntynyt kasvuun. Varman Tietoa työkyvystä -raporttisarjan ensimmäinen osa Työn murros ja työkyky – näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi kokoaa yhteen työkykyyn ja työkyvyttömyy­teen liittyvää tutkimustietoa sekä tarjoaa myös uusia käytännön työvälineitä työkyvyn edistämisen asiantuntijoille.

–Haluamme Varmassa välittää ajantasaista ja luotettavaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa työkyvystä sekä osallistua aiheesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työkyvyllä on selkeä linkki koko yhteiskunnan tasolle työurien pidentämisen, työllisyysasteen tukemisen ja työkyvyttömyyden aiheuttamien kustannusten kautta, työkykypalveluista vastaava johtaja Pauli Forma kertoo.

Myös Varman työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvä toiminta ja työkykyjohtamisen palvelut pohjaavat vahvasti tutkimustietoon. Luotettava tieto on avain vaikuttavuuteen.

–Työn murros heijastuu monin tavoin työkykyyn. Työn sisällöt, työn tekemisen tavat, töiden orga­nisointi ja johtaminen muuttuvat. Mitä monimuotoisemmiksi työt, työurat ja ihmisten elä­mänpolut muodostuvat, sitä enemmän erilaisia työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ilmenee. Työkyvyn tukeminen vaatiikin entistä vahvempaa otetta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, palvelukehitys ja tutkimus -tiimin tiimipäällikkö Auli Airila kertoo.

Raportissa esitellään myös Varman työkykysykli-ajattelua. Työkyky ei ole joko-tai-asia, eli jotain, jota ihmisellä yksiselitteisesti joko on tai ei ole. Työky­vyn vaihteluun ovat yhteydessä monet yksilöön, työ­hön ja työoloihin sekä työn ulkopuoliseen elämään liit­tyvät tekijät.

–Työkyky on siis syklistä: yksilön työkyky ja voimavarat vaihtelevat suhteessa työn yhteisölliseen kehitykseen. Työkyky säilyy hyvänä, kun yksilön omat ammatilliset tavoitteet, osaaminen ja voimavarat kehittyvät työn muutosten suunnassa. Tilanteet, joissa yksilö kokee, että työn vaatimukset ja voimavarat joutuvat epätasapainoon tai ammatillinen mielekkyys on vaarassa kadota, on aina syytä ottaa työkyvyn kannalta vakavasti, taustoittaa julkaisun toinen kirjoittaja, tutkimuspäällikkö Marika Schaupp.

Tietoa työkyvystä -julkaisu on suunnattu erityisesti yritysten työkyvyn edis­tämisen asiantuntijoille sekä kaikil­le niille, jotka ovat kiinnostuneet työkyvystä ja sen kehittämisestä.

Varman tutkimustoiminnan tavoitteena on tunnistaa ja kuvata vallitsevia että nousevia työkyvyttömyyden riskitekijöitä, ymmärtää erilaisten riskitekijöiden yleistä kehitystä ja suhdetta työn muutokseen sekä tuottaa tietoa vaikuttavista työkyvyttömyysriskin hallintakeinoista. Toteutamme tutkimuksia ja selvityksiä omana toimintana sekä yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa.

Linkit:

Työn murros ja työkyky – näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi -raportti

Työn murros ja työkyky – näkökulmia ja välineitä työkykyjohtamisen tueksi -tietokortti

Auli Airilan & Marika Schauppin blogi: Työn murros haastaa työkykyä – yhteisen ymmärryksen rakentaminen keskeistä

Tietoa työkyvystä Varman verkkosivuilla

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2020 lopussa 43,6 miljardia euroa.

 

Lisätietoja:

Pauli Forma, työkykypalveluista vastaava johtaja, puh. 040 525 4530
Auli Airila, tiimipäällikkö, puh. 050 545 2101
Hanna Leskelä, viestintäpäällikkö, puh. 040 703 5164

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varma.fi

Blogi
Työn murros haastaa työkykyä – yhteisen ymmärryksen rakentaminen keskeistä
työelämä, työkykyjohtaminen 22.06.2020

Voisit olla kiinnostunut myös näistä