Mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen työssävalmennuksen (IPS) pilotti lupaavasti käyntiin

Varma pilotoi ensimmäisenä työeläkeyhtiönä mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen työssävalmennuksen (Individual Placement and Support, IPS) versiota, joka huomioi työeläkevakuuttamisen ja sosiaaliturvan reunaehdot. Syyskuussa alkanut hanke on lähtenyt lupaavasti käyntiin.

IPS-mallia pilotoidaan osana Varman ammatillisen kuntoutuksen asiakkaana olevien mielenterveyskuntoutujien työllistämistä ja kuntoutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä valmennusyhtiö Spring Housen kanssa.

Pilotti alkoi syyskuussa ja mukana on nyt kymmenkunta Varman asiakasta, joista osa on jo edennyt työpaikalla tapahtuvaan työkokeiluvaiheeseen.

- Jo tämä lyhyt kokemus vahvistaa näkemystämme siitä, että IPS-toimintamallia voidaan varsin hyvin käyttää työeläkekuntoutuksessa. IPS-mallissa keskeistä on asiakkaan oman toimijuuden vaaliminen. Asiakkaan toiveita kunnioitetaan ja kuunnellaan ja niiden mukaan etenemisellä on erityisen suuri painoarvo, toteaa palvelupäällikkö Anne Korhonen Varmasta.

IPS-toimintamallissa tavoitteena on mahdollistaa mielenterveyskuntoutujille mahdollisimman nopea ja sujuva paluu työelämään heti, kun oikeus ammatilliseen kuntoutukseen on todettu ja kuntoutuksen arvioidaan olevan ajankohtaista. Työpaikkoja haetaan avoimilta työmarkkinoilta, ja tarvittaessa tehtäviä voidaan kokeilla useampia ennen lopullista työelämään sijoittumista. Kuntoutujaa tukee koko prosessin ajan oma työssävalmentaja.

Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä edistää työelämään paluuta

- Mallissa korostuu yhteistyö terveydenhuollon hoitotahojen ja kuntoutustoimijoiden sekä työpaikkojen välillä. Työelämä ei ole erillinen elämänalue, vaan työhönpaluun suunnittelu on tärkeä saada mukaan myös hoitovaiheeseen. Pyrimme tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tukemaan näin asiakasta työelämään liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, painottaa liiketoimintajohtaja Sanna Salminen Spring Housesta.

Pilottiin otetaan enintään 40 Varman kuntoutusasiakasta. Varma tarjoaa pilottiin osallistumisen mahdollisuutta niille Pirkanmaalla tai Keski-Suomessa asuville mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea työhön palaamisen suunnittelussa.

Varma toteuttaa hankkeen aikana tutkimuksen, jossa kartoitetaan sitä, tukeeko IPS-toimintamalli mielenterveyskuntoutujien nopeampaa ja vahvempaa kiinnittymistä takaisin työelämään sekä parantaako se heidän työ- ja toimintakykyään.

Uutinen
Varma pilotoi yhteistyössä Spring Housen kanssa mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä työssävalmennusta (IPS)
kuntoutus 16.09.2020

Voisit olla kiinnostunut myös näistä