Varma valmistautuu poissulkemaan fossiilista energiaa rahoittavia välittäjiä

Työeläkeyhtiö Varma alkaa seurata tarkemmin, kuinka paljon sen sijoitusten kaupankäynnin välittäjinä toimivat pankit rahoittavat kivihiiltä, öljyä ja kaasua hyödyntäviä yhtiöitä. Seurannalla ja mahdollisella poissulkemisella Varman tavoite on saada pankit luopumaan saastuttavien energiamuotojen rahoittamisesta.

Välittäjät ovat kansainvälisiä pankkeja, jotka hoitavat toimeksiantoina Varman sijoituksiin liittyviä ostoja ja myyntejä, kuten osakekauppoja.

– Parhaillaan Egyptissä meneillään olevassa YK:n ilmastokokouksessa on esitetty arvostelua siitä, että maailman maat laittavat edelleen enemmän rahaa fossiilienergiaan kuin ilmastokriisin torjumiseen. Hillitsemällä hiilivoiman rahoittamista haluamme edistää sitä, että ilmastolle myönteiset energiamuodot, kuten tuuli- ja aurinkoenergia, tulevat yhä houkuttelevimmiksi fossiiliseen energiaan verrattuna, Varman vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela sanoo.

Varman tarkoitus on, että vaikuttamisen seurauksena pankit olisivat yhä haluttomampia myöntämään lainaa kivihiiltä hyödyntäville yhtiöille tai auttamaan näitä vahvistamaan rahoitustaan uusilla joukkovelkakirjalainoilla.

– Uusi vaikuttamiskeino on linjassa vastuullisuusohjelmamme ja kesäkuussa päivitettyjen ilmastotavoitteidemme kanssa. Olemme linjanneet, että omien ilmastotavoitteidemme lisäksi alamme vaatia myös yhteistyökumppaneiltamme entistä kunnianhimoisempia ilmastotoimia. Kehitämme myös arvoketjujamme eli vaadimme vastuullisuutta kumppaneilta, joilta ostamme palveluja, Kaskela sanoo.

Fossiilista energiaa rahoittavat päätyvät mustalle listalle

Rahoituksen seurantaa tehdään analyysillä, josta on nähtävissä, kuinka paljon pankki saa palkkioita fossiilisten polttoaineiden tuotannon rahoittamisesta ja miten tämä osuus suhteutuu muiden yhtiöiden rahoitukseen.

– Markkinoilta on saatavilla dataa, jonka avulla voimme seurata, miten paljon välittäjinä toimivat pankit saavat palkkioita mm. kivihiileen perustuvan liiketoiminnan rahoittamisesta. Merkittävästi fossiilisten polttoaineiden tuotantoa rahoittavat yhtiöt asetetaan tarkkailulistalle. Varman salkunhoitajalla on vastuu kertoa yhteistyökumppanille ilmastopolitiikastamme, ja jos mustalle listalle joutunut ei muuta toimitapaansa, emme jatkossa käy kauppaa tämän osapuolen kanssa, vastuullisen sijoittamisen kehityspäällikkö Vesa Syrjäläinen sanoo.

Varman ensisijainen tavoite on pyrkiä vaikuttamaan yhteistyökumppaneihin ilmastotoimia edistävästi. Mahdolliset poissulkemiset noudattavat Varman vastuullisen sijoittamisen politiikkaa, joka koskee myös sijoituskohteena olevia yrityksiä. Poissulkemisten osalta sijoituskohteille asetettuja vaatimuksia tiukennettiin kesäkuussa, eikä Varma tee uusia sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta enemmän kuin 10 prosenttia perustuu kivihiileen.

–Tavoitteenamme on vaikeuttaa hiilivoimaan suuntautuvan rahoituksen saantia. Jos isossa mittakaavassa muutkin sijoittajat tekevät samoin, se aiheuttaa pankeille painetta muuttaa toimitapaansa. Kun fossiilisen energian tuotantoon kohdistuva lainansaanti vaikeutuu, kustannukset kasvavat ja uusien voimaloiden avaaminen käy kannattamattomaksi, Syrjäläinen sanoo.

Varman oma ilmastotyö pitkäjänteistä kehittämistä

Varma uusi omaa ilmastopolitiikkaansa kesäkuussa. Varman tavoitteena on vähentää sijoitussalkun absoluuttisia päästöjä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2021 lopun tasoon.

Pitempiaikaisena ilmastotavoitteena on saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä.

Lokakuussa Varma sitoutui asettamaan omaa toimintaansa koskevat päästötavoitteet tieteeseen perustuvan, yksityisen sektorin ilmastotyön edelläkävijäksi nousseen STBi-aloitteen mukaisesti.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 945 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2022 lopussa 56,4 miljardia euroa.

Uutinen
Varma kiristää ilmastopolitiikkaansa: Sijoitussalkun absoluuttiset päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä
talous ja sijoitukset, vastuullisuus 17.06.2022

Lisätietoja:

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Marjut Tervola

Viestintäpäällikkö

Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt

Voisit olla kiinnostunut myös näistä