Varman kysely: lisätulot, työkyvyn haasteet ja epävarmuus tulevaisuudesta saavat hakemaan osittaista vanhuuseläkettä

Yli 5 000 Varman eläkkeensaajaa vastasi kyselyyn osittaisen vanhuuseläkkeen hakemisen syistä. Moni haki eläkettä elinkustannusten nousun vuoksi, ja myös vuodenvaihteen poikkeuksellisen suuri indeksikorotus vaikutti päätökseen. Muita tärkeitä syitä hakemiselle olivat nykyisen elämäntilanteen haasteet sekä epävarmuus tulevaisuudesta. Vastaajista 12 prosenttia suunnittelee myöhentävänsä vanhuuseläkkeelle siirtymistä osittaisen vanhuuseläkkeen ansiosta.

Päätökseen osittaisen vanhuuseläkkeen (ove) hakemisesta liittyy poikkeuksellisesta maailmantilanteesta johtuen monia yksilöstä riippumattomia syitä. Näitä ovat esimerkiksi elinkustannusten, kuten hintojen ja asumisen kulujen, nousu. Kyselyyn vastanneista 27 prosenttia haki eläkettä kattaakseen kasvaneita kustannuksia.

”Ruoka ja sähkö kallistui niin paljon ettei palkka riittänyt.”

”Taloyhtiöremonttiin, jotta ei tarvinnut ottaa lisää lainaa.”

Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla tavoitellaan parempia viimeisiä työvuosia

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemiseen vaikuttavat vahvasti henkilökohtaiset syyt, kuten terveys ja työssä jaksaminen. Vastaajista 24 prosenttia ilmoitti syyksi terveyteen liittyvät haasteet. Osa otti eläkkeen myös ”varmuuden vuoksi” takaporttina, jos ei jaksakaan jatkaa töissä.

Vastaajat antoivat kyselyssä runsaasti avoimia vastauksia, joissa he kertoivat omasta tilanteestaan. Niissä nousivat esiin mm. terveydentilaan liittyvät huolet. Moni kertoi, että osittaisen vanhuuseläkkeen tuoma jousto on parantanut hyvinvointia ja auttanut jaksamisessa.

– Vastauksista näkyi, kuinka ihmiset ottavat itse vastuuta, kun työkyky alkaa horjua. Vastaajat olivat vähentäneet osittaisen vanhuuseläkkeen avulla omaehtoisesti työtä, esimerkiksi siirtyneet yövuoroista pois tai kokoaikaisesta osa-aikatyöhön. Moni kokoaikaisessa työssä jatkavakin kertoi käyttävänsä jatkossa palkattomia vapaita ja keventävänsä sen avulla viimeisiä työvuosia, palvelupäällikkö Elina Juth kertoo.

Myös työn muutokset, työn vähyys tai työttömyys olivat tilanteita, joissa vastaajat kertoivat käyttävänsä osittaista vanhuuseläkettä ratkaisuna.

”Osittaisen eläkkeen ansiosta voin hieman paremmin valita työtehtäviäni vähemmän fyysisesti kuluttaviin ja saatan pysyä työelämässä vanhuuseläkkeen alkuun asti.”

”Koska jäin ikääntyneenä työttömäksi, lisätulo työttömyyskorvauksen lisäksi mahdollisti, ettei muita tukimuotoja tai avustuksia tarvinnut hakea/käyttää pitkäaikaistyöttömänä.”

Joka kymmenes aikoo myöhentää vanhuuseläkkeelle jäämistä

Suurin osa kyselyymme vastanneista aikoo siirtyä tai on jo siirtynyt vanhuuseläkkeelle alimmassa eläkeiässä. 12 prosenttia arvioi siirtävänsä vanhuuseläkkeelle jäämistä oven avulla.

Lähes puolet (49 prosenttia) oven ottaneista jatkaa kokoaikatyössä, 16 prosenttia on siirtynyt osa-aikatyöhön ja 9 prosenttia on lopettanut työnteon kokonaan. 15 prosenttia ei ollut työelämässä eläkettä hakiessaan.

Huoli tulevasta tärkeä syy oven hakemiseen

Peräti 51 prosenttia vastaajista piti epävarmuutta eliniästä syynä hakea osittaista vanhuuseläkettä. Lisäksi vastaajat nostivat esille huolen liittyen julkiseen keskusteluun osittaisen vanhuuseläkkeen lopettamisesta.

Monelle osittainen vanhuuseläke on myös valmistautumista eläkeaikaan, sen avulla harjoitellaan tulemaan toimeen pienemmillä tuloilla.

”Halusin nauttia terveenä eläkepäivistä, koska elinikää ja terveydentilaa ei voi ennustaa.”

”Nyt on tilaisuus sopeuttaa oma kuluttaminen vaiheittain, eikä lopullinen eläkkeelle jääminen aiheuta jyrkkää tulotason pudotusta.”

Puolet vuonna 2022 eläkkeen hakeneista ilmoitti syyksi poikkeuksellisen indeksikorotuksen

Osittaista vanhuuseläkettä haettiin loppuvuonna 2022 ennätysmäärä. Varmasta myönnettiin vuonna 2022 lähes 7 000 uutta eläkettä, kun normaalisti määrä on ollut noin 2 500 eläkettä vuosittain. Kasvu selittyy suurelta osin maksussa oleviin eläkkeisiin vuoden 2023 alussa tehdyllä indeksikorotuksella, joka kasvatti eläkkeen määrää poikkeuksellisen paljon, 6,8 prosenttia.

– Indeksikorotuksen vaikutus näkyi myös kyselymme vastauksissa. 48 prosenttia niistä vastaajista, joilla osittainen vanhuuseläke oli alkanut vuonna 2022, kertoi oven ottamisen syyksi halun nostaa eläkettä, jotta sai hyödyn indeksikorotuksesta. Tämän vastausvaihtoehdon valinneista oven olivat ottaneet etenkin vuonna 1959 syntyneet, joilla vanhuuseläkeikä oli lähellä, Elina Juth kertoo.

”Omalla kohdallani indeksikorotuksen hyöty kompensoi osittaisen vanhuseläkkeen noston vaikutuksen lopulliseen eläkkeeseen.”

Kyselyyn vastasi 5 066 eläkkeensaaja-asiakastamme, joiden osittainen vanhuuseläke on alkanut 1.1.2021–31.3.2023. Kyselyssä sai valita useita syitä eläkkeen hakemiseen, eikä niitä arvotettu.

Sitaatit ovat otteita kyselyn avoimista vastauksista.

Lue lisää kyselyn tuloksista

Tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Blogi
Työelämän muutokset ajavat osittaiselle vanhuuseläkkeelle
eläketurva 04.07.2023

Yhteystiedot medialle

Elina Juth

Palvelupäällikkö

Eläkeaiheet ja -turva

Hanna Leskelä

Viestintäpäällikkö

Varman hallinto, työkyvyttömyysriskin hallinta, eläkepalvelut, vastuullisuus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä