Työelämän muutokset ajavat osittaiselle vanhuuseläkkeelle

Osittaisesta vanhuuseläkkeestä on tullut suosittu vaihtoehto työuran loppuvaiheessa oleville. Varsinainen ryntäys hakemuksissa nähtiin vuodenvaihteessa, jolloin historiallisen suuri indeksikorotus innosti monet hakemaan osittaista vanhuuseläkettä saadakseen mahdollisimman suuren hyödyn maksussa olevaan eläkkeeseen. Osittaisesta vanhuuseläkkeestä haetaankin yhä useammin tukea lisääntyneisiin kuluihin, kun elinkustannukset ovat inflaation myötä nousseet.

Taloudelliset syyt eivät kuitenkaan yksinään selitä osittaisen vanhuuseläkkeen suosiota. Juuri päättyneen asiakaskyselymme vastaukset kertovat, että taustalla vaikuttavat myös työelämän vaatimusten koventuminen ja yleinen epävarmuus eläkejärjestelmän tulevaisuudesta.

Kannatti ottaa, kun vielä sai

Edellä mainittu otsikko on suora sitaatti eräältä kyselyyn vastanneelta asiakkaaltamme. Tilaisuuteen haluttiin tarttua nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus. Aiempaa useampi tuntuu uskovan, että osittaisen vanhuuseläkkeen kaltainen kevennetty eläkemuoto tulee jossain vaiheessa tiensä päähän.

Huoli tulevaisuudesta ei ole tuulesta temmattu, sillä uutisiin nousee säännöllisin väliajoin suunnitelmia uudesta eläkeremontista ja etuuksien uudistamistarpeesta. Kesän korvilla aiheen nosti esiin Helsingin Sanomat, joka ennakoi eläkeuudistusta yhtenä osana julkisen talouden säästötoimia.

Eräs kyselyymme vastanneista kertoi suoraan hakeneensa osittaista vanhuuseläkettä, jotta olisi jo ”järjestelmässä sisällä” ja pienentääkseen poliittista riskiä eläkkeen muutokseen. ”Tämä on niin hyvä systeemi, että varmaan poliitikot sen kohta lopettaa”, tuumasi toinen.

Kevennystä työelämän loppumetreillä

Kyselymme vastaukset osoittavat, että osittaiselle vanhuuseläkkeelle on selvästi tilausta. Nykyinen työtahti ja työelämän muutokset koetaan raskaina ja oman jaksamisen rajat tiedostetaan entistä paremmin.

”Loistava mahdollisuus hypätä pois työelämän stressaavasta oravanpyörästä pikkasen etuajassa.”

Osittaisen eläkkeen turvin voi vaihtaa työtehtäviä vähemmän kuormittaviin, mikä osaltaan helpottaa sopeutumista työelämän muutoksiin: ”Osittainen vanhuuseläke antaa turvaa ja taustatukea, kun asioita ei enää omaksu yhtä nopeasti ja työelämän vaatimukset kasvavat. Tämä on välttämätöntä kun työelämä muuttuu yhä vain vaativammaksi.”

Osittainen vanhuuseläke mahdollistaa myös työn keventämisen asteittain. Työt on helpompi jättää taakse, kun irtautuminen tapahtuu pikkuhiljaa: ”Todella hyvä vaihtoehto, joka poistaa työelämän pakkotahtisuutta. Jaksaa ja voi jatkaa töiden tekemistä joustavammin.”

Toisaalta vastauksissa nousi esiin, että valinta ei aina ole täysin omissa käsissä. Eräs vastanneista kertoo, että olisi mielellään jatkanut työelämässä, sillä on yhä täysin terve ja hyväkuntoinen, mutta kokee tulevansa syrjityksi ikänsä vuoksi.

”Olin suunnitellut jatkavani työelämässä vanhuuseläkeiän jälkeenkin, jos minua ei olisi irtisanottu ja jos saisin vielä töitä. Ikäni vuoksi en pidä työnsaantimahdollisuuksia kovinkaan realistisina, joten osittainen vanhuuseläke on hyvä taloudellinen lisäturva.”

”Osittainen vanhuuseläke on hyvä vaihtoehto erityisesti eläkeikää lähestyvälle työttömälle, koska työn saanti ei ole helppoa enää 60-vuotiaalle ellei ole jotain erityisosaamista.”

Joustoa moneen tilanteeseen

Osittaisen vanhuuseläkkeen kaltaisen eläkkeen suosio todistaa, että ”sitten kun” -elämän sijaan haetaan entistä enemmän joustavuutta työn ja vapaa-ajan välille. Viimeisiä työvuosia halutaan hyödyntää omien tarpeiden mukaan.

”Ylipäätään pitäisi lisätä joustoa ja kevennystä työuran loppupuolelle. Kaikki eivät halua maksimaalista eläkettä, vaan mieluummin enemmän aktiivisia eläkevuosia.”

Toisaalta osittainen eläke mahdollistaa myös hallitun seuraajasuunnittelun ja oman osaamisen jakamisen: ” Tämä oli loistava tapa siirtää useat vastuuni eteenpäin, loppuvaiheessa olin asiantuntijan roolissa. Näin sain tehtäväni siirrettyä hallitusti, eikä eläköitymiseni jälkeen ole tullut kuin muutama kysely – jäin hyvillä mielin eläkkeelle”.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio ei näytä hiipumisen merkkejä. Tästä kertoo omalta osaltaan jo asiakaskyselyymme vastanneiden suuri määrä. Kyselymme kirvoitti satamäärin kommentteja – lämmin kiitos ihan jokaiselle mielipiteensä antaneelle. Valtaosaa vastauksista yhdisti yksi ja sama viesti: joustavuudelle ja kevennetylle työskentelylle on ehdottomasti tilausta myös jatkossa, jotta työelämä kantaa vielä työuran loppumetreillä.

Tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä

  • Osittainen vanhuuseläke tuli mahdolliseksi vuonna 2017, jolloin se korvasi silloisen osa-aikaeläkkeen.
  • Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää 61 vuoden ikää ja tarjoaa mahdollisuuden ottaa etukäteen 25 tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Etukäteen otettuun eläkkeen osaan tehdään pysyvä varhennusvähennys.
  • Osittainen vanhuuseläke ei edellytä työkykyyn tai terveydentilaan liittyvää syytä.
  • Osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti eikä silloin, jos jokin muu omaan työskentelyyn perustuva työeläke on jo maksussa.

Osittainen vanhuuseläke harkinnassa?

Ilmoittautuminen syksyn webinaariin on nyt auki – tule kuulemaan faktoja ja asiakaskokemuksia suositusta eläkevaihtoehdosta.

Minna Kaartinen

Palvelupäällikkö

Minna Kaartinen työskentelee palvelupäällikkönä Varman eläkepalveluissa.  Asiakaslähtöisyys ja yksilöllinen palvelu ovat hänen sydäntään lähellä. "Virkakieli ja lain koukerot taipuvat huonosti tavallisen ihmisen suuhun. Mutkikkailtakin tuntuvista asioista on voitava kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmiseltä ihmiselle."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä