Varma nousi kolmatta kertaa terävimpään kärkeen kansainvälisessä EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa

Yritysten vastuullisuutta kansainvälisesti arvioiva EcoVadis on myöntänyt Varmalle platinatason tunnustuksen (Platinum EcoVadis Medal). Varman vastuullisuuskäytännöt arvioitiin erinomaisiksi, ja ylsimme yhden prosentin parhaimmistoon yli 100 000 analysoidun yrityksen joukossa.

EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta ympäristöasioiden, ihmis- ja työoikeuksien, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan näkökulmista.
Riippumaton arviointi valmistui maaliskuussa 2024. Varman edellinen EcoVadis-tulos on vuodelta 2022, ja siihen verrattuna Varman kokonaispistemäärä nousi 80 pisteestä 81/100 pisteeseen.

– Tavoitteemme on olla työeläkealan vastuullisuuden suunnannäyttäjä. Hieno tulos arvioinnissa kertoo, että olemme keskittyneet oikeisiin asioihin vastuullisuuden kehittämisessä, sanoo vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Hanna Kaskela.

Ympäristövastuun pistemäärä nousi edelleen

Korkeimmat pisteet sai ympäristövastuutyömme (90/100). Arvioinnissa EcoVadis nosti esille sitoutumisemme Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja siihen liittyvien tavoitteiden asettamisen sekä kvantitatiiviset tavoitteemme liittyen energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Myös osallistumisemme luontokadon hillintään vaikuttavaan finanssitoimijoiden Finance for Biodiversity -sitoumukseen nosti pisteitä. Lisäksi laaja raportointimme ympäristöasioista nostettiin vahvuudeksi.

Arvioinnin mukaan myös ihmis- ja työoikeudet ovat Varman toiminnassa kiitettävällä tasolla sekä periaatteiden että konkreettisten toimenpiteiden osalta. Pistemäärämme oli 80/100. Eri osa-alueissa eniten nousi hankintojen pistemäärä (60 > 70).

– Kun kokonaispistemäärä on jo näin korkealla tasolla, kehittämistoimet kohdistuvat yhä tarkempiin yksityiskohtiin. EcoVadiksen arvioinnista saamamme konkreettiset kehitysehdotukset, joista monet liittyvät raportointiin, kannustavat meitä edelleen kehittämään Varman vastuullisuuden eri osa-alueita, kertoo Hanna Kaskela.

Vuonna 2023 kehitimme vastuullisuuden osa-alueita monipuolisesti. Selvitimme rahastoyhtiöiden vastuullisuutta ja sijoituskohteiden valmiutta luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen sekä kartoitimme toimittajiemme ihmisoikeustyön tasoa. Aloitimme myös valmistautumisen tulevaan kestävyysraportointiin. Merkittävin ponnistus oli syksyllä tehty Varman kestävyyden kaksoisolennaisuuden arviointi.

Vuoden 2023 vastuullisuusteoistamme kerromme maaliskuussa julkaistussa vuosi- ja vastuullisuusraportissa.

Vuonna 2007 perustettu EcoVadis arvioi ja luokittelee yritysten vastuullisuutta. Sen menetelmät perustuvat kansainvälisiin yritysvastuustandardeihin, kuten Global Reporting Initiativeen (GRI), YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -standardiin. Yritykset hyödyntävät arviointeja toimitusketjussaan olevien alihankkijayritysten vertailuun.

Lue lisää Varman vastuullisuudesta

Uutinen
Varman SBT-tavoitteille hyväksyntä kolmantena eläkeyhtiönä maailmassa
vastuullisuus 05.10.2023

Yhteystiedot medialle

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Hanna Leskelä

Viestintäpäällikkö

Varman hallinto, työkyvyttömyysriskin hallinta, eläkepalvelut, vastuullisuus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä