Työuraeläke

Työuraeläke mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen hieman ennen ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää, jos sinulla on vähintään 38 vuoden pituinen työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa päätoimisessa työssä ja mahdollisuutesi jatkaa työssä ovat terveydentilan vuoksi heikentyneet.

Voinko saada työuraeläkettä?

Voit saada työuraeläkettä, jos

 • olet 63-vuotias, mutta et ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikää
 • olet tehnyt raskasta ja kuluttavaa työtä vähintään 38 vuotta
 • työkykysi on pysyvästi heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi
 • olet edelleen raskaassa kokoaikatyössä tai sen päättymisestä on alle vuosi.

Työuraeläke voidaan myöntää 63 vuoden ja alimman vanhuuseläkeiän väliseksi ajaksi. Alimmassa vanhuuseläkeiässä työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi.

Työuraeläke on tarkoitettu raskasta ja kuluttavaa työtä pitkään tehneille. Työn rasittavuutta ja kuluttavuutta arvioitaessa edellytetään, että työ on merkittävässä määrin sisältänyt vähintään yhtä seuraavista tekijöistä:

 1. suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä
 2. hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista
 3. kuormittavia ja hankalia työasentoja
 4. voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä taikka työliikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa
 5. työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä
 6. työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka.

Työuraeläkkeen määrä

Työuraeläkkeenä saat eläkkeelle siirtymiseen mennessä kertyneen eläkkeen. Työuraeläke on hieman pienempi kuin työkyvyttömyyseläke, koska työuraeläkkeessä ei oteta huomioon ns. tulevan ajan eläkettä eli aikaa eläkkeen alkamisesta vanhuuseläkeikään. Sinulle kertyneen eläkkeen määrän näet työeläkeotteeltasi. Katso työeläkeote kirjautumalla asiointipalveluumme.

Näin haet työuraeläkettä

Voit hakea työuraeläkkeestä ennakkopäätöksen vielä ollessasi työssä. Ennen työuraeläkkeen hakemista, tutustu työuraeläkkeen saamisen edellytyksiin. Huomioithan myös, ettei toistaiseksi myönnettyä osatyökyvyttömyyseläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavalla henkilöllä ole oikeutta työuraeläkkeeseen.

Työuraeläkehakemusta varten tarvitset lääkärinlausunto B:n, jossa työterveyslääkäri kuvaa nykyisten ja aiempien työtehtäviesi rasittavuutta ja ottaa kantaa työkykyysi. Sinun kannattaakin valmistautua työterveyshuollon haastatteluun jo etukäteen miettimällä koko työuraasi: mitä töitä olet tehnyt, millaisia rasittuneisuutta tai kuluneisuutta aiheuttavia seikkoja työhösi on sisältynyt ja kuinka paljon. On tärkeää, että kerrot myös hakemuksellasi tarkasti työskentelystäsi koko työhistoriasi ajalta. Hakemus kannattaa tehdä vasta sitten, kun sinulla on ajantasainen lääkärinlausunto B, koska ilman lääkärinlausuntoa emme voi käsitellä hakemustasi. Jos sinulla ei ole työterveyshuoltoa, pyydä lääkärinlausunto B terveyskeskuksestasi.

Tarvitsemme lisäksi työnantajan kuvauksen työtehtävistäsi. Pyydämme sen suoraan työnantajaltasi sen jälkeen, kun olemme saaneet hakemuksesi. Arvioimme toimittamiesi asiakirjojen perusteella, onko sinulla oikeus työuraeläkkeeseen.

Hae ennakkopäätöstä työuraeläkkeestä noin kolme kuukautta ennen suunniteltua eläkkeelle siirtymistä. Tee hakemus Varman asiointipalvelussa. Palvelun kautta voit myös lähettää tarvittavat liitteet. Jos olet työskennellyt tai asunut ulkomailla, täytä asiointipalvelussa lisäksi U-liite, Asuminen ja työnteko ulkomailla.

Työuraeläkkeen ennakkopäätös on voimassa kuusi kuukautta. Työuraeläkkeen pitää kuitenkin alkaa ennen alinta vanhuuseläkeikää. Eläke voi alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta.

Täytä hakemuslomake ja lähetä liitteet Varmaan

Täytä työuraeläkehakemus ja lähetä siihen liittyvät liitteet asiointipalvelussa.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Hakemuksen ja liitteet voit toimittaa Varmaan myös suojatulla sähköpostilla:

 1. Lisää lähettäjäksi oma sähköpostiosoitteesi ja vastaanottajaksi skannaus(at)varma.fi
 2. Paina "Jatka" ja kirjoita aihe ja viesti sekä lisää tarvittavat liitetiedostot. Paina "Lähetä".

Lähetä työuraeläkehakemus ja siihen liittyvät liitteet ensisijaisesti asiointipalvelun kautta tai suojatulla sähköpostilla. 

Voit myös lähettää hakemuksen ja liitteet tarvittaessa postitse: Työeläkeyhtiö Varma, PL 3, 00098 VARMA

Työuraeläkehakemuslomakkeen voi tulostaa (hakemus työuraeläkkeestä) työeläke.fi-sivustolta. 

Tulosta hakemus työeläke.fi-sivustolta

Apua asiointiin

Hoida työuraeläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm. 

 • hakea työuraeläkettä ja toimittaa liitteitä
 • seurata hakemuksesi käsittelyä
 • tarkistaa ansiorajasi.
Kirjaudu Varma Asiointiin