Arbetslivspension

Med arbetslivspension kan du gå i pension lite före åldersklassens lägsta pensionsålder när du har utfört tungt och påfrestande heltidsarbete i minst 38 år och dina förutsättningar för att fortsätta i arbetet har försämrats på grund av ditt hälsotillstånd.

Kan jag få arbetslivspension?

Du kan få arbetslivspension om

 • du är 63 år men ännu inte har nått din lägsta pensionsålder
 • du har utfört tungt och påfrestande arbete i minst 38 år
 • en sjukdom eller skada minskar din arbetsförmåga permanent
 • du fortfarande har ett tungt heltidsarbete eller har haft det för mindre än ett år sedan.

Arbetslivspension kan beviljas för tiden mellan 63 års ålder och den lägsta pensionsåldern. När du når den lägsta pensionsåldern ändras arbetslivspensionen automatiskt till ålderspension.

Arbetslivspensionen är avsedd för personer som utfört ett tungt och slitsamt arbete under en lång tid. För att ett arbete ska bedömas vara ansträngande och slitsamt förutsätts att en eller flera av följande faktorer har ingått i arbetet i betydande utsträckning:

 1. arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
 2. särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
 3. påfrestande och besvärliga arbetsställningar
 4. upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
 5. interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning
 6. arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.

Arbetslivspensionens belopp

Som arbetslivspension får du den pension som du tjänat in före pensioneringen. Arbetslivspensionen är lite lägre än en invalidpension, eftersom den inte beaktar pensionen för återstående tid, dvs. tiden från pensionens början fram till åldern för ålderspension. Du ser ditt intjänade pensionsbelopp på ditt pensionsutdrag. Kontrollera din pensionsutdraget genom att logga in på vår onlinetjänst.

Så här ansöker du om arbetslivspension

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om arbetslivspension medan du fortfarande arbetar. Läs om förutsättningarna för att få arbetslivspension innan du ansöker. Observera även att en person som beviljats delinvalidpension eller full invalidpension inte är berättigad till arbetslivspension.

För ansökan behöver du ett B-läkarutlåtande, där företagsläkaren beskriver påfrestningen i dina nuvarande och tidigare arbetsuppgifter samt tar ställning till din arbetsförmåga. Förbered dig också på företagshälsovårdens intervju genom att tänka igenom hela din karriär: vilka arbeten du har utfört, hurdana påfrestande eller belastande faktorer arbetet har omfattat och i vilken utsträckning. Det är också viktigt att du omsorgsfullt beskriver hela din arbetshistoria på ansökan. Ansök först när du har ett gällande B-läkarutlåtande för vi kan inte behandla din ansökan utan läkarutlåtandet. Om du inte har tillgång till företagshälsovård kan du be om B-läkarutlåtandet på din hälsovårdscentral.

Vi behöver också arbetsgivarens beskrivning av dina arbetsuppgifter. Vi be om den direkt hos arbetsgivaren när vi har mottagit din ansökan. Utgående ifrån de dokument du skickat in bedömer vi om du har rätt till arbetslivspension.

Ansök om ett förhandsbeslut om arbetslivspension ungefär tre månader innan du planerar att gå i pension. Gör ansökan via Varmas e-tjänster. Där kan du också skicka nödvändiga bilagor. Om du har arbetat eller bott utomlands ska du också fylla i en U-bilaga om boende och arbete utomlands.

Förhandsbeslutet om arbetslivspension är i kraft i sex månader. Arbetslivspensionen måste emellertid börja före din lägsta pensionsålder. Pensionen kan tidigast börja i början av månaden efter att du lämnat din ansökan.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka bilagorna till Varma

Fyll i ansökan om arbetslivspension och skicka tillhörande bilagor via Varmas onlinetjänst.

Logga in på Varma onlinetjänst

Du kan också skicka ansökan om arbetslivspension och bilagorna till Varma via skyddad e-post:

 1. Ange din e-postadress som avsändare och skannaus(at)varma.fi som mottagare.
 2. Klicka på ”Fortsätt", skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor. Klicka på ”Skicka".

Skicka i första hand in ansökan om arbetslivspension och tillhörande bilagor via Varmas onlinetjänst eller skyddad e-post.

Vid behov kan du också skicka ansökan och bilagorna per post: Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, PB 3, 00098 VARMA

Du kan skriva ut blanketten för ansökan om arbetslivspension på arbetspension.fi.

Skriva ut ansökan om arbetslivspension på arbetspension.fi

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina arbetslivspensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om arbetslivspension och skicka bilagor
 • följa handläggningen av din ansökan
 • kontrollera din inkomstgräns.