Haluan tietoa vuodenvaihteen indeksikorotuksista

Eläkejärjestelmässä käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä.

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi

  • Kun jäät eläkkeelle ja eläkkeesi määrä lasketaan, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimella varmistetaan, että kertynyt eläke säilyttää arvonsa suhteessa ansioiden kehitykseen.
  • Eläkkeellä ollessasi työeläkeindeksi suojaa eläkettäsi, kun hinnat ja palkat nousevat. Eläkkeesi määrä tarkistetaan joka tammikuussa työeläkeindeksillä.

Vuoden 2025 indeksikorotukset

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2025 tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Uusien indeksien mukaisen arviolaskelman voi tehdä Varma Asioinnissa indeksien vahvistamisen jälkeen lokakuun lopussa.

Lue lisää työeläkkeiden indekseistä

Kirjaudu Varma Asiointiin